KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
30 Mart 2023, Perşembe
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hk.
International Graduate Research Symposium - IGRS 2023
20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak "International Education Congress/EDUCONGRESS 2023"
YENİSARUM Sohbetleri "Gıda Kaynaklı Risk Unsurları ve Gıda Güvenliği
Ramazan Ayı Kitap Kampanyası Tanıtımı.
II. Kocatepe Mühendislik Bilimleri Öğrenci Sempozyumu Duyurusu
İZÜ Eğitim Dergisi Makale Çağrısı
Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı
Makale çağrısı
I. Uluslararası Toplum ve Kültür Kongresi
I. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Eğitim Duyurusu
Duyuru
"10. Hücresel Sinir Bilim Günleri" Sempozyumu Hakkında
Kongreye Davet (Ekonomi, Finans ve İşletme Kongresi-EFİ 2023)
Sempozyum (XII. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyu
Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Hk.
Adalet Dergisi Tanıtımı
11. Küresel Isınma Konferansı-2023 (GCGW-2023)
Çevre Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmet Kapsamı Kataloğu
Kurs Duyurusu
Kendi Kendine Yardım Destek Platformu
Dergi Hk
Gazi Üniversitesi ile Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) İş Birliği ile “Fikir
Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu
Ulusal Hukukta Muhakeme Sempozyumu
İstanbul Rumeli Üniversitesi III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu
Türkçe Yeterlik Sınavı
Kongre Duyurusu Hakkında
Taşpınar Dergisi Makale Çağrısı Süre Uzatımı
Üniversite İsim Değişikliği hk.
Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi - ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences –VJHS
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi
KARES - Makale Çağrı
2.Sağlıklı Yaşam ve Obezite'de Farkındalık Kongresi
Kongre Duyurusu
Dergi Duyurusu
AB ERASMUS+ PROGRAMLARI PROJE YAZMA VE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Açısından Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Değerlendirilmesi Ça
X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Isl@H 2023 Konferans duyurusu
Unesco Kültürel Miras ve Dijital Hafıza Çalıştayı Hk.
Makale Çağrısı - International Journal of Advanced Virtual Reality
ASBÜ Bölge Çalışmaları Dergisi Haziran 2023 Makale Çağrısı
Mehmet Genç Anısına Osmanlı Tarihi Sempozyumu
İlahiyat Fakültesi Dergisi Makale Kabulü
Eskişehir Teknik Üniversitesi Eğitim ve Sertifika Programları Hk.
12. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Hk.
MOCA 2023 Etkiliği Hk
Dergi Özel Sayısı için Makale Çağrısı
Sempozyum Duyurusu
Uluslararası Kongre 2023 Afiş ve Bildiri Çağrısı
Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Açılarından Değerlendirilmesi
Makale Çağrısı
“Derlem Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler”
III. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı
Sempozyum
Ardahan Değerlemeleri-5-İçin Çağrı Metni
Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri Afet Sonrası İşbirliği Çalıştayı'nın duyurul
(SQE) Sınav Hk
Nisan Ayı Sınav Takvimi Hk.
1. Çevre Proje Pazarı Etkinliğinin Ertelenmesi Hk.
Uluslararası Maliye ve Vergi Kongresi
Sempozyum Bildirisi
Eğitim Duyurusu
Makale Çağrısı
Sempozyum Etkinliği
Sempozyum Duyurusu
Kongre Duyurusu
1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu
TÜBİTAK/2237-B Programı ile desteklenen "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitim
Dergi ve Makale Çağrısı
9. Bilim Günleri Kongresinin Çevrimiçi Yapılması
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi
TÜBİTAK BİÇABA Programı Duyurusu
5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi hk.
Makale Çağrısı
3. Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi
9.Th Global Business Research Congress (GBRC) Duyurusu
Makale Çağrısı
Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi Duyurusu
HukuksalBoyutlariylaDepremveSorumlulukPanel
Kocaeli Üniversitesi Hijyen Araştırmaları Kongresi
Karatekin Hukuk Dergisi (KAHD) Makale Çağrısı hk
I. Uluslararası Bilimsel Kongre Hk.
Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu Hk.
III. Uluslararası Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Bilimleri Sempozyumu
TUDOB 2023 Etkinliği
Eğitim Duyurusu
En İyi Doktora Tezi Ödülü-2023
Eğitim ve Konferans Duyurusu
Temel SPSS Eğitimi
TÜBA-GEBİP ve TESEP Duyuruları hk
2. Hayvan Deneyleri Kullanıcı A Kategorisi Kullanıcı Sertifika Programı
Makale Çağrısı
III. Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
Kongre İptali Hakkında
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları
I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
Kurs Duyurusu Hk
Cumhuriyetin 100. Yılı Sempozyumu Hk.
Journal Of Silk Road Tourism Research İsimli Dergi Hk.
INFUS 2023 Konferansı Duyurusu
Ertelenen Kongre Bilgilendirmesi
Dış Paydaş Anketi
Mezun Yeterlilik Anketi
Temel Spss Eğitimi Hk
Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri
Erken Cumhuriyet Döneminde Edebiyat ve Ulus İnşası Sempozyumu
Uluslararası İstanbul ve Deprem Konferansı - ICE23
ISTAR Halı Desen Tasarımı Yarışması Ertelenmesi Hakkında
ELT Konferans Daveti
Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları Arasında İmzalanan Ek Protokol
KTÜ TTM-2023 Yılı DüĢünden Gerçeğine Proje Pazarı Etkinliği
ÖSYM Denkliği Olan Rusça Dil Sınavı TORFL Formatı ve İçeriği Paneli Hk
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hk
Culture And Civilization İsimli Dergi Hk
2023 AKILLI & YEŞİL BİNALAR VE KENTLER KONGRESİ/TÜRKİYE
Journal Of Ata Chemistry (Ata Kimya Dergisi) İsimli Dergi H
Sertifikalı Kurs Programı
“Sanattan Kareler” Dünya Sanat Günü, Uluslararası Sergi
"100 Yılın Eseri" Ulusal Katılımlı Sanat Etkinlikleri Sergisi
DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve 2023 Eğitim Programı
SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı hk
6.Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması
V.Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği, ArGe ve İnovasyon Kongresi
9. Hitit Öğrenci Kongresi
Deprem Bölgesine Yardım
1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi
3. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Çağırısı (Ilahiyat Studies & Oksident)
AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hk.
