KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
27 Mart 2019, Çarşamba
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı Kapsamı
25.Ulusal Ergonomi Kongresi
5. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Konferansı
5. Uluslararası Çevre Bilimleri ve Teknoloji Konferansı
Analiz Fiyat Listesi
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası
ISR Congress 2019 Tbilisi
Uluslararası Kongre Çağrısı
2019 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri
[ARBİS]2556-TÜBİTAK-QNRF Akıllı Üretim Çağrısı İçin İnternet Üzerinden Seminer (Webinar) Gerçekleş
Sempozyum
4. e-BEYAS 2019 Sempozyumu Duyuru ve Bildiri Çağrısı
Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması
Sempozyum Hk.
II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni
İsim Değişikliği
İspanya'da Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans İmkanı
Kurum Adının Doğru Kullanımı
30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
USEM-Aşı ve Budama Sertifika Programı Kayıtları Başlamıştır
"DELİ DUMRUL" Adlı Oyunun Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli Turnesi
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi Hk.
2. Uluslararası Avrasya Spor Bilimleri Kongresi
1919'da Türkiye Sempozyumu
Su Yönetimi Ödülleri
e-Sertifika Programları
4. Uluslararası Hesaplamalı Matematik ve Mühendislik Kongresi
Milli Kurtuluş Mücadelesi 11. Anma Yürüyüşü
Dünya Mirası Türkiye Projesi
1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Mikrobiyota hk.
18 Mart ve 24-25 Nisan 2019 Törenleri Tarihi Alan Ziyaretleri
EFIS 2019
Akademik Personel İlanı
1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi
Uluslararası AMİSOS Dergisi'ne Makale Kabulu Hk.
II. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Sempozyumu Hk.
3.Uluslararası UNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumu
1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi
Kongre Daveti (ICTEBS 2019)
2. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
ISADET 2019 Sempozyumu
FARABİ VI. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
Seminer Duyurusu
ATAYÖS-2019 Üniversite Giriş Sınavı Tanıtımı
II. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi
Yaşama Yol Ver Medya Kampanyası Minik 11 Uygulaması Hk.
3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Konferansı
ALEMTAYS-2019 ve IFEMS-2019
Proje Hakları
Online Araştırma Yöntemleri AR-GE Projesi
iSTE-CE’2019 Konferansı
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2019
Türkiye’nin Enerji Çözümleri Çalıştayı ve Paneli
1. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu 2018
BİGG AKDENİZ Girişimcilik Hızlandırma Programı
Uluslararası 4. Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı
Çalıştay Duyurusu
Kongre Duyurusu Hk.
Milli E-Ticaret Portalı ile E-Ticaret Semineri
Makale Çağrısı
ALUM Tanıtım ve Analizler
Tebliğ Çağrısı
Mezun Bilgi Sistemi
Uygulamalı Bitki Genom Analizleri Eğitimi
Konferansa Davet
Kongre Daveti
Tıpta Uzmanlık Eğitimi İle İlgili İş ve İşlemler
6. Uluslararası Dijital Dönüşüm Sempozyum Çağrısı
Erciyes Tıp Genetik Günleri 2019 Kongresi
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA Programı Hk.
International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF'
Kale Çanakkale Bisiklet Festivali
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu Hakkında
Sempozyum "XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe"
Setifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
1.Uluslarası Adalet Kongresi ve 12. Ulusal Klavye Yarışması
Makale Yarışması
International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (ICOAEF'
Osmanlı Türkçesi Kursu Hk.
Sempozyum Duyurusu
I. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Özel Sayılı Dergi Hk.
Mezun Bilgi Sistemi
Cami Tasarımı Fikir Yarısması
Başvurular Ve Proje Önerileri
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması
Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi
Çalıştay Duyurusu Hk.
