KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
28 Ocak 2021, Perşembe
ProQuest TÜBİTAK ULAKBİM Ocak-Subat Eğitim Seminerleri
Yarışma 22 Mart 2021 Dünya Su Günü
Çin Hükümeti Bursları
Dergi Duyurusu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Online Sergi Duyurusu
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2021)
UDCS 2021 Hk.
SUBÜ Dergileri
Makale Çağrısı
IJTAD “8 Mart” Özel Sayısı Makale Kabul Duyurusu
Teknoloji Serbest Bölgesi ile Ar-Ge ve İhracatın Kolay Yolu
IJTAD Haziran Sayısı İçin Makale Duyurusu
İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek Temalı Kongre Duyurusu
İstiklal Konulu Şiir Yarışması
I.Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
International Journal Of Troy Art And Design İsimli Dergimizin Duyurusu Hk.
Q&A Session With Martin Seligman Çevrimiçi Etkinlik
XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika Yönetim ve Bilişim Sistemleri Konferansı
Kara-Van Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması
Logo Yarışması
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)
Kız Öğrenciler için Programlama Kampı Projesi
ICAIBDEA 2021 International Conference on AI and Big Data in Engineering Applications
Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Onuncu Basvuru Çagrı Ilanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi
Üniversitemiz Yayınları
AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
CTC-İletişim ve Teknoloji Kongresi
Kongre Daveti
Sabancı Vakfı Hibe Programı
4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması
Eğitim Programı Duyurusu
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 ve ARDEB 1001 Programları 2021 Yılı Çağrıları
Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi
Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
İslam ve Yorum Sempozyumu
Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Konulu Resim Yarışması
Makale Duyurusu
Arel USAM Kış 2021 E-Staj Duyurusu
L’ORÉAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2021
Sertifika Programı
Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Duyurusu
ÖSYM Denkliği Olan TOEFL-IBT Sınav Duyurusu
Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı III Kararları
Yargı Etiği Danışma Kuruluna Öğretim Üyesi Seçilmesi
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimi
Makale Yarışması Çağrısı
Türkiye’nin İlk Sanal Türkiye İnovasyon Haftası Hk.
Makale Duyurusu Hk.
Beşinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi
OMÜSEM İstatistik Eğitim Programları Hk.
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi
KTÜ Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
Engelsiz Fotoğraflar "Spor" Temalı Fotoğraf Yarışması
4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu
Makale Çağrısı
V. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu
Özel Burs Duyuruları
Macaristan Hükümeti Bursları
Kongre
Yabancı Dil Eğitim Kursları
Sosyal Bilimler Dergisi “TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı”
İstanbul Medipol Üniversitesi TÜBİTAK 1512 BİGG
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi
Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezâîyi Gülşenî Sempozyumu
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı Sempozyum Programı
1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Başlıklı Ulusal Sempozyum
Eğitim Programı
Ulusal Jürili Çevrimiçi Karma Sergi- 2020
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinlikleri
Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması
11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi Duyurusu
Uluslararası Ashâb-ı Kehf ve Lice Sempozyumu
Macaristan Hükümeti Bursları (2021-2022)
Bilimsel Araştırma
TÜBA Yayınları ve S-20 Sonuç Bildirgesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Hukuk Söyleşileri 1
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21)
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi E-Sertifika Programı
24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri
Sempozyum Duyurusu
Dergi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Disiplinlerarası Bakış Paneli
11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2020/1. Dönem Duyuruları
Dergi
Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi Makale Kabulü
Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Proje Yönetimi Eğitimi Kursu
Prof. Dr. Yahya Özsoy Topluma Hizmet Ödülü 2020
Kurs Duyurusu
6.Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitim Programı (Robotik ve Kodlama Eğitimi Kursu)
Bölgesel Living Lab Zirvesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tanıtım Posteri
Sempozyum Duyurusu
Hamidiye Medical Journal Dergisi
Kongre Çağrısı
Piri Reis Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Ekim 2020 Sayısı
Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Makale Çağrısı
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Akademik Çalışmalarda Endnote Web Kullanımı Eğitimi ve Eğitim Koçluğu Eğitimi
Eğitim Programı Duyurusu
Uygulamalı Biyoinformatik Kursu
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü Proje Çağrısı
Pazar Erişiminde Fiyatlandırma Kursu
Bilgisayarda Nota Yazımı Kursu Afişi
Duyuru-TÜBİTAK 1071 Proje Bilgilendirme Toplantısı
Sempozyum Duyurusu
“Anadolu Erenleri” Makale Yazma Yarışması
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Duyurusu
Konferans Duyurusu (ICOBS'20)
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Eğitimler
TÜBİTAK 1512-BiGG 2020 Yılı 1. Çağrısı
İngiltere Büyükelçiliği Sıfır Atık Girişimlerini Destekleme Proje Teklif Çağrısı
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2019
Selçuk Hukuk Paneller Serisi Hk.