Journal Of Ata Chemistry (Ata Kimya Dergisi) İsimli Dergi H
Kongre Daveti Hakkında
Rize İlahiyat Dergisi
5. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
Dezenformasyon Bildirim Servisi Tanıtımı ve Panel Programı
JOINIHP Dergi Duyurusu
I. Türkiye Dinler Tarihi Kongresi
Adli Bilişim Uzmanlık Eğitimi (Mavi Takım Destekli) Hk
Verimlilik Dergisi’nin 57/1 sayısı yayımlandı
"Changes in The Marine Biota (MAF) Of The Black Sea" Etkinliğinin Duyurulması
2023 Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri
"Bağımlılık ve Tedavi Yöntemleri" Kongresi
1915’ten 2023’e Çanakkale Ruhu Adlı Kısa Film Yarışması
Köprüden Önceki Son Çıkış İntörn Seminer Programı Hk.
Dijital Tarımsal Eğitim Dokümanları
Düzce Üniversitesi 1. Uluslararası Arıcılık ve Arıcılık Ürünleri Kongresi Daveti
KÜLTÜR FLT CONFERENCE'23
TÜBİTAK TBAE
Türk Mutfağı Haftası
21.Yüzyılda Savaş ve Terörizm: Yeni Olgular, Değişimler ve Gelecek Senaryoları Sertifika Programı
Sempozyum Duyurusu
IŞIKSEM-"Teknopark İçi Ve Dışı Girişimciler İçin Şirketler Hukuku" Eğitimi
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi ve Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu-20
Ağ Uzmanlığı Eğitim
World Language Studies Dergisi
Uluslararası Bursa'da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu Çağrı Mektubu
Personel Maaş ve SGK İşlemleri Kursu Hk.
Sempozyum Duyuru (3. Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu “Dijitalleşme")
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 11. ULUSLARARASI BETON KONGRESİ
5. ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLLERİ
Ayrımcılığa Sıfır Tolerans Ulusal Fotoğraf Yarışması
Vergi Bilincini Geliştirme Ve Kariyer Eğitimleri
Kongre Daveti Hakkında
Oltu Journal Of Faculty Of Humanities And Social Sciences İsimli Dergi Hk.
Melius: Journal Of Narrative And Language Studies İsimli Dergi Hk
ATA Gıda Dergisi "ATA-Food Journal" İsimli Dergi Hk.
Palandöken Journal Of Animal Science, Technology And Economics İsimli Dergi Hk.
VECHE Dergisi Hk.
ICOFESP I. Uluslararası Finans, Ekonomi ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi
Türkiye’de Sıfır Atık: Tespitler, Beklentiler ve Fırsatlar Kongresi
MÜBAK 2023 Kongresi
ATAUM Tarafından Yürütülen AB Sertifikası Programları
10. Uluslararası Atatürk Kongresi
İDEAL Projesi Programı-Çevrimiçi Konferans
Sivaslı Devlet Hastanesinin Hizmete Açılışı
APSCO-Proje Başvuruları
I. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması
6. Uluslararası İşletmecilik Konferansı
"Uluslararası Fon Kaynaklarına BaĢvuru Kapasitesinin Artırılması" Eğitimi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı hk.
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Duyurusu Hk.
Dış Paydaş Anketi
Görevlendirme
Mezun Yeterlilik Anketi
Kongre
II. Salihli-Sart Para Kongresi
Uluslararası Sağlık, Estetik ve Medikal Kariyer Fuarı
ASSOS İnsan ve Toplum Bilimlerinde Araştırmalar Dergisi Makale Çağrısı
Makale Çağrısı
Eğitim Duyurusu
ISTAR-Halı Desen Tasarımı Yarışması Hakkında Duyuru
Uluslararası Öğrenci İK Portalı Hk.
Kapıdağ Kimliğini Arıyor Logo Tasarım Yarışması
TOEFL IBT, PTE ACADEMIC,IELTS,Vtest , NMC ve ISC Sınavları Hk.
III. Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
Sinema Günleri Davet hk
Proje Sonuç Değerlendirmesi Hk
Memur-Sen Tez Ödülleri 2023 Duyurusu
Devlet Resim Ve Heykel Yarışması
Ceza İnfaz Kurumu Kitap Bağışı
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı
Genç Bakış 2023 Başvuruları
2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu
3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve İktisat Kongresi Hk.
Akdeniz Hemşirelik Dergisi
Kurs Duyurusu
İKAF_23 Duyurusu
Mevlevî Mukâbelesi Davetiyesi
Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi Bilgi Günü
ARSEM 2023
International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS)"
Yüzüncü Yıl Marş Yarışması
Gülhane Tıp Fakültesi Dr. Hikmet Boran Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Duyurusu
"Gençlere İlham Veren İsimler" Panel Programı
Mezun Bilgi Sistemi
2. Uluslararası Adalet Kongresi ve Klavye Yarışması
International Journal Of Pharmata Dergisi Hk.
Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
2. Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongres
COMSTECH / 2023 COMSTECH Ödülleri Duyurusu
Makale Çağrısı
X. Eğitim Araştırmaları Kongresi duyuru
AURUM Sosyal Bilimler Dergisi Makale Kabulü Çağrısı
IV. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı Hk
Lisansüstü Öğrenci Alımı Hk.
Taşpınar Dergisi Makale Çağrısı
20.Şefik Bursalı Resim Yarışması
I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı
TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
ÇANKAM Tanıtım Kataloğu ve Güncel Analiz Fiyat Listesi
E-Kitap Duyurusu
1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu
Ar-Ge Teknoloji ve Tasarım Projeleri Yarışması
Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemi Lansman ve Panel Programı
Bütünleştirici Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu
Bitki Konukçusu Fungal Türlerin Real-Time PCR ile Tanılanması Eğitimi
Çalıştay (Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Öğrenci Atölyesi)
Kongre Duyurusu
Makale Çağrısı Hk.
Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması Duyurusu
Yarışma 22 Mart Dünya Su Günü Hk. Afiş ve Fotoğraf Yarışması
TÜBİTAK Kaliforniya Üniversitesi’nden, Irvine (ABD) Prof. Dr. Xiaoqing Pan'ın konuşması
Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısı
3.Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Çalışmaları Kongresi
Eğitim Fakültesinden Mezun Öğrenciler Hakkında
Telefon Numaraları Değişikliği
Yem Komisyonu Üyeliği Başvurusu
Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi
Bitki Konukçusu Fungal Türlerin Real-Time PCR ile Tanılanması Eğitimi
2237 A Projesi Duyurusu Hakkında
Proje Etkinlik Duyurusu
TÜBİTAK Katılımcı Araştırmacı 2023 Yılı 1. Çağrısı Açıldı
Türkiye Yüzyılında Türkiye Programı
JSAT Makale Çağrısı Hk
ÜSİ Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi
I. Uluslararası 21. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
2. Proje Pazarı
Korpusgermanistik Dergisi Hk
8. Asya Pasifik Kromozom Kongresi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
6. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (UDCS202
Uluslararası Zemahşerî Sempozyumu
Bülten Kapadokya: Türkiye’nin ilk gastronomi akademisi ‘Kapadokya Gastronomi Akademisi’ açıldı
Proje Başvuru Duyurusu
Makale Çağrısı
9. Uluslararası KTUDELL Dil, Edebiyat ve Çeviri Konferansı
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulları
Studies in Educational Research and Development (SERD) Dergisi
3. Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kriminalistik ve Kriminoloji) Tarih Değişikliği
3. ULUSAL SANAYİ ODAKLI AR-GE VE İNOVASYON PROJE YARIŞMASI
Kitap Bölümü Daveti
Önemli Bilgilendirme: 33. TGC AD Genç İletişimciler Yarışması - Başvurular Haziran 2023'e Uzatıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Geleceğin Becerileri
Etkinlik Duyurusu: Türkiye’de Hemşireliğin Tarihsel Kökenleri
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
İlim Yayma Vakfı
Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Plan Dış Paydaş Anket
Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2023 Başvurusu Açılmıştır
TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 2. Dönem Başvuruları İçin Son Gün
2022-2023 Yılı Yeni Yayın dönemi Afiş, Billboard vb. Reklamları
Elginkan Vakfı
Uluslararası Göçmenler Günü: Dünyanın ve Türkiye'nin Gerçeği: Göç Çevrim İçi Semineri Daveti
26. Tüketici Ödülleri İlanı
Akademik Dergi Makale Daveti
2. Bor Çalıştayı Daveti
URAP Webinar Serisi
TÜBİTAK TBAE Semineri
Türk ve Fransız Dış Politikasının Öne Çıkan Kesişme Alanları Paneli
1. Çevre Proje Pazarı - (20-21 Mart 2023)
IICEC Konferansı: "Dünya Enerji Krizi: Çözümler & Yenilenebilir Enerjinin Rolü", 23 Aralık 2022, S
Patent trendleri ve sektör yönelimi
Türkiye Ulus Markalama Forumu
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
Ödüllü Afiş Yarışması
Türkiye Ulus Markalama Forumu
2023 Yasaklılar Listesi (Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu)
TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 2. Dönem Başvuruları Başladı.