Sempozyum
Proje Pazarı Faaliyet İlanı
Tüm Dünyada Kimyacılar Buluşması
Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı
Üniversite İsim Değişikliği
4.Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu
III. Ulusal, I. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
2019 Yılı Destek Programları İlan Metni
Makale Yarışması
Makale Çağrısı
Yarışma Bülteni
24. Üniversitelerarası Kızlar Sivrisi Ortak Kış Tırmanışı
Uluslararası Eğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu (IVSESS)
Dengbejlik Sempozyum
IITEEC Bilimsel Etkinliği
II. Uluslararası Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu
BİGG Tepe Girişimcilik Hızlandırma Programı
Yaşlılık Şurası
Atatürk Haftası Armaganı Isimli Dergi
Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Tanıtım Kataloğu
2. Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı
4. Uluslararası Çevre, İnşaat, Jeoloji ve Maden Mühendisliği Konferansı
Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
Öncelikli Alan Arastırma Görevlileri Hakkındaki Usul ve Esaslar
Çalıştay
Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi
Analiz Ücreti Duyurusu
Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu
International Exhibition of Career and Education
Geçmisten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu
Proje Duyurusu
Uluslararası Toprak Kongresi 2019
Matematik ve Fen Bilimleri Öğrenci Sempozyumu
Geçmisten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu
Avrupa Birliği Ekseninde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları II
I.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 14'üncü Geleneksel Resim Yarışması
Sempozyum (IMSMATEC 2019)
Dergi
Erciyes Dağı Kış Tırmanışı
Birinci Dünya Savaşı'nın Son Yılına İlişkin Makaleler
II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Duyurusu
Afiş Yarışması
BSAMI 2019 Konferans Hk.
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
I. Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı
Kongre Duyurusu
Sanal Gerçeklik Konferansı
UGİS 2019 Hk.
Merkez Faaliyetleri
Türk Dünyası Basın Sempozyumu Özet Gönderim Tarihi Uzatılması Hk.
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
E-Ticaret Eğitimi
Sivil Havacılık Güvenliği Proje Yarışması
Kongre
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
STEM Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı hk.
Öğretim Elemanı Alım İlanı
Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Son Çağrısı
Öncelikli Alan Arastırma Görevlileri Hakkında
Öğretim Üyesi Alım İlanı
ATAKAD Dergisi Hk.
4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019)
Europass Bilgilendirmesi
18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi
Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019)
Öğretim Elemanı İlanı
27/12/2018 tarihli 11091 Sayılı Başkanlığımız Yazısına İlişkin Düzeltme
22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (CTST2019)
Mezunlarla İletişim
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları için Erasmus+ Programı Bağımsız Dış Uzman Çağrısı
Refahiye Araştırmaları Sempozyumu
Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı
Sempozyum Duyurusu
“Yunus Emre ve Tasavvuf” Konulu Ödüllü Hikâye Yarışması
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu
I. Ulusal Kısa Film Yarışması
Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu
Mezun Bilgi sistemi
Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon
Uluslararası Sağlık, Toplum ve Kültür Sempozyumu Hk.
Mezunlarla İletişim
Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
2. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Yazını Kongresi
Öğretim Elemanı İlanı
OIV-2019 Yılı Kongresi
Elektronik Ortamda Yayınlanan Uluslararası Dergi
Saglık Personelinin Ihtiyaç Halinde Çagrıya Uyması
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Sempozyum Duyurusu
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
12th International Conference on Nuclear Structure Properties (NSP2019)
7. Egzersiz Fizyoloji Sempozyumu ve Kardiyo- Pulmoner Egzersiz Testi Kursu
Whatsapp Narko Mobil İhbar Hattı ve Uyuma Mobil İhbar Uygulaması
Karaman Sempozyumu
Yemen, İnsanlığı Bekliyor Kampanyası
Uluslararası Ekonomi, Toplum ve Kültür Sempozyumu
UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı
Proje
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları 2019 Yılı Duyurusu
Lisansüstü Eğitim Sanat ve Tasarım Sempozyumu
15. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı
Kadro İlanı
IV. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu
Sertifikalı Kupa Terapisi Kursu
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Kongre Duyuruları
Kongre Duyurusu Hk.
İİT Hakkında Araştırmaların Teşviki
Genç Girişimcilik Anketi
Deney Hayvanı Kullanım Kursu
Bilimsel ve Kültürel Toplantı Duyurusu
Dergi Tanıtım Yazısı
Mezun Bilgi Sistemi Hk.
Çalıştay ve Kurs Duyurusu
31. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Kitabı
Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. yy. Medeniyet Merkezi Konya
Ara Sınıflara Öğrenci Alımı
I. Uluslararası Mersin Sempozyumu
Üniversitelerde İzcilik Çalışmaları
'Benim Ülkem Türkiye' Yarışması
BTK Oyun Maratonu Yarışması
Aksaray İletişim Dergisi
Sağlık Riski Araştırması Afişi
8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi
2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları
Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı
Dünya Helal Zirvesi Istanbul 2018 ve 6. IIT Helal Expo
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
ICONASH: 2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
I. Uluslararası Mersin Sempozyumu
"Bayrağı Yakala 2018" Etkinliği Daveti
3. Organik Elektronik Çalıştayı
The International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2018)
VI. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresi
Eskişehir I. Ulusal Havacılık Teknolojileri Çalıştayı Daveti
Öğretim Üyesi Alım İlanı
3. Uluslararası Enerji & Mühendislik Kongresi
III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu
Uluslararası Sosyal Bilimlerde yeni yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi
I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu - USBS 2018
Kastamonu Üniversitesi Sempozyum
1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
ICOAEF'2018
Güfte Yarışması
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 'Eğitim Bursu' (Üniversite) Kontenjanları
ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
Iğdır I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
İzmir 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı
Eğitime Davet
"X. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Sertifikalı Eğitim Hk.
Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı
Samsun Mekansal Gelişim Önerileri Raporu
I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı
Eget Vakfı Burslarına İlişkin
Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam
Gıda Muhafazasında Yeni Teknolojiler Uygulamalı Kursu
Muallim Rıfat Eğitimi Fakültesi Dergisi
Troia Tıp Dergisi
Moleküler Biyolojide Temel Teknikler Uygulama Kursu
Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi
Trakya Üniversiteler Birliği 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
Atık Yönetim Uygulaması
Makale Çağrısı
ICAO Havacılık Güvenliği Konferansı ve Yüksek Düzeyli Havacılık Güvenliği Konferansı
I. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi
Sempozyum
Etkinlik Duyurusu
"Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" isimli AB Projesi
Halkalama Çalışmalarının Duyurulması
Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu Hakkında Bilgilendirme
Üniversitelerde Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi
ICOFAAS 2018
Kongre
"ICOAEF’18" Konferansı
Kadro İlanı
Üniversitelerde Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğititmleri
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (UTDAS)
Mühendislik Fakültesi Dergisi
8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
Tarifeli Uçuş Bilgisi
Kongre Duyurusu
2. Uluslararası Ahmed-i Hani (İslam Düşüncesinde İnsan) Sempuzyumu
Akademik İlan İptali
15. Anadolu Gastroenteroloji Günleri
Makale ve Hakem Çağrısı
Türk Dünyası Basın Sempozyumu
Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Ali Himmet Berki Sempozyumu
Makale Çağrısı
Turizm Programlarının Akreditasyon Hakkında
Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu
Balkanlar ve Kafkasya'daki Başlıca Gelişmeler Konferansı
Dergi Tanıtımı
Elginkan Vakfı IV.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı
3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
Uluslararası Mersin - Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
(CRAFTARCH'18) Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongre
Akademik Personel İlanı
“Yönetim ve Siyaset” Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başlıyor
Iğdır Üniversitesi ALUM Hk.
Osmanlı Sağlık Gelenekleri Toplantısı Hk.
International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2018)
100/2000 YÖK Doktora Burs Programı - 2018-2019 Güz Dönemi Başvuruları
6. World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Animal Welfare (WOCMAP VI)
Eğitim Duyurusu
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması
“IX. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu”
1 st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and the Present
Sivas Kent Arşivi
Sempozyum Duyurusu
Akademik İlan
Kosul eklenmesi ve ögrenci alınması
Teorik ve Uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu
Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimler Kongresi
TUJJB Bilimsel Kongresi
Geçmişten Günümüze Tokat'ta İlmi ve Kültürel Hayat Uluslararası Sempozyumu
Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu
Toplu İzin Hk.
3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması Hk.
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu
Mesleki Eğitim Kongresi : Sağlık
Akademik Personel İlanı
Çalıştay
I. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu
2018-YKS
Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi
19 Mayıs Atatrük'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları
Kongre Çağrısı
II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi
2.Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi Hk.
19. Ulusal Turizm Kongresi
İlan İşleri Hk.