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)
Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu
İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Hk.
The Intercontinental Geoinformation Days (IGD) Konulu Sempozyum
Turizm Çalışmaları Dergisi Duyurusu
I. Uluslararası Medya ve Islamofobi Sempozyumu
Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
İkinci Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Çalıştay Duyurusu (İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar)
Terapotik Rekreasyon Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Sanat Terapisi E-Sertifika Eğitimi
I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu
KAPSOSBİL 2020
Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
Art Therapy E-Sertifika Eğitimi
TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı
Online Hat Sanatı Minyatür Sanatı, Çini Sanatı Eğitimleri
Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi E-Sertifika Programı
Medical Biology and Genetics Laboratory Book
İnovasyon Yarışması
Zafer Kalkınma Ajansı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı
Bangladeş Shilpakala Akademisi'nin 19. Sanat Bienali Daveti
HİB 2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Listesi Hakkında
TÜBA Covid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Başkanlığı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
3. International Conference on Life and Engineering Sciences Konferansı
Dicle Üniversitesi Adalet Dergisi
Teknoloji Kabul Modeli ve Değişime Direnç İlişkisi Üzerine Bir Araştırma İsimli Bilimsel Anket
Medical Biology and Genetics Laboratory Book
Makale Çağrısı
SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi Eğitim Programı
Spor ve Beslenme Kursu
Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu
Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Latince Dil Eğitimi
SANKO Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
TİHEK Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2232 Projesine Doktora Bursiyerleri İlanı
Makale Çağrısı
Bağımlılık Bilimi Alanında Akademik Yayın Rehberi
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Kayıtları
DAKİK Umut Kısa Film Yarışması
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri-
e-ICEESS’20 Online Uluslararası Konferansı
ATAILE Konuşma Kursu
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Sanal Fuarı
AMORF Doğaltaş Tasarım Yarışması
Eğitim-Canlı Dersler
Kongre Daveti
Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri
Dergi Duyurusu
Makale Çağrısı
2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı Hk.
Enstitü Dergisi Hk.
3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Anket Çalışması
Modelleme ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Hidrometeorolojik Analizler Online Toplantı
Online Solidworks ve Online Autocad Eğitimi
Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Sanal Proje Pazarı Etkinliği
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı
Kongre Duyurusu
Yabancı Dil Kursları Hk
İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Ödüllendirmesi
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Erişilebilirlik Özel Sayısı
Sertifika Programı, Eğitim ve Kurs Duyurusu
0-36 Aylık Çocuk Bakımı Alanında Uzaktan Eğitimli Sertifika Programı
Makale Çağrısı
Konferans Duyurusu
Makale Çağrısı
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı
Katar Belediye ve Çevre Bakanlıgı ile Katar Ulusal Arastırma Fonu' nun Ikinci Dönem Gıda Güvenligi
Salgın Süreci Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite Dergisi Makale Çağrısı
Kongre Duyurusu
Free Virtually Conferences
Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi
Dergi
Kongre Daveti
Çalıştay Duyurusu "Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı II"
Uzaktan İş Güvenliği Eğitimi
TAGEM Ar-Ge Destek Programı Proje Başvuru İlanı
Tarihte Akseki Akseki'de Tarih Sempozyumu
Salgın Süreci Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı
İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konulu Sempozyum
Konferans
Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Kursu
Temel Düzey Uygulamalı İstatistik Eğitimi
Makale Çağrısı
Millî Egitim Özel Egitim ve Rehberlik Dergisi
Eğitim Afişinin Duyurulması
Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020
Duyuru
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Başvuru Alan Programlarımız
Personel Maaş ve SGK İşlemleri 3 Kursu
Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi
Anket Çalışması Hk.
Sempozyum
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri "EYLÜL
Arış Dergisi Makale Çağrısı
Duyuru
Türk Masal Külliyatı-I (TÜMAK-I) Projesi
2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi
Akademik Ombudsman Dergisi Makale Çağrısı
Yabancı Dil Eğitimi Hk.