Laboratuvar Hizmetleri
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi İçin Makale Talebi
9. Türkiye İnovasyon Haftası
Ş. Teoman Duralı Uluslararası Felsefe- Bilim Sempozyumu
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
9. Türkiye İnovasyon Haftası
Öğretmenler Günü Kitap Kampanyası Afişi ve Duyurusu
2023 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri
TÜBİTAK TBAE Katılımcı Araştırmacı Çağrı Duyurusu (Hatırlatma)
Yönetim ve Liderlik Zirvesi 10-11 Aralık'ta
21. Altın Pusula Heyecanı Başlıyor
2. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongres
15. Uluslararası MEB Robot Yarışması
Invitation for 1st International Conference on Scientific and Academic Research (ICSAR 2022-FREE)
TÜBA “Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri Sempozyumu"
11. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi
3. Uluslararası Güvenlik (Kriminalistik ve Kriminoloji) Kongresi Faaliyetleri
Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
2023 Lisansüstü Tez Desteği Programı
Öğretmenler Günü Kitap Kampanyası
Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Akademisyenler Kongresi
Teknoloji, Etik ve Din Çalıştayı
Ulusal Sempozyum-Yakın Dönem Şark Alimleri-I-Gaziantep-Şanlıurfa-Diyarbakır
Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu
21. Yüzyılda İstihbarat Sertifika Programı
Ahilik Şurası Organizasyonu
Moleküler Klonlama Kursu
16 Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Duyuru Desteği
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezun Öğrenci Takip Sistem
Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisinin Makale Çağrısı
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi - YENİ SAYI İÇİN MAKALE KABULÜNE BAŞLANMIŞTIR
2023 SERHAT ÖZYAR YILIN GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ DUYURUSU
Journal of Data Applications - JODA
2022 Yılı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri
Eksen Dergisi Hakkında
13.üncü Kozmetik Kongresi
ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Makale Çağrısı
Badminton Aday Hakemlik Kursu Duyurusu
ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Makale Çağrısı
2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi
Prof. Dr.Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödülleri 2022
e-ICOAEF IX Online Uluslararası Konferans
"X. Mantık Koordinasyon Toplantısı" ve "Klasik Mantıkta Beş Sanat" Sempozyumu
Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu 2022
Bilişim Festivali - Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC2023)
Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Aralık Ayı
Cevher Hibe Programı
Safran Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Kongre
Üçüncü Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri
POMO IV (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi
Bursa Araştırmaları Ödülü
Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Üyeliği Başvuru Çağrısı
Lisans ve Lisansüstü Burs Duyurusu
Mezun Memnuniyet Anketi
9. İnovasyon Yarışması
Türkiye'de Sıfır Atık: Tespitler, Beklentiler ve Fırsatlar Kongresi
Türkiye'nin Fark Yaratanlarını Arıyoruz
PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA VE SGK İŞLMLERİ KURSU
11. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması Süre Uzatımı
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
İzleme Kurulu Üye Seçimi İlanı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
E- İhale Mevzuatı Eğitimi
Uluslararası Öğrenci Kongresi
Uluslararası Jürili Çevrimiçi Karma Sergisi Hk
HAVELSAN
Kurslar
"V. International Social and Economic Research Student Congress
Cumhuriyet Konseri ve Gösteri Programı
Eğitim Duyurusu
Sensör Teknolojileri Tanıtımı
UNESCO DÜNYA BELLEĞİ PROGRAMININ 30. YILINDA DÜNYA GÖRSEL-İŞİTSEL MİRAS GÜNÜ
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
05-06 KASIM 2022 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitim Programı
Aralık 2022 Uluslararası Kitap Bölümü
[DAU-ebulten] Bülten / Bulletin - 28.10.2022, Cuma / Friday
URAP'22 6. Uluslararası Sempozyumu
TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışma Başvuruları Başladı!
ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU II İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları
11. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması 9
Beşeri ve Vahyi ilimlerin Entegrasyonu: Mevcut ve Beklentiler
18. Uluslararası Kar Film Festivali
III. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu
1.Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi
Vefatının 40. Yılında Erol Güngör Sempozyumu
Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu
İzleme Kurulu Üye Seçimi İlanı
SEED-Sharing Experiences Against Exclusion And Discrimination Projesi Bilgi Paylaşımı
ÇÜ-SABİDAM 2022/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan
Kutup Araştırmaları
Bilirkişilik İlanı
Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu
Online Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi
Dünya Belleği Programının 30. Yıldönümü Kutlamaları
5. Mesleki Eğitim Kongresi
Journal of Economics Business and International Relations JEBI Duyurusu
1. PAYDEA Edebiyat Semineri
Kök Hücre Bölge Toplantıları-VI
Deney Hayvanları Laboratuvar
Misafir Barındırma
TÜBİTAK TBAE Kimya Bilimleri Semineri (Hatırlatma)
Bilim Söyleşileri
Hekimler için Almanca Hasta İletişimi ve Medikal Almanca Kursu
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Turnuvası
TÜBİTAK TBAE Dersleri (Hatırlatma)
TÜBİTAK 2237-B ETKİNLİĞİ
Yollar Milli Komitesi
Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu (DIGIATHON2022)
Uzay Bilimleri Çevrimiçi Eğitimleri
Rekabet Dergisi Makale Çağrısı
TRT 8. Geleceğin İletişimcileri Yarışması
KANS Scientific Competition
Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Harşit Savunması
Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı
Kongre Daveti
TÜBİTAK TBAE Katılımcı Araştırmacı Çağrı Duyurusu
TÜBİTAK TBAE Semineri
[DAU-ebulten] Bülten / Bulletin - 14.10.2022, Cuma / Friday
Call for Paper ICENTE'22 Conference November 17-20, 2022
Metaverse Çalıştay & Konferansına Davetlisiniz
Uluslararası Bilge Aliya Sempozyumuna Davet
Anahtar Dergisi - Ekim 2022 Sayısı Yayımlandı
KANS 2022 Scientific Competition
!!SON BİLDİRİ GÖNDERİMİ TARİHİ 14 EKİM 2022'DİR!! / 4. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda
TÜBİTAK TBAE Dersleri (Hatırlatma)
Bölgesel Kalkınma Dergisi Makale Çağrısı
1st International Congress on Biotech Studies (ICBIOS 2022)
TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE) TBAE Seminerleri
Eğitmenlik Başvurusu
Bölgesel Kalkınma Dergisi Makale Çağrısı
TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İletişim Becerileri ve Sosyal Kaygı Du
Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı
TÜSEB Geleceğin Pandemileri Sempozyumu
Ombudsman Akademik Makale Çağrısı
EGET Vakfı Bursları
Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Duyurusu
WBAF Dünya Kongresi & Akdeniz Kongresi 25-26 Ekim 2022, ANTALYA
TEV Yüksek Lisans ve Doktora Burs Duyurusu
Girişimcilik Kampı 2022 Başvuruları İçin Son Gün!
TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI
Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Başvuruları 12 Eylül 2022 tarihinde başladı.