Taksonomik Analiz İçin Bitkilerin DNA Barkodlaması Uygulamalı Uzmanlık Eğitimi”
Eğitim - Öğretim İşleri (Genel)
Akademik İlan
Uluslararası Sosyo - Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
"International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018)
İnsansız Hava Aracı Eğitimleri
3. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu
II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
VI. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu
Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı
Ege Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası Kursu
2018 IWACT Kongre ve Sempozyum Duyurusu
2018 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Program Kitabı
Akademik Kadro İlanı
Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
İstanbul'un Fethi Daveti
TÜBİTAK'tan Üniversite Öğrencilerine Proje Çağrısı
VII. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi
1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı(ITCAC18)
Eğitim Daveti
Kusad Makale Çağrısı
1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışmaları
Mecburi Hizmet Devri
Seminer
Bilim Şöleni
Avrupa 2018 Girişimciliği Teşvik Ödülleri
Akademik Personel İlanı
3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society Kongresi
1.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi
24-25 Nisan Törenleri
7. Ar-Ge Proje Pazarı
1. Uluslararası Veri Madenciliği ve Veri Mühendisliği Çalıştayı(IDSEW’18)
Kongre Duyurusu (Uluslararası Katılımlı 4. Organik Kimya Kongresi (OrgChemTR-4))
2018 Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Duyurusu
Jean Monnet Programı Avrupa Birliği’nde Göç ve Güvenlik Yaz Okulu
"Balıkesirli Bir İslam Alimi: İmam Birgivî" Sempozyumu
Başvuru İlanı ve Gazete Duyuruları
Cuma İzni
Şehir Ödülleri Türkiye 2018
2018 Türkçe Yaz Okulu Hk.
06.04.2018 Tarihli Öğretim Üyesi İlanımız
Dokuz Eylül Üniversitesi 2. Uluslararası Kadın Kongresi
Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
"Din Dili" Çalıştayı
III.KENTFOR Yerel Kalkınma ve Siyasal-Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Kent ve Çevre Yönetimi
Gençlik Treni Programı: "Genç Yetenekler"
Akü 3. Sosyoloji Günleri
12. Uluslararası MEB Robot Yarışması Afişleri
Yaz Okulu Hakkında
7100 Sayılı Kanun
FARABİ V. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlis-î Sempozyumu
Bilim ve Teknoloji İşleri
Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
4.Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu
Su Altı Dalış Kursu Tanıtımı
II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi
I. Uluslararası Yaşam Boyu Öğrenme Bilgi Şöleni
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Çukurova Üniversitesi V. Geleneksel Spor tırmanış Şenliği
PTE Akademik Sınav
Hestourex 2018 Fuarı
Rekabet Dergisi Duyuru
18. Bilişim Zirvesi
Gazi Siber Güç CFT Yarışması
II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
"Ombudsman Akademik" Dergisi Makale Çağrısı
Turkish Journal of Water Science and Management (Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi) 3.Sayıs
Troia'dan Çanakkale'ye İnsanın,İnancın ve Mekanın İnşası: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi
Uluslararası Dünden Bugüne Amasya'da Tasavvuf Sempozyumu
"Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu: Batı Dışı Yaklaşımlar" Sempozyumu.
TİM Global Girişimcilik Kongresi 2018
Makale Çağrısı
Gedik Üniversitesi İlan
Masterclass ve Konser Etkinliği
Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı
1.Ulusal Sürekli Eğitim Sempozyumu Daveti
Internatinol Engineering and Tecnology Symposium
1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
TRT WORLD Kanalının Yayınları
Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu
Film Festivali ve Belgesel Film Yarışması
Sinop Üniversitesi İlan
3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması
Karabük Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması
III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi
Tüketici Hukuku Sempozyumu
1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (ICASI2018)
ICUHTA Kongresi
Ulusal Matematik Sempozyumu
Engelsiz Üniversite Ödülleri
Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
Beykoz Üniversitesi Akademik İlan
I. Dünya Savaşı Dönemi'nde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslarara
2. Ulusal Erciyes Üniversitesi Tiyatro Festivali
3. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı
IV. Uluslararası Ahilik Sempozyumu
Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
ÜNAK2018 Sempozyumu
TÜBİTAK BİLGEM 1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı
3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi
Kütüphane/Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı
18. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu
1st International Balkan Chemistry Congress
Karabük Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması (KBÜRO 2018)
Çukurova Üniversitesi V. Go Turnuvası
Afiş Yarışması
Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi
2018-2019 Lisansüstü Program Duyurusu
40. Pediatri Kongresi
4.Uluslararası Kafkasya - Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
I. Uluslararası Güvenli Okullar ve Çalışan Sağlığı Sempozyumu
I. Uluslararası Güvenli Okullar ve Çalışan Sağlığı Sempozyumu
Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu
4.Uluslararası Kafkasya - Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongre duyurusu.