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi
Araştırma
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
İzleme Kurulu Üye Seçimim İlan Örneği
Elginkan Vakfı V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı
Kurs Afişlerinin Duyurulması
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Din-Ahlak-Değerler Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tanıtım Posterleri
ETÜ-Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
II. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi Duyurusu
Latince Dil Eğitimi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri- Ağust
“Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu Daveti
Makale Çağrısı
Mezun Takip Sistemi
5. International Conference on Materials Scienceand Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSTEC'20 Kap
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Programları
MIKTA Akademi Diyaloğu
Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Resim Yarışması
2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
YDS-YÖKDİL Eğitimleri
TARİH DEĞİŞİKLİĞİ: Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum:TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. H
4. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Yüksek Gerilim Tekniği Eğitim Programı
Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Jean Monnet Kürsüsü Yaz Akademisi
Uşak Kent Konseyi Başkanlığı Eğitim Projesi: Eğitim İçin Uşak El Ele Projesi
ULUSEM Kursları
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
DGÖ 15. PICARD Konferansı Makale, Sunum ve Panel Önerisi Çağrısı
Bor Mineralleri ve Bileşikleri Posteri
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Aday Öğrenci Seçimi
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı
Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Online Konferansı
ARBİS ARDEB Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler
Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum Duyurusu
Makale Davet Yazısı
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği
İngilizce YDS-YÖKDİL ve TIP DİL Hazırlık Eğitimi
The International Intensive Online Summer School of Sufi Studies Programı
Makale Çağrısı
Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum Serisi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
OMÜSEM İstatistik ve Yazarlık Eğitimleri
Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Karar Tutanağı ve Kutlama Programı
Dergi Bilgilendirme ve Makale Çağrısı
İşyerleri ve Ulaşım Araçları için Covid-19 Çalılma Rehberleri Afişleri ve Covid-19 Farkındalık İle
Online Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Hk.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi
e-ICOAEF VII Konferans Daveti
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Anket
Konferans Daveti
Covid-19 Anketi
"Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" Başlıklı Anket Çalışması Hak
2019-2020 Misafir Öğr. Yaz Okulu Ders İçerikleri
Oxford Test Of English Sınavı Hk.
Uzaktan İSG Eğitimi
Kongre Tarih Değişikliği
Hızlı Dayanımlı Beton Yarışması
TÜBİTAK ULAKBİM Bilimsel Yayıncılık Seminerleri - Hatırlatma
Bilimsel Araştırma Anketi
Anket Çalışması
BELLEK Dergisi Makale Çağrısı
Uluslararası 15 Temmuz Anti-Darbe Hekatonu OnlineTurnuvası
İstanbul Aydın Üniversitesi Makale-Yayın Daveti
Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu
AÇA Bilimsel Komite Çağrısı 2020
Heykel Yarışması
19. Devlet Fotoğraf Yarışması
Tebriz Üniversitesi 34th Call for Participation of Khwarizmi International Award-KIA
JCoDe Journal of Computational Design Dergisi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezun İletişimi
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri
Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Ruhu Ulusal Jürili Sergi
IJEASS Dergisi
II. Uluslararası Muş Sempozyumu
İstanbul Okan Üniversitesi 14. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Seminer Duyurusu
Makale-Yayın Daveti
Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Barış, Güvenlik ve İşbirliği
Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu
Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması
Sıtkı Davut Koçman Bilim Ödülleri
ISITES2020 Sempozyumu
Eğitim Fakültesi Dergisi (MCBUEFD)
Bilimsel Çalışma Anketi
SDÜ ve CNR İşbirlikli "OSC COVİD-19 Projesi" Anketi
ISHAD2020 Sempozyumu
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
ICONDATA 2020
Tez Onay Sayfası, Kişisel Veriler
"Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Millî Egemenlik" Konulu Kısa Film Yarışması
Makale Çağrısı
Mezun Takip Sistemi Hk.
Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu
Online Covid-19 Konferansı
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD)
İYTE Instagram Fotoğraf Yarışması
Çevrimiçi Uluslararası Jürili Karma Sergi
Online COVİD-19 Konferansı
Ege Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
17. Uluslararası Kil Konferansı
Uzaktan Eğitim Kurs Duyurusu
1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Ulusal Deprem Araştırma Programı
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
II. Uluslararası Filoloji Kongresi
23 Nisan Çocuk Bülteni
Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kurs Duyurusu
1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Ulusal Deprem Araştırma Programı Çağrılı Proje
II. Uluslararası Filoloji Kongresi
İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
Kentsel ve Gayrimenkul Eğitimleri
Eğitim Programları Duyurusu
I.Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi Kongresi
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması
Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Milli Egemenlik Konulu Kısa Film Yarışması Duyurusu
Online International Covid-19 Conference
Güvenlik Çağrısı Dergisi
Yayın Hazırlık İşleri Hk.
PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
3. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı
3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Resim Sergisi Hk.
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Komisyonu Üyeliği Başvurusu
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimlerinin Duyurulması
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi TEVİLAT İsimli Bilimsel Hakemli Dergi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı
Gazi Üniversitesi YDS Hazırlık Kursu
Mehmet Akif Ersoy Kaynakçası
Bölgesel Kariyer Fuarları Hakkında
Anadolu Üniversitesi Anadolu Strateji Dergisi
II. Anadolu Ulusal Forumu
MERLAB Faaliyet Çalışmaları
I. Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Mikroskopi Eğitim Günleri
Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıstayı
"İklim Değişikliği ve Su Yönetimi" Eğitimi ve "22 Mart Dünya Su Günü" Panelinin İleri Bir Tarihe E
Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Tanıtımı Talebi
2020 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri
I.Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi Hk.