Sinema Kültürüne Katkı Yarışması Duyurusu
TÜSEM Konseyi Toplantısı
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Sakarya Diplomasi Akademisi Program
VIII. UZAL-CBS 2022 SEMPOZYUMU HK
TÜBİTAK-TAGEM Tarımsal Araştırmalar Çağrıları
DAFI Burs Programı
Invitation for 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022-FREE)
İlim Yayma Vakfı Doktora Özel Araştırma Bursu
Ahmet Yakupoğlu Uluslararası Jürili Karma Sergisi'ne Davet
Urartu ve Ötesi: Demir Çağ Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim Sempozyumu'na Davet
Kastamonu Üniversitesi Analiz Hizmet Duyurusu
Atatürk Üniversitesi Eylül 2022 Uluslararası Sınav Takvimi
Balkan Sağlık Bilimleri Dergisi
6. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı
Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Sergisi
ANKOSLink Uluslararası Konferansı
Konutlarda Isı Yalıtım Kampanyası Tanıtım Videosu
İMÜ-2. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2022-2023 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Başvurusu
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD) Makale Çağrısı
İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri
ODÜSEM Kurs duyurusu
2. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu
Üniversite Öğrencilerinin Müfredat Eğitimleri Kapsamında Yapacakları Bilimsel Çalışması Anketi
Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN'ın Çevrimiçi (Online) Kongre İlan Talebi
X. Din Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı
Uluslararası Batman Sempozyumu
Antik Dönemden Günümüze Anadolu'da İnanç Turizmi Kongresi Davetiyeleri ve Programı
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Akademisyenlere Yönelik Burs Programları
Invitation for 1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022-FREE)
TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri
Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Bilgilendirme Toplan
Fotografçılar Maratonu Yarışması
DY.NO.36-'Patent Karşılaştırma Teknikleri' konulu online eğitim
Deneyap Teknoloji Atölyeleri
TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri
ÜNAK 2022 Sempozyumu
Dış Paydaş Anketi
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Yayıncılık Yaz Okulu
Uluslararası Matematik ve Matematik Eğitimi Sempozyumu
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
ASBÜ World Language Studies Dergisi Makale Çağrısı Duyurusu
Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu
Dergi Bilgilendirme ve Makale Çağrı Daveti
Panelist Başvuruları
Istanbul Policy Review (IPR) Makale Çağrısı
13.üncü Kozmetik Kongresi
Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu
Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi
Ulusal Meyvecilik Sempozyumu
Gazi Üniversitesi Öğrenci Alım Duyurusu
Dergi Bilgilendirme ve Makale Çağrı Daveti
Mardin Artuklu Üniversitesi Kurs Duyurusu
Atatürk Üniversitesi Dergi Tanıtımı
Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Tanıtımı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı
Kongre Duyurusu
2.Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu
İnsan Hakları Temalı Makale Yarışması
3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi
VI. Uluslar Arası Biyosidal Kongresi
Kongreye Davet
"Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız" Fotoğraf Yarışması Halk Oylaması
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor 3.Dönem Yarışma Programı
Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu
Eğitim Hizmetleri Sektörü Yeni Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri
Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y³) 3. Dönem Yarışmaları
Akreditasyonda Uluslararasılasma Paneli
1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu
7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu
TMMOB 7.Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresine Çağrı
Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitimde İnovasyon Kongresi
"Makalenin yolculuğu: Editörlerin bakış açısı" EASE yıllık konferans 24-26 Haziran 2022
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi(Cilt:33, Sayı:1)
Van YYÜ Sağlık Fuarı
TUSAŞ LIFT UP Lisansüstü Tez Konuları Çağrıları
Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu
“Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız” Temalı Fotoğraf Yarışması
Verimlilik İşleri
20. Devlet Fotoğraf Yarışması
Rekabet Dergisi Makale Çağrısı
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri
1-7 Haziran 2022 Türkiye Çevre Haftası
Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi
13.ICOPEC: Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı
14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Topkapı Journal Of Social Science (TJSS) Dergisi
Pestisit Kalıntıları ve Riskleri Çalıştayı
Makale Çağrısı
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi-6
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı
Müze Kumbaram
6. KONGRE BEYANNAMESİ
Kahramanlık Destanları Kısa Film Yarışması
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim Seminerleri
14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Duyurusu
"Sanatın On Hali II" Geleneksel Türk Sanatları Yarışması
Kitap Bölümü Yazarlığı
UNESCO İpek Yolu Programı Fotoğraf Yarışması
20. Hipertansiyon, Dislipidemi ve Obezite Eğitim Sempozyumu
Eğitim Duyurusu
Balıkesir İstihdam Fuarı (BAİF-07)
1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi
2 Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi
Kamu Sektörü İçin Dijital Dönüşüm Çalıştayı, 13-15 Temmuz 2022, Çevrimiçi
Tarımsal Gıda Endüstrilerini Geliştirmek için Akıllı Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve T
ISEFE2022
7. Erciyes Tıp Tibbi Genetik Kongresi 2022
TÜBİTAK TBAE Yaz Okulları
XXV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Makale Çağrısı
AUMim Tasarım ve Teknoloji Söyleşileri Workshop/Çalıştay Etkinliği
1st International Karatekin Science and Technology Conference
ASBU CID Webinar Duyuru
Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB) Analiz ve Tes
Sempozyum Duyurusu
Şehitlerimizin Anısına Uluslararası Posta Sanatı Sergisi
Makale Çağrısı
Şiir ve Münazara Yarışması
Genç Türkiye Forumu
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları
"Kadrajımda Ayet Var" Konulu Fotoğraf Yarışması
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Fotoğraf Maratonu Yarışması
Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi
ASBÜ Bilişim Hukuku Dergisi Makale Çağrısı
VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi : Jürili Karma Sergi
Van'da Katliam Yıkım ve İşgal (Tehcire Giden Yol) Sempozyumu
Akademik İlan
II. Ulusal Seramik Yarışması
Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Anket Çalışması
III. Gençler Arası Öykü Yarışması
4. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Çilek E-Kitap
21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası
Gazi Üniversitesi Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi-II
Yurtdışı Uluslararası Konferans Duyurusu
4. Sosyoloji Günleri
Uluslararası Sempozyum
Uzaktan Eğitim Sertifika Programları
Kurs Duyurusu
2022 Doku Kumaş Tasarım Yarışması
TOEFL Sınav Merkezi
Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitimi
İnovasyon Yarışması 2022
Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu
XI. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu
Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi / International Eurasia Congress of Climate Change
Heykel Yarışması
GEVKATEK Ulusal Kaynak Kongresi ve Sergisi
2244 - Sanayi Doktora Programı 2022 Yılı Çağrısı Hakkında
Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi
Panel ve Seminer duyurusu
AFAD Acil Uygulaması - Tek Tuş, Hayata Dokunuş
"Kadrajımda Ayet Var" Konulu Fotoğraf Yarışması
2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi.
Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefler Çalıştayı
2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu
Akademik İlan
Sempozyum Daveti(Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye)
Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy (G-AMSE22) Sempozyumu
I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dans Sempozyumu
Sağlık Bilimleri Dergisi İçin Makale Talebi
Koordinasyon Toplantısı
Proje Duyurusu
26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü
TUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Proje Çağrıları Hk. (Son Başvuru Tarihi: 18.06.2022)
2022 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri
Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi (Journal of World Geography and Development Persp
Uluslararası Engelsiz Yaşam Kongresi Daveti
ASBÜ DİLMER Yaz Dönemi Kursları
2. Ulusal İslami İlimler Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu.
Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu
Uluslararası Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları
III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu 2. Çağrı
Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi (ECOSUS 2022)
BAU Tıp 1. Intern Sempozyumu
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
IELTS- VTEST-OXFORD Sınav Takvimi
1st International Symposium of Biodiversity Studies
Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışması
7. Uluslararası Kayseri Genetik Tıp Tıbbi Genetik Kongresi
IV. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu
Journal of Business Innovation and Governance – JOBIG
Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali Duyurusu
1. Acil Yardım ve Afet Sempozyumu
Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi (Turkish Journal Of Water Science And Management)
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
Online Sertifika Programı Blokzincir Teknolojisi ve Uygulamaları
Sempozyum Daveti (Uluslararası Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye Sempozyumu)
Makale Çağrısı
Toplumsal Dayanışma, Gönüllülük ve Afetle Mücadele alanında AB Programları Proje Fırsatları Çalışt
Değerlendirme Modeli ve Eğitim Programı
Uluslararası Bankacılık Kongresi
VII. Türkiye in vitro Diyagnostik Sempozyumu 27-29 Nisan 2022
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge ve 1711 Yapay Zeka Ekosistem Çağrı Dijital Dönüşüm Bilgilendirme ve Eşl
PO-MO IV (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi
BIOENERGY STUDIES Dergisi
Konferans Duyurusu
Fuar Davetiyesi
Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine (ARÜLAB) ait 2
AURUM Sosyal Bilimler Dergisi Makale Kabulü Çağrısı
TÜBİTAK 2237-A İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Hk.
ASBU CID Webinar Duyuru
Üniversite İsim Değişikliği
1. Ulusal Mail Art Bienali
Journal of Medicinal and Aromatic Plant Studies (Tıbbi ve Aromatik Bitki Çalışmaları) Hakemli Derg
6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi
E-Bültenimizin 32. Sayısı Yayında!
TIPTEKNO'22 // 31 Ekim - 2 Kasım 2022 //
TÜBİTAK 1707 ve 1711 Çağrısı Dijital Dönüşüm Bilgilendirme ve Eşleştirme Etkinliği - 19 Nisan 2022
Kitap Fuarı
Mühendislik ve Teknolojik Bilimler Alanında Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi
Uluslararası Kültür Sanat ve İletişim Sempozyumu ve Sergisi Daveti
REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI KURSU
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
Türk Tarihi Game Jam Hk.
4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı Hk
Türk Tarih Müzesi ve Parkı Tanıtım
Uluslararası Müzik Sempozyumu (19. ve 20. Yüzyılda Ortadoğu'da Osmanlı Müzik Kültürü)
GERMANICIA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yayın Talebi
II. Uluslararası Eskişehir Kongresi Çağrı Metni
Eğitim Duyurusu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu
II. Uluslararası Tarım İşletmeciliği ve Gıda Ekonomisi Kongresi
1. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Sempozyumu
AKATED Su Yönetimi Ödülleri
VII. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı
2022 Yılı Test ve Analiz Fiyat Kataloğu
Soruşturma Evresinde Etkin Avukatlık Eğitimi
I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi
MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması
Sertifikalı Kurs Duyurusu
3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi
Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar ve Ortak Akıl Çalıştayı
Sempozyum
Akademik Dergi Makale Daveti
ICOMEP22 Kongresi.
INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
34. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (TARMEK 2022)
Sempozyum Duyurusu
3. Uluslararası Avrasya -Mikoloji Kongresi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkez
Sempozyum ve Çalıştay Duyurusu
I. AR-GE Proje Pazarı Yarışması
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
I. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği
Uzlaştırmacı Yenileme Eğitim Duyurusu
İnsan Hakları Sertifika Programı
Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu
Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi - Yıl 2022 Sayı 3
Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor Etkinliği
2nd International Conference on Research of Agricultural and Food Technologies
Karma Sergi
Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi
Temel Düzey Türk İşaret Dili Eğitimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
10. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu 2022
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Mavi ve Gri Yakalı çalışanlara ilişkin Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Kongresinin Duyurulması
Kongre Duyurusu
Mezun Bilgi ve Değerlendirme Formu
I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (Umka) Sempozyumu
Akademik İnsan Sermayesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Değerlendirici Başvuruları
EÜAŞ Ar-Ge Yönetim Sistemi (ARGESİS)
3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi
4. Bioenergy Studies Sempozyumu
2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı-VI
TOGÜ 3.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi Duyurusu
1. Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu
Gençlerle 360 Derece 8. Uluslararası Öğrenci Kongresi
10. Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 2022)
Sempozyum Duyurusu
Elektronik Eğitim İçerikleri Çerçevesi: Yaklaşım, İlke ve Standartlar
14. Uluslararası MEB Robot Yarışması
Kişisel Gelişim ve Kariyer Haftası Daveti
Ulusal 2022 ROBOTRAK Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi
Paraşüt Kariyer Fuarı'22
5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu Duyuru ve Bildiri Çağrısı
Akademik Personel İlanı
22 Mart Dünya Su Günü Çevrim İçi Panel Duyurusu
6. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT).
Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması
Türkiye'de Radyasyon Kaynakları-2021
23 Nisan Çocuk Şarkısı Yarışması
2.Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Uluslararası Dil Sınavları Nisan 2022 Takvimi
Kudüs'ün Geleceği: Akademik Çalışmalar
XIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu
Makale Çağrısı
PAYDEA Seminer - Arapça
Fen Bilimleri Dergisi | Makale Çağrısı
ASBÜ CİD Webinar Duyuru
Yönetmelik
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
EXPO 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş (UBPA Etkinliği Tarih Güncellemesi)
TÜBİTAK 1512(BİGG) Girişimcilik Destek Programı
8. Hitit Öğrenci Kongresi
L'Oreal-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2022 İlanı
DepArch- Journal of Design, Planning and Aesthetics Research
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
[ARBİS]8 Mart Dünya Kadınlar Günü
5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu
1. Kocatepe Mühendislik Bilimleri Öğrenci Sempozyumu Duyurusu
Dış Paydaş Anketi
Ege Bilişim Zirvesi 2022
Mezun Yeterlilik Anketi
2022 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başladı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 31. Sayısı Yayında
Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi (ECİDER)
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyeleri İlanı
Veteriner Fakültesi Dergisi
Sempozyum (ISADET 2 2022)
Sosyo-Kültürel Proje Duyurusu
Yeşilay Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı
Akademik Dergi
Yayın Hazırlık İşleri
AKÜSEM Bünyesinde Açılacak Eğitimler
CJAS Dergisine Makale Gönderimi
VII.Uluslararası Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu
Erzurum Kültür Varlıkları ve Koruma Çalıştayı
1512 TÜBİTAK BİGG DÜNYA PROGRAMI
Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi
1. Ar-Ge Proje Pazarı
Makale Çağrısı
Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu 2022
Epidemiyolojide Nedensellik Ve Gözlemsel Araştırmalar Eğitimi
1. Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Kongresi
Marmara’nın Kent Mültecileri: Belediyelerin Süreç Yönetimi Rapor Lansmanı
7. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD)
Eğitim Duyurusu (Kamu İhale Mevzuatı)
II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Duyurusu
Kurs Duyurusu
İMMİB Akademi / 2022 Mart Ayı Ücretsiz Online Eğitim Takvimi
Makale Kabulü
The Lure of Science and Technology in American Culture and Literature: Past, Present, Future
Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi
Akdeniz Hemşirelik Dergisi
Akdeniz Hemşirelik Dergisi
Troia Tıp Dergisi Çanakkale'nin Sağlığı Özel Sayısı
2. Manisa Sempozyumu
[ARBİS]TÜBİTAK Bilim Genç'te Şubat Ayında Öne Çıkanlar
[ARBİS]Deneyap Teknoloji Atölyeleri İleri Robotik Eğitmenlerini Arıyor
2. Manisa Sempozyumu
1. Uluslararası Endüstriyel Yangın Güvenliği Sempozyumu
12. Ulusal Larengoloji Kongresi
TÜBİTAK 1001 Projesi
Kongre (EDUCCON 2022)
Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Etkinlikleri
IX. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve İlahiyat Fakültelerinde Mantık Öğretimi Sempozyumu
Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
81 İlde Devr-i Uzay
Dergi Özel Sayısı için Makale Çağrısı
Havacılık Dergisi Yayın Kabulü
TÜBiTAK 2237 B Uluslararası İkili İşbirliği Proje Yazma Eğitimi Etkinliği
Kahramanlık Destanları Kısa Film Yarışması
İstanbul Adli Bilişim Laboratuvar Faaliyetleri
13. Geleneksel Abdülmecit DOĞRU ve Prof. Dr. Ahmet BİLGE Anısına Erciyes Dağı Tırmanışı
Sıtkı Davut Koçman 1. Ulusal Resim Yarışması
2022 Yılı Analiz Fiyatları
Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışma Daveti
Mutlu Patiler Uygulaması
1.Uluslararası Sürdürülebilir Ekolojik Tarım Kongresi
Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı
Burs Üst Limitleri Artışı ve Performansa Dayalı Yeni Burs Sistemi
BİGG TEAM Girişimcilik Destek Programı 2022/1 Yeni Dönem Çağrısı
TÖMER Yabancı Dil Kursları.
Sosyal Bilimler Alanında Uygulamalı TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi
6. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi
6. Uluslararası Matematik ve Mühendislik Bilimi Sempozyumu
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD)
Teknolojik İnovasyon Yönetimi
Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA)
Spor Eczacılığı Eğitimi
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Test ve Analiz Hizmeti Duyurusu
I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
TÜSEB A ve B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
TOEFL Şubat-Haziran 2022 Sınav Takvimi
VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
Tütünsüz Hayat Afiş Yarışması
ASBÜ Bölge Çalışmaları Dergisi Hakkında
Kalite Akreditasyon Bülteni Sayı 3 Hk.