TODAİE 2018-2019 Lisansüstü Program Duyurusu
Kudüs Konulu Ödüllü Deneme Yarışması
IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
III. Uluslararası Doğunun Batısı,Batının Doğusu Konferansı
Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı
MCBÜ 26. Bilim ve Bahar Şenliği
Gedik Üniversitesi İlan
9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Antarktika Bilim Seferi Çalışmaları
Başvuru İlanı ve Gazete Duyuruları
III. Ar-Ge Proje Pazarı
V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
2018 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri
“Malzeme Şenliği’18”
Yasa Çalışmaları
1. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
Badminton Aday Hakem Kursu
1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı
International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kuluçka Merkezi
Kök Hücre Bölge Toplantıları-1
I. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu
I.Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları
Sinop Üniversitesi Sübitam Laboratuvar Çalışmaları
100. Yılında Uluslararası Azerbaycan Kongresi
TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
Yarışmalı Sergiler Duyurusu
3. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
Bilgi Yönetim Dergisi Duyurusu
Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği
III. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı
2018 Yılı Eğitim ve Tatbikat Programı
Kongre Daveti
Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi Etkinliği
: Mobil Programcılık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Kursu
Sanat Dergisi Makale Çağrısı
Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alımına ilişkin ilan
III. Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı Daveti
:Erciyes Dağı Kış Tırmanışı Etkinliği
UGHEK 2018 Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması
1. Rotek RoboTeam Robot Yarışması
Teknogirişim sermaye desteği programı
"5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"
Sözleşmeli Bilişim Uzmanı İlanı
Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması
En güçlü üniversiteli yarışması
Çukurova Üniversitesi 16. Üniversitelerarası Tiyatro Festivali
Uluslararası Sempozyum Daveti
I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu
Çalıştay Daveti
3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Biniş Ve Kep Tasarım Yarışması
Turizmde Uygulamalı Eğitim ve Uygulama Otelleri Arama Konferansı
I. Uluslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi
II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi
I. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu
Zafer Kalkınma Ajansı On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Tema Fikri Proje Yarışması
Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Şavaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kuluçka Merkezi
AR-GE Proje Günleri II: ARDEB Programları Bilgilendirme Günü Duyurusu
Jean Monnet Burs Programı
VI.Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi
İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 70. Yılı
II. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology
Ulusal Klavye Yarışması ve Sempozyumu
III. Uluslararası Avrasya Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi
GEKA Doğa Ana Kampı
"International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ICANAS2018" Sempozyumu
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü Maddesine İlişkin Genelge Yayınlanmıştır
Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar ve Eğitim Materyalleri Tasarımı Sergisi
Gençlik Araştırmaları Dergisi (14 ve 15. Sayı İçin Yazı Çağrısı)
European Biotechnology Congress 2018 - Scientific Programme
IcM-Kültürlerarası Müzik Konferans ve Konserler Serisi-
Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
4. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu
“II. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology” Kongresi
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Kongreleri
Newton-Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü
"Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi" Projesi Kısa Dönemli Danışmanlık
II. Ulusal Kadın Sempozyumu
Uygulamalı Mikrobiyoloji Kursu
Uluslararası İslam Sanatları Yarışması
Hasta Güvenliği Sempozyumu
ICETI-Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Yenilikleri Konferansı-
II. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi "CERAmini"
Maliye Bakanlığı Muhasebat Müdürlüğü Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sistemi
Piri Reis Üniversitesi Akademik İlan
Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi Eğitici Eğitimi Başvurusu
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
Uluslararası Öğrenci Kent Rehberi Yarışması
Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk İslam Kültürü Sempozyumu
I. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları
Anadolu Üniversitesi Akademik İlan
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kadro İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İlan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Latmos'un Işığında Uluslararası Sanat ve Tasarım Sergisi
Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi
Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi
Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi 2018
Uluslararası AMİSOS Dergisi Makale Kabulü
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu
ISERSE'18
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü
"Dilimiz Kimliğimizdir" Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması
100 Yıl Sonra: Cihan Harbi Uluslararası Panel Programı
İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi
ECSAC'2018
"Geleceğin Rol Model Lider Kadınları" Projesi
Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi
MALDI TOF/TOF-MS Uygulamalı Eğitim Kursu
26. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
20. Akademik Bilişim 2018 Konferansı
5. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi
Uluslararası Girişimcilik Kongresi
UNESCO 39. Genel Konferansı
12. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı
6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi
UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2018
"Şiddet ve Sosyal Travmalar" Adlı Uluslararası Kongre
2018-2019 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Başvuruları
Nesilden Nesile Kuş Evleri Tasarım ve Fotoğraf Yarışması
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi
4. Uluslararası Biyosidal Kongresi
III. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu
2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi
1. Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı
V. Üniversitelerarası Serbest Konulu Fotoğraf Yarışması
Uluslararası Sanat ve Tasarım Sergisi
Uluslararası “Orta Asya” Sempozyumu “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”
14. Kadir Has Ödülleri
15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması
Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
ISHAD 2018
ISCAT 2018
UNESCO Uluslararası Günler
Hava Kuvvetleri Müzesi
El Ruha 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Pamukkale Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
"Dünden Bugüne Türkiye'de Jandarma ve Sahil Güvenlik" Sempozyumu
Hemşirelik Süreci Sempozyumu
Uluslararası Tarım Kongresi
ANA Fikir Teknogirişim Yarışması
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kitap, Bölüm veya Makale Yazılması
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu
Zafer Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı
Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü E-Kitap Hizmeti
Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı
ICSG İstanbul 2018
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 'Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyum
IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (ICAR'18)
Erciyes Tıp Genetik Günleri 2018
ISAF Exclusive 2018'de Sektör Konuşuyor
3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi
Eskiçağ'da Karadeniz'de Kadın Fotoğraf Sergisi
Uluslararası Antik Çağda Pişmiş Toprak Gözyaşı Şişeleri Sempozyumu
I.Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi Tarih Değişikliği
Ulusal 11. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü
Fulbright Bursları
DASED Dergisi
12. Ulusal Sanat Sempozyumu
Uluslararası 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu
ISERSE'18
4. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
BIG SHOT- Uluslararası Girişimcilik Odaklı Teknolojik Gelişmeler ve İnovatif Fikirler Proje Pazarı
International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018)
Ulusal 11. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
Ulusal Europass Merkezi Europass Video Yarışması 2017
Yaşar Üniversitesi AR-GE Proje Günleri II: AB Hibe Programları Etkinliği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ana-Dil Türkçe Öğrenme Ortamı
DSİ Genel Müdürlüğü "Su İçin Doğal Çözümler" Afiş ve Fotoğraf Yarışması
İzmir Bölge Adliye Mah. Bilirkişi İlanı
Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı Bildiri Özetleri Kitabı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Akademik Bakış Dergisi
16. Uluslararası Geometri Sempozyumu
Belgi Dergisi Prof. Dr. Halil İnalcık Özel Sayısı
Türkçe Yeterlilik Sınavı
I. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı
"Dilimiz Kimliğimizdir" Konulu Ödüllü Kompozisyon Yarışması
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursu
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadına Yönelik Şiddet Paneli
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1. İzmir Spor Tarihi Sempozyumu
Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu (EŞ'ARİLİK)
European Journal of Therapeutics Dergisi
YÖS Çalıştayı Bildirgesi
Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) İsim Hakkı
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi
Bozok 1. Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi
3. Uluslararası İş Güvenliği Ve Çalışan Sağlığı Kongresi
Uluslararası Gemi İnşaatı Tarihi Konferansı Çağrısı
Gelir İdaresi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Öğretmen Kampanyası
Türkiye Bursları 2017-2018 Dönemi Tanıtımları
UHAKS'18-ISLAC'18 Sempozyumu
7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
ÖSYM e-YDS Hakkında
IMSMATEC2018 Sempozyumu
Kamu Kurum ve Kuruluşlar Arası Bayanlar Bowling Turnuvası
Uluslararası 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Sanayi Kongresi
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
Uşak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hakem Kursu Hakkında Duyuru
Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi
"Tarihin Şahitleri Yazılıyor" Adlı 15 Temmuz Roman Yarışması
Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu
Muş Alparslan Üniversitesi Tiyatro Festivali
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlan
İl Afet Müdahale Planlarının Uygulanması Hakkında
20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası'ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Sempozy
Yerelden Ulusala Gençlik Politikaları- Ulusal Zirve 2018
Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu
KOSGEB-COSME Kapsamındaki Proje Etkinlikleri
"Kimliğimiz Türkçe" Konulu Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması
Ulusal Kestane Çalıştayı
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1. Proje Pazarı
Ege Temiz Hava Merkezi
Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi
Uluslararası “Orta Asya” Sempozyumu “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”
Myanmar Yardım Kampanyası Hakkında
Uluslararası Girişimcilik Kongresi
Kadim Medeniyetin Genç Önderleri Ücretsiz Proje Etkinlik ve Faaliyetlerin Tanıtımı Hakkında
Hakem Kursu
İklim Değişikliği Konulu Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması
Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) Tanıtım Toplantısı
Tarih Ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası Antalya Kongresi
Patentle Türkiye- 1. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
1. Uluslararası Koruyucu Diş Hekimliği Sempozyumu