II. Otoloji Odyoloji Kongresi
Kutbuddin Şîrâzî Sempozyumu
Kuş Halkalama Çalışmalarının Duyurulması
İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Eğitimi ve Dünya Su Günü Paneline Daveti
Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin
II. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi
II. Anadolu Ulusal Forumu
Eğitim Duyurusu
Çukurova Üniversitesi 18. Üniversitelerarası Tiyatro Festivali
IMSMATEC'20 İSTANBUL
Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı
I. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi
"Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması
Sertifika Programı
ANSO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Duyurusu
Ağrı Konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışması
Dünya Tüketiciler Haftası
Panel
Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi "Deprem, Kent ve İnsan" Çalıştayı
ICHES-IDU 2020 Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Riskli Bebeklerde Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu
Kısa Film Yarışması
A'Dan Z'ye Yapı Güçlendirme Eğitimi
2. Mühendislik ve Teknoloji Zirvesi
Makale Çağrısı
Yapıların Deprem Tasarımında Performansa Dayalı Tasarım ve Yeni Teknolojiler Eğitimi
Etkinlik Daveti (6. Uluslararası İLK-İM'20)
AGU START Proje Pazarı
14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Afişleri
Panel
3 rd. International Hydrogen Energy Congress and Exhibitions (IHEC 2020) Kongresi
TOEFL IBT Sınavı Hk.
Bursa AB Online Akademi 11. Dönem Kayıtları
Program Davet Çağrısı
2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Hk.
Ticaret Hukuku Uzmanlık Egitimleri
IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Hakkında
I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi
6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
İlan ve İmza Töreni
"Neden Dil Öğre(N/T)emiyoruz
3. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
Equinox 2020 Sempozyum ve Equinox Dergisi Makale Çağrısı Hk.
2020 KÜNİB Eğitim Fuarları Hk.
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Desteği İçin Hibe Programı
Kongre Resmi Çağrısı
DAKAF'20 Kariyer Fuarı Hk.
2020 Akıngüç Ödülü Duyurusu
Uluslararası Sempozyum Duyurusu Yapılması
IV. Genç Sanat Etkinliği kapsamında, Ulusal Jurili bir Karma Sergisi
2020 Erişilebilirlik Yılı Duyurusu
Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Milli Egemenlik Kısa Film Yarışması
Uluslararası Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı
Egitim ve Ahlak Kongresi
Kamu Spotu Yarışması
Bolu Uluslararası Poster Tasarım Yarışması
III. Uluslararası Rumeli Sempozyumu
YEVDES Projesi - Ar-Ge Başvuru Çağrısı
Coronavirüs (2019-nCoV) Bilgilendirme
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
İşitme Engelli Kadınlar ile Sağlık Alanında Çalışmak Çalıştayı
Uluslararası 1 Mayıs Kongresi
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
II. Uluslararası Multidisipliner Dijital Yaşam Kongresi
4.Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
Kurs Duyurusu
Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi
II. Aerobiyoloji ve Palinoloji Sempozyumu (APAS2018)
Lycus Dergisi
Makale Çağrısı
Dünden Bugüne Uluslararası Siirt Sempozyumu
3.Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı (7-29 Mart 2020)
Fen ve Mühendislik Alanında Akademik Proje Hazırlama Eğitimi
2. Uluslararası Biyolojik ve Tıbbi Bilimler Kongresi (ICBMS 2020)
Makale Çağrısı
ATI 2020: Architecture, Technology and Innovation 2020 Sempozyumu
12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı
'İklim ve Su' Konulu Fotoğraf Yarışması
III. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi
IV. Uluslararası Tuizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris, 2020
PTE ACADEMIC Sınav Tarihleri
Eğitim Duyurusu
ACET Farmakoloji Seti
Türkiye Bilimler Akademisi Duyuruları
Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
İstatistik ve Veri Analizi Eğitimleri
10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
'İklim ve Su' Konulu Fotoğraf Yarışması
Konferans Duyurusu
15. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Sempozyum Davet
İşitme Engelli Kadınlar ile Sağlık Alanında Çalışmak Çalıştayı
Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies)
V. Yaşam Bilimleri Kongresi
Sinema K.-Sinema Günleri Hk.
I. Uluslararası Bebek, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kongresi
13. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
Göç: "Önümüzdeki Yirmi yılın Projeksiyonu ve Ötesi" Konulu Uluslararası Sempozyum
IV. Ulusal, II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
I. Uluslararası Şiddet Sempozyumu
Zafer Kalkınma Ajansı 2020 SOGEP
L’ORÉAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2020 İlanı
TÜBA Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı
ERA-NET ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) Çağrısı
Idlib Yardım Kampanyası
Mezuniyet Bilgi Sistemi
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
11.Gıda Mühendisliği Kongresi Duyurusu
Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi
III. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
Elazığ ve Malatya Depremi Yardım Kampanyası
Erciyes Dağı Kış Tırmanışı
Eğitim ve Ahlak Kongresi
L'OREAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2020 İlanı
II. İslami İlimler Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi
3. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
ISESER 2020
Toplantı ve Sempozyum Hk.
Lisansüstü Eğitim Sanat ve Tasarım Sempozyumu
İdlib Yardım Kampanyası
Geleneksel Üretim Yöntemleri İle Üretilen Çanakkale Seramikleri
III.Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı
DAKAF'20 AR-GE ve Proje Pazarı / Yarışması
4. Uluslararası Matematik Bilimleri Konferansı
International Youth Robot Competition (IYRC-2020)
Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve 7. Gebelik Sempozyumu
NATO STO IST Paneli Yeni Çalısma Grupları
Elazığ ve Malatya Depremi Yardım Kampanyası
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Dergi tanıtımı Uluslararası AMİSOS Dergisi
Arış Dergisi Makale Çağrısı
Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Kongresi
5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Kursu
3. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi Hk.
3rd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2020)
Üniversitemiz İletişim Fakültesinin Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergisi İçin Makale Gönde
Mezun Bilgi Sistemi
Makale Duyurusu
2. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı
16.Uluslararası Kar Film Festivali
FARABİ VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
GETAT 2020
AnkosLink 2020 Uluslararası Konferansı
Sosyoloji Kongresi Dağıtım Metinleri
KTÜ-TTM 2020 Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı
FATIH ETZ Projesi
Kontenjan İşlemleri
KEIYA-II Konferans Duyurusu
II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
1 inci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Daveti
Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları
Tıp Fakültesi Dergisi
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
ICAME'20 Konferansı
3. Küresel Eşitsizlikler Konferansı
I. İstinye Üniversitesi Ulusal Öğrenci Proje Pazarı
NATO STO SCI Paneli Yeni Çalısma Grupları
Tezli Yüksek Lisans Programları
İlkyardım Sınavları Gözetmen Ücreti Hk.
TMST Sempozyum Duyurusu Hk.
Tübitak-2209-B-Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı
TÜBİTAK 1512 BiGGHEALTH Programı Hakkında
Konferans
III. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu- IDEFIS 2020
Mezun Bilgi Sistemi
Lisansüstü Program Duyurusu hk.
Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
3B Baskı ( Eklemeli İmalat) Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi
TÜBITAK-ANAS Ortak Proje Çagrısı
Çalıştay Sonuç Bildirgesi
3. Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu
Ilgaz ve Elmadağ ÖRSEM Tesisleri
6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şûrası
Sempozyum Duyurusu
Davetiye
İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES) Cihazı Tanıtımı
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Konferans Duyurusu
3. Gençlik Farkında Proje Yarışması
Öğretim Elemanı İlanı
III. Uluslararası Rumeli Sempozyumu
3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi
“Geleceğin Meslekleri Çalışmaları” Kitapçığı
ERA-NET FOSC Çağrısı Açıldı
Mezun Bilgi Sistemi
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konferans
MAKÜ Uygulamalı Bilimler Dergisi
SmartPLS Kullanımı Eğitimi
Tanıtım ve Yayın İşleri
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Genç Akademisyenler Kongresi
Konferans
3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi
Matematik Konferansı ve Kadın Matematikçiler Çalıştayı
ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı Açıldı
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
III. Gülhane Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
II. International Agricultural Sicience Congress
Cambridge İngilizce Sınavları
Kütüphane Hk.
2540 TÜBİTAK - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili Tematik İşbirliği Çağrısı Açıldı
Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Çağrısı Bilgi Günü 22 Ocak 2020'de Ankara'da Gerçekleştirilecek
Hackathon (Kodlama Yarışması) Etkinliği
II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Makale Çağrısı
Sempozyum Duyurusu
Araştırma Laboratuvarı
Sensör Teknolojileri Anabilim Dalı
Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı
Kongre Duyurusu 3rd NPCPT
Kurs Duyurusu
Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu
Antalya OSB Ar-Ge İnovasyon Proje Paarı Hk.
Türkiye Turizm Zirvesi ve Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
Elektronik İhale ve KBS Memur Maaş Hesaplama Eğitimi
Gelişim İçin Yönetişim
EuropeAid 167108 ID/ACT/TR Hibe Programı İçin Düzenlenecek Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
Yayın Bağışı Talebi
Geçmiş Zaman Odur ki
Çocuk Gelişimi Eğitimi Duyurusu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Makale Kabul Duyurusu
2. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu
Türkiye Eğitim Fuarı
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuruları Başlıyor!
ISRCongress 2020 Baku
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı
ICT-AGRI-FOOD, ICRAD ve FOSC Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri
Mikroskop Eğitim Çalıştayı
31.Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması
Dergi Duyurusu
Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü
Yaşamak Kısa Film Yarışması Duyurusu
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Çağrıları Hk.
Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
2. Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Kursu
MEÜ Sanat Tarihi Topluluğu "8. Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu"
Öğretmen İndirim Kampanyası
PTE ACADEMIC Sınav Tarihleri
2020 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, Kutup Çalışmaları Ödülü ile TÜBİTAK TWAS
DELF-DALF ve TOEFL IBT'nin Sınav Merkezi Olmamız
ICT-AGRI-FOOD Proje Çağrısı Ön Duyurusu
ERA-NET FOSC Çağrısı Ön Duyurusu
Karabük-Yenice Foto Film Fest Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışması
Cumhuriyetin 96. Yıldönümü Fener Alayı Yürüyüşü
Kongre Duyurusu
İMMİB Akademi Ücretsiz Eğitim Katılımı
Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu Programı
II. ALKÜ-SAM Uluslararası İlişkiler Kongresi
Üniversitemiz Yayınları
International Iron and Steel Symposium, İSTE-FeSt, 2019
Uluslararası Göbeklitepe 1. Tarım Kongresi (GUTAK-2019)
USMOS 2019 Konferansı
Bilim ve Toplum Programları Çağrı Metinleri Yayınlandı
EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu
IRASME CORNET Uluslararası Proje Etkinliği
DASK Deprem Hasar ve Disk Yönetiminde Uluslararası Gelişmeler Çalıştayı
II. ALKÜ-SAM Uluslararası İlişkiler Kongresi
5. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
Proje Çağrısı
2-8 Lösemili Çocuklar Haftası
Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştay Duyurusu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Sınav Tarihleri
2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı
Çalıştay İçin Katılımcı Bilgileri
6th International Conference on Harmony Search, Soft Computing and Applications
7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Çalıştayı
Öğretim Elemanı Mezuniyet Bilgileri
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitimi Duyurusu
E-Devlet Uygulaması Üzerinden Sunulan Hizmetler
Havacılık Psikolojisi Sertifika Kursu
Kurs Tanıtımı
Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışma Daveti
3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Techn
Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
Kongre Duyurusu
3. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi: Bildiriler Kitabı
Şehir ve Güvenlik Sempozyumu
Amatör Denizci Belgesi
Amatör Denizci Belgesi Eğitimi
TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı
Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile İkili İşbirliği Programı
TOEFL-IBT Sınavı Kampanyası
Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği Konferansı
Dergi Tanıtımı
Kongre
Kahramanmaraş’ta Milli Mücadele Konulu Sosyal Bilimler Dergisi
Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya Irfan Gelenegi; Elvan Çelebi Sempozyumu
Makale Çağrısı
Türkiye'de Toplumsal Değişim Sorunları ve Geleceğin Türkiyesi Kongresi
4. Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu
UETS
Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıstayı
Armağan Kitabı Duyurusu
Cumhuriyetin 96. Yıldönümü Kutlama Programı
2.Teknoloji ve Bilim Konferansı
Göbeklitepeart Sergisi
Uluslararası Dil Sınavları Takvimi
Ar-Ge Proje Pazarı 2019
Sen Değiş Dünyan Değişsin
TÜBİTAK-MSRT İkili İşbirliği Çağrısı İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı
Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
2.Teknoloji ve Bilim Konferansı
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Ulusal Değerlendirme Anketi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
2. Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi
Arış Dergisi Makale Çağrısı
İstatistik Paket Programlarıyla Temel Düzeyde Veri Analizi ve İstatistik Paket Programlarıyla Yapı
Makale Çağrısı
Design Week Turkey
Geleceğin Meslekleri - Mesleklerin Geleceği
Makale Çağrısı
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
NATO STO SCI Paneli Yeni Çalısma Grupları
Enstitü Dergisi
Konferans Duyurusu
Üniversitemiz Yayınları
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)
5. Uluslararası Anadolu Enerji Sempozyumu
AURUM Journal of Health Sciences Dergisi- Makale Çağrısı
Analiz Birimi Kataloğu
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
I. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni Hk.
Selçuk Sağlık Dergisi
Sempozyum Daveti
Tercüman Bilirkişi İlan Metni
Makale Çağrısı
XI. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi ÜNİVERSİTE
Sempozyum
Dünya Helal Zirvesi ve 7. IIT Helal Expo
Mikroskopi Eğitim Günleri
İŞKAD Kadın Girişimcilik Ödülleri
Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi
III. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
Avrupa’yı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını
2. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu
III. Uluslararası EUREFE Kongresi
Enstitü Dergisi
Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi
DOGM Web Sitesi Tanıtımı
Türkiye'ninbilim Ve Teknolojideki Öncelikleri Bağlamında Ar-Ge Proje Eğitimi
1. Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi
Sosyal Uyum Çalıştayı
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitimleri
Uşak TSO E-Ticaret Zirve Programı
3. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
TURAK Akreditasyon Değerlendirici Eğitimi
Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi
Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
ASYU 2019 Yarışmaları
İlahiyat Fakültesi Dergisi
International Space Apps Challenge 2019-Şanlıurfa
TÜBİTAK 2237-B Etkinliği
Kongre Bildirim Özet Gönderimi Tarih Güncellemesi
Turizm Proje Önerileri
Mesleki Eğitim Proje Önerileri
Kadın ve Bilim VI Etkinliği
MARUF İşbirliği
NATO SET Paneli Yeni Başlatılması Planlanan Çalışmalar
Akademik İlan
Anayasa Yargısı 36/2 için Yazı Çağrısı
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı
Sağlıklı Toplum için Sürdürülebilir Disiplinler Arası Araştırmalar
Osmanlı Türkçesi Kursu
Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Sınavı
Makale Çağrısı
Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 Akademik Yılı Duyurusu
XI. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu
Sağlık Bilimleri ve Araştırma Dergisine (SABAD) Makale Kabulü
3. Küresel Eşitsizlikler Konferansı
Dijitalleşme Çağında Açık Eğitim Uluslararası Sempozyumu
Madencilik Çalıştayı
Tanıtım Broşürü
5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu
10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Tarih Değişikliği
Konferans
Toplantı
Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri (Teorik ve Uygulamalı) Sertifika Programı
Teknoloji Transfer Ofisi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı
HİDRO'2020 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu
Hücre Kültürü Uygulamaları Eğitimi
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kolokyumu
Eget Vakfı Burslarına İlişkin
Ulusal UI GreenMetric Çalıştayı
2nd International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4.0)
ICOAEF VI Konferansı
Türk Eğitim Vakfı Eğitim (Üniversite) Bursu Kontenjanları
e-BEYAS 2019 Sempozyum Katılım ve Kayıt Çağrısı
Fidan Dikme Etkinliği
Doktora ve Yüksek Lisans Programları
Bilirkişilik Temel Eğitim Kursu
Öğretim Üyesi İlanı
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi
Finansal Raporlamaya Değer Katmak Sempozyumu
Uluslararası Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu
Uluslararası Dil Sınavları
Uluslararası Üniversite Spor Günü
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı 12. Koordinasyon Toplantısı
2. Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi
TMMOB 6. CBS Kongresi II. Duyurusu
I. Uluslararası “Emzirme Gerçeği” Kongresi
II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
5.Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi
Ulusal Elektronik Tebligat Adresi
I. Uluslararası Kış Turizm Kongresi
6. Uluslararası Gelecek Nesil İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı
Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu
2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
Makale ve Hakem Çagrısı
Havayolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik Alternatif Havayolu Yönetimlerinin Kullanımı Projesi
Uluslararası Baskil Sempozyumu
Hacimli Atıkların Döngüsel Ekonomiye Yönelik Geri Dönüşümü ve Yeniden Kullanımı Uluslararası Konfe
UDAP Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu
Beton Yollar: Toplum Yararı İçin Üst Yapı Çözümleri Kongresi
Makale ve Hakem Çağrısı
2. Uluslararası Toplum, İktidar & Siyaset Kongresi
Yapı Dinamiği Çalıştayı
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Projesi Hazırlama Eğitimi
Sertifikalı Fitoterapi Eğitim Programı
Türkiye Fulbright Komisyonu Burs Duyurusu
Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri Kongresi
II. MALDI TOF/TOFMS Biotyper Uygulamalı Eğitim Kursu
2. Patentle Türkiye-Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
Proje Eğitimi Hk.
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
Panel Daveti
Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojileri
Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
İç Denetçi Alım İlanı
Harran Üniversitesi Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongresi
6. Uluslararası Batı Kültürleri ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu (BAKEA-2019)
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)
Adım Fizik 8 Kongresi
Sempozyum Duyurusu
Çocuklarda Alerjik Hastalıklara Güncel Yaklaşım
Van Sağlık Bilimleri Dergisi Yayın Kabulü
3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı
1002 Hızlı Destek Programı Başvuru Formu
2019 Yılı Kutup Çağrıları
Başvurular ve Proje Önerileri
TICMET'19 Konferans
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları Dergisi
Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu
Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu
7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Projesi Çalıştayı
Meyve Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon Çalıştayı (MEYMEK 2019)
I. Uluslararası Katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi
CİSET 2019
Sempozyum
II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu
AB COSME Programı Çağrısı
Çalıştay Daveti
Doğumunun 125. Yılında Uluslararası Aşık Veysel Sempozyumu
Çalıştay
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XIV. Koordinasyon Toplantısı
I.Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu
Akademik Takvim (2019-2020)
TÜBİTAK – MSRT (İran) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı
39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu
OMÜSEM İstatistik Yaz Kursları
Açık Kaynak Dijital Içerik Üretme Proje Duyurusu
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
Pozitif ve Sosyal Bilimlerde Hukuk Kongresi
II. Uluslararası İlişkiler Kongresi
Birlikte Yaşama Kültürü ve Din Sempozyumu
Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu
Su Altı Dalış Kursu Tanıtımı
Kurumsal Kart
Uluslararası Dil Sınavları Tarihleri Hk.
Arapça Ilmi Dergi
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Sergisi
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi
Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Temini
10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
5. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Temini
CALIBRE Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2019
Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri
AndHD Dergisi
1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
Kongre Daveti (ICONARCH IVInternational Congress of Architecture and Planning)
Kongre
5th International Conference on Engineering Sciences
3. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi
The International Conference on Boron (ICBOR’19)
Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu
Yollar Milli Türk Komitesi Ödül Yarışması
Uluslararası 3. Matematik Bilimleri Konferansı Daveti
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi
The International Conference on Materials Science and Technology (IMSTEC 2019)
Uluslararası Göbeklitepe 1. Tarım Kongresi (GUTAK-2019)
2019 Prof.Dr.Fuat SEZGİN Yılı Karma Sergisi
SİVİL GLOBAL 2019 | Global Sivil Diplomasi Zirvesi
Laboratuvar Uygulamalarında İmmünolojik Teknikler-I Eğitimi
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri
Enerji Teknolojileri Yaz Okulu (ETY-2019)
2019 Ödüllü Yazı Yarışması
Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu
Uluslararası Deri Mühendisliği Kongresi (IAFLI 2019)
NATO IST Panel Faaliyetleri
Temel Hücre Kültürü Teknikleri Kursu
1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi
TÜBİTAK 2237 – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri RStudio ile Temel İstatistik Eğitimi
Uluslararası Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Kongresi
NATO SAS Paneli Toplantı Sonuç Raporu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Toplantısı
15 Temmuz Afiş Tasarım Yarışması
İlçe Adı Değişiklilği
TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Daveti
4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı
Dış Ticaret Uzmanı Eğtimi Programı
Lisansüstü Eğitim Programı
Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
YL Programı Açılması
XVI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Milli Mücadele'de Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri
Laboratuvar Uygulamalarında İmmünolojik Teknikler-I Eğitimi
TÜBİTAK ile British Council İkili İşbirliği Çağrısı
Türkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı
I. Uluslararası “Emzirme Gerçeği” Kongresi
X. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu
Sempozyum
Konferans Daveti
20. Devlet Türk Sanatları Yarışması
Jean Monnet Programı "Avrupa Birliğinde Göç ve Güvenlik" Sertifikalı Yaz Okulu
I. Uluslararası “Emzirme Gerçeği” Kongresi
Toprak ve Gübre Analiz Laboratuvarı
TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) İkili İşbirliği Çağrısı
Yüzüncü Yıl Eğitim Kongresi
5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
TÜBİTAK – NRF/MSIT (Güney Kore) Araştırma ve İnovasyon Programları Çağrıya Açıldı
KOBİ'lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliğine Olanak Tanıyan IRASME Çağrısı Açıldı
3. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Staj İlanı
E-Devlet İşlemleri Hk.
ICEESS'19 Konferansı ve Espor Çalıştayı
ESRİ Eğitimleri
PTT Şubesinin Kapanışı
Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu Davet
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kabulü
İmmün Sistemin Meme Kanseri Metastazından Rolü Konferansı
Ekonomi Yaz Seminerleri
GEBZELAB Fiyat Listesi
2019/9 Genelge
DGÖ14. PICARD Konferansı
Açıköğretim Sistemi Uluslararası Sanat Yarışması
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu
Radyasyon Güvenliği ve Korunma Yüksek Lisans Programı
Kocatepe Zafer Yürüyüşü
Yılın Yazarı Nezihe Meriç Öykü Ödülü
Ortak Online Ders
Dergi Bilgilendirme
III. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi
Ailenin Korunması Hakkı
Kuveyt Hükümeti Bursları
9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü
2. Patentle Türkiye - Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması
Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı Duyurusu
[ARBİS]TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı
Tez Havuzu Çalıştayı Daveti
Lisansüstü Programları
Bilimsel Araştırmalarda X-Işınları Analiz Teknikleri-II (biXat-2019)
Düşünsel Elementler Sempozyumu
18. Ulusal Kil Sempozyumu Daveti Hk.
Arış Dergisi Makale Çağrısı
IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi
Engelsiz Üniversite Diyalog Zirvesi
Ortak Online Ders Hakkında