Kooperatifçilik ve E-Ticaret Webinar Programı
Geleceğin Sineması (Yarışma)
Yıldızlı Projeler Yarışması
2.Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi
5. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması
6. Uluslararası Biyosidal Kongresi
4. Uluslararası Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi
Davet-Multipl Sistem Hastalıklarına Yaklaşım
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi (DUJOSS)
İstihdam Meleği (İS-ME) Projesi
Pamukkale Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi (PAU-İBD)
II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi (ART&DESIGN-2022)
2022 Yılı İlk Altı Ay İçin Sertifikalı Eğitim Programları Ücretleri
Ziraat Fakültesi Dergisi
2. Gazi Üniversitesi Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Yarışı Hk.
Atatürk Üniversitesi Yayınevi Hk
Adli Bilimler Sempozyumu & Online IACFT Türkçe Konuşan Halklar Günü Etkinliği
Makale Çağrısı
Eğitim Afişinin Duyurulması
Yarışma
6. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi
Çevrimiçi Güneş Sistemi Eğitimi Duyurusu
7. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu Duyurusu
4. Küresel Eşitsizlikler Konferansı
Ulusal Meyvecilik Sempozyumu
Duyuru, Integratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi
5. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması
Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü öğrenci Sempozyumu
Akdeniz University Journal of the Faculty of Architecture Dergisi Tanıtımı
Analiz Fiyat Listesi
Kastamonu'da Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
İnsan Hakları Projesi (Güncelleme)
12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi
Makale Çağrısı
Konferans (Kendini Düzelten Bilim: Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı (ÜKİD) ve Örgütsel Vatandaşlık
2. Uluslararası Göç Araştırmaları Kongre Duyurusu
TEKNOFEST Proje Başvuru Süreci Bilgilendirme Semineri
2.Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi
Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü Sempozyumu
Çanakkale Zaferi Konulu Çocuk Şarkıları Yarışması
BİGGSinerji Programı
Stajyer Öğrenci Alımı Hk._Cevahir Hotel Asia
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30. Sayısı Yayında
The First International Conference on Literature, Applied Linguistics and Translation Studies.
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegre edilmiş Alan Eğitimi
TÜSEB A ve B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları
Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Covid-19 Sempozyumu
Sosyal Ekonomik Araştırma Dergisi
3. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi
Eğitim Fuarı
TÜBĠTAK 1512 GiriĢimcilik Destek (BĠGG) Programı'nın 2022 Yılı 1'inci Çağrısı
İki Manevi Rehber İki Üniversite Paneli Daveti
Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Sempozyum Erişim Linki Güncellemesi
Metal Kiliyle Takı Yapımı (Metal Hamuru) Eğitim
Uluslararası Sağlık Politikaları Kongresi
Ufuk Avrupa Programı Genel Bilgi Günü Etkinliği
EJER Kongresi
Makale Çağrısı
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TEKNOFEST Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması
17. Uluslararası Kil Konferansı Katılım Duyurusu
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Karabük Üniversitesi Yayınları
Kamu Yönetimi Sempozyumu
Arel Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Sınavı
ESTEM Çalıştay Duyurusu
Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi PTE-TOEFL-IELTS Mart Sınav Takvimi
Yasaklı Madde Doğrulama Laboratuvarı
III.Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
III. Uluslararası Şişli Bilim Kongresi
Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu'nun Duyurulması Hk
Uluslararası 1. Gıda Kimyası Kongresi
Test Analiz Hizmeti Duyurusu
Turkovac Aşı Paneli
Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku Sempozyumu
Kongre İsim Değişikliği
1. Ulusal Adli Sosyal Bilimler Kongresi
Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi (TJSS) Makale Çağrısı
Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu 2022 | Bildiri Çağrısı
Eğiticilerin Eğitimi" sertifika programı
Online Sergi
II. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım (ITESDES) Sempozyumu
I. Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Öğrenci Kongresi
1.Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı Kongresi
Özel Yetenek Sınav Yerine Merkezi Yerleştirme Sınavı Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı
II. Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi
Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması
26. Acil Tıp Kış Sempozyumu Hk
MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması
Girişimcilik, Inovasyon ve Kalkınma Konferansı
EURITECH-MMG Avrasya Ar-ge, İnovasyon Teknoloji Zirvesi ve Sergisi
Sertifika programları
Uluslararası Toplumsal Araştırmaları Kongresi
Dergi (Amfora)
Yüksek Gerilim Tekniği eğitimi
Uluslararası Dünya Göç Hareketleri Sempozyumu
ISNET - Uzaktan Eğitim Uzman Başvuruları
Kalite ve Strateji Yönetimi Araştırmaları
Analiz Tanıtım Broşürü ve Fiyatları
26. Acil Tıp Kış Sempozyumu Hk.
44. COSPAR Bilimsel Kurulu
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması
2022 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü Duyurusu
Sabancı Vakfı 2022 Hibe Programı Başvuruları Devam Ediyor
6. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Uluslararası Afiş Yarışması
III. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
26. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
IGRS Sempozyumu
Göçlerin Geleceği Uluslararası Sempozyum
ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programı
ASBUCID Webinar Serileri
Vııı. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
Uluslararası Balkanlar Konferansı Duyurusu
Türk Mitolojisinde Kadın Temalı Ulusal Sergi
9. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi
Hemşirelik Bölümü Bitirme Projesi Yarışması
Yabancı Dil Olarak Türkçe Sertifika Programı (Çevrimiçi)
VII. Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivali ve Film Akademisi Tarih Değişikliği
Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı