KURUM DIŞI DUYURU ARŞİV
15 June 2021, Tuesday
Fakülte Dergisi
Türk Hakimiyetinde Erzurum ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu
Mezunlar Derneği
Logo Yarışması
TÜBİTAK BiGG SİNERJİ Teknogirişim Programı 200.000 TL Hibe Desteği
Kent Çalışmaları Ödülleri Yarışması
TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Ertelenmesi
Kongre Duyurusu
15 Temmuz: Milli İrade Zaferi Konulu Şiir Yazma Yarışması
Türkiye Hayvancılığında Kaba Yem Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı
VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
Uluslararası Orta Doğu' da Din ve Medeniyet Sempozyumu
Konferans Duyurusu (ASYU 2021)
12. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi
4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021)
Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi (Intagricon2021)
Yaz Okulu
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Konferans Duyurusu
Özelleştirme İhaleleri Eğitimi
Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri Eğitimi
Araştırma Talebi-Doç. Dr. Hatice KAFADAR
"Patent Araştırma Stratejileri" Konulunu Online Eğitim
TBAE-Disiplinler arası Seminer Serisi
Yeni Dünya Düzeninde Sosyal Medya Sempozyumu
XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi
Konferans Duyurusu
Pandemi Sürecinin Dezavantajlı Bireyler Üzerinde Etkisi
TÜBA-Endokrin Bozucular ve Sağlığa Etkileri Sempozyumu
"Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahî Evran" Konulu Uluslararası
Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu
Bilirkişilik Temel Eğitiminden Muafiyet
Yükseköğretimde Personel Uygulamaları
5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi
Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni
Bilirkişi Başvuruları
Sempozyum/Sergi Duyurusu
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Çağrı Metni
ICOBS 21
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Okulu Daveti
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Kamu Terim Bankası
Ulusal Makine Teorisi Sempozyumlarının 20'ncisi (UMTS 2021)
Panel Duyurusu
Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu
1512 TÜBİTAK BİGG DÜNYA Programı
ISEC2021 Sempozyumu
Yabanıl Flora ve Fauna Üzerine Araştırma, Görsel-İşitsel Yayınlar ve Diğer Çalışmalar
Aketder
Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu (UOMS 2021)
Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Sertifikasyon Programı
Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası
5. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi
Seminer
Geleceğin Ustaları VIII. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması
Akademik Personel İlanı
Fen Bilimleri Dergisi | Makale Çağrısı
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Sempozyumu
Veri Toplama Talebi
Kongre Duyurusu
Diş Hekimliğinde Dijital Dönüşüm: Neden Hemen? Neden Yarın Değil?
2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı
ISEC2021 Sempozyumu
Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği
Karma Sergiye Davet
Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi
Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim
Heykel Yarışması
TÜBİTAK 2237-A Projesi Kapsamındaki Bilimsel Etkinlik
Atatürk Üniversitesi Yayınevi
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
1. Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Kongresi
Sempozyum
8. Uluslararası İletişim Günleri; Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu”na davetlisiniz
Bildiri Gönderimi 31 Mayıs'a Kadar Uzatılmıştır
TEKNOFEST TÜBA Doktora Bilim Ödülü Başvuruları Uzatıldı
Etkinlik Duyurusu
Doğumunun 880. Yılında Ünlü Türk Şair ve Düşünür Nizami-yi Gencevi
Eğitim Duyurusu
Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Sertifika Programı Duyurusu
CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarı
Kastamonu Markasını Arıyor Konulu Yarışma
Yunus Emre ve Türkçe Yılı Makale Çağrısı
Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi
Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbini Teknolojileri Temel Eğitimi
AKETDER
Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması
Konferans
Kendine Yardım Temelli Çevrim içi Psikososyal Destek Platformu
Sergi
Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu
Müzik Algısı Testi (AMAT)
Yarışma Süre Uzatımı
Asya Pasifik Çalıştayı Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar Adlı Çalıştay
Azerbaycan Çocuk Resim Yarışması
İzmir Ekonomi Üniversitesi 1.Kısa Film Günleri
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumuna Davet
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi
Bildiri Gönderimi 21 Mayıs'a Kadar Uzatılmıştır!
Sempozyum Duyurusu
Astronomi Eğitim Programı Duyurusu
Güncelleme - Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi (GÜGAK-2021)
AKINSOFT Wolvox ERP I Sertifika Programı
Disiplinlerarası Çocuk Hakları Araştırmaları Dergisi'nin (DİÇOD)
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi - Yıl 2021 Sayı 1
Sempozyum Duyurusu
Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Uluslararası Sempozyumu
Hırvatistan Hükümeti Bursları
Adres Değişikliği
Sempozyum Duyurusu
Sendika katılım kararı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kongre Duyurusu
Makale Çağrısı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı Duyurusu
Sempozyum Duyurusu
I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi
Van Gölü Sempozyumu
Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
IEEE-YPY 2021 Davet
Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif Deneme Yarışması
Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif Deneme Yarışması
Akademik Kadro İlanı
Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar & Yeni Trendler Uluslararası Sempozyumu
Fonksiyonel Tıp Uygulamaları-Temel Seviye sertifika programı
VI. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu
AGBIOL 2021, III. Uluslararası Tarım, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı
Araştırma Talebi
Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (KAPSOS_2021)
Makale Çağrısı
Sergi Duyurusu
III. Balkan Tarım Kongresi
Kongre Daveti
Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi (IDEC-2021)
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
Akademik Kadro İlanı Duyurusu
Veri Toplama Talebi
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Tarihi Güncelleme
Konferans
IPSA Antalya Yaz Metot Okulu
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Eğitimi
Sürü Teknolojilerini Geliştirilmesi Kapsamında SAGA Çağrıları Yayımı
TUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrıları
4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi
Tıp Öğrenci Sempozyumu
Akdeniz Sanat Dergisi Makale Çağrısı
BİGG TEAM Tekno girişim Programı 2021/1 Yeni Dönem Çağrısı Duyurusu
Mayıs 2021 Uluslararası Sınav Takvimi
Makale Kabulü
Sempozyum
Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (EFİS 2021)
Sempozyum Daveti
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yunus Emre ve Türkçe Yılı Makale Çağrısı
Troia Tıp Dergisinin Yeni Sayısı İçin Makale Çağrısı
Üniversiteler ile İş Birliği 2. İstişare Toplantısı
Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu
Eğitim Duyurusu
Kongre Duyurusu
Makale Kabulü
CNSM 2021 duyurusu
Sempozyum Duyurusu
Üsküdar Üniversitesi "Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler Her Yerde Sempozyumu
OMÜSEM Eğitim Programı
EÜ Uluslararası Sağlıklı Binalar Sempozyumu
Paraşüt Kariyer Fuarı Destek
Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni
Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı
Eğitim Duyurusu
Mehmet Âkif ve İstiklâl
2 Ulusal Sağlık Çalışanlarına Saygı ve Şükran Sergisi
2021 Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması
:Aydın Pediatri Derneği, 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Afiş Tasarım Yarışması
VI. Uluslararası Aksaray Sempozyumu
Doçentlik Dosyası Değerlendirme Paneli
Staj Seferberliği Projesi
Anket Çalışması
İletişim Bilgileri Güncellemeleri
2022 Yılı Pul Emisyon Programı
Anadolu Strateji Dergisi
BUBYO Uygulama Oteli
Online Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
6. Biyoteknoloji Günleri Etkinliği Duyurusu
Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naim Uluslararası Sempozyum
TOBB Türkiye 100 Bilgilendirme Semineri
TOBB Türkiye 100 Bilgilendirme Semineri
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
Moca 2021 (Meeting Of Change Agents)
Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi (GÜGAK-2021)
Sağlık Haftası
Yunus Emre Ulusal Jürili Öğrenci Karma Sanal Sergisi
CITYAIR Hava Kalitesi Semineri
Yayın Hazırlık İşleri
Depremin İlk 6 saati
Sağlık Hizmetleri Yapay Zeka Uygulamaları İle Yeniden Şekilleniyor konulu sempozyum
Küresel Güçler ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu
Uluslararası Din ve Medeniyet-I Sempozyumu
1. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi
Paraşüt Kariyer Fuarı
Tayland Hükümeti Bursları
Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu
Biltevt2021 Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi
From The Seka Paper Factory To Göbekli Tepe -Museums, Cultural Heritage And Public History | Konfe
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimleri (2)
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimleri (1)
1.Konya Özel Yetenekli Çocuklar Zirvesi
ÇOMÜ-JARNAS makale çağrısı
Troyacademy Dergisi Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı Özel Sayısı
Sosyal Hizmet Eğitiminin Niteliği ve Geleceği
İnsan Hakları Eğitimi
ISHAD2021 Sempozyumu
Kongre Daveti (UGİAK)
Nevü-Sbe Dergisi Hacı Bektaş Veli Yılı Özel Sayısı
Sağlık Disiplinleri Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Pandeminin Etkisi Çalışması
Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslami İlimler Şehirler- Alimler- Eserler- Meseleler Sempozy
Makale Çağrısı
Journal Of Veterinary Case Report
Ukrayna Hükümeti Bursları
Uygulamalı Biyoinformatik Kursu- II
IELTS Kursu
:Coğrafi Veri İzin ve Lisans
: Kampüste Hamle Var Satranç Turnuvası
Panel Hk.
Webinar Hk.
Akademik Çalışma Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı
Yaşlılık Ve Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi
Başarılı Bir İnşaat Mühendisi Olabilmeniz İçin Bugünden Yapmanız Gerekenler 2
Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu
Verimlilik İşleri
Çevre Vakfı Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülü
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı bir Adım da Sen At" Afiş, Karikatür ve Film Yarışması
Ege Üniversitesi Akademik Mentör Eğitimi
VIII. Çukurova Biyoteknoloji Günleri Duyurusu Hk.
International Academician Studies Congress (ASC-2021)
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
The Journal Of International Relations Studies
DERGİPARK 3. Sayısı
Gözlemevi Gezisi ve Astronomi Deneyleri Duyurusu
Hizmet İçi Eğitim ve Personel Geliştirme
Eğitim Programı Duyurusu
13. Uluslararası Protein Stabilizasyon Kongresi
Çanakkale Şehitlerinden İstiklal Marşına
Salgın ve sonrası Global Ticaret
2021 Yılı Destek Programları İlanı
Makale Çağrısı
Yarışma
Türkmenistan Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi Başlıklı Çevrimiçi Bilimsel Kon
2. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST)
Üniversitemiz Yayını
Tayland Hükümeti Bursları
Eğitimler Hk.
4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar
Online Çevrimiçi Eğitim Hk.
Türkmenistan Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi Başlıklı Çevrimiçi Bilimsel Kon
Mehmet Âkif Ersoy ve Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı'nı Anlamak
Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması
Yarışma Duyrusu
"100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy" Anma Programı Hk.
On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklâl Paneli
Makale Çağrısı
Dergi Makale Kabulü
Bal Arısı Zehri Paneli
''Çekiç ile Örs Arasında Mehmet Âkif Ersoy'' Konulu Online Konferans
Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi Hk.
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Dergisi Duyurusu
Makale Çağrısı Hk. (Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD))
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu I. Ulusal Öğrenci Kongresi
Kişisel Gelişim ve Kariyer Günleri Daveti
Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi
Kongre Hk.
Journal Of Ata-Chem
Sempozyum Duyurusu
Sempozyum
TÜBİTAK 2237-A Kapsamında Duyuru Yapılması Talebi (Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ)
Kongre Duyurusu
Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü
Yabancı Dil Kursları
Müze Projesi
6. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi
Üniversitemiz Yayınları
Proje İşleri
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Anket Çalışması (Dr. Öğr. Üyesi Figen KANBİR) Hk.
Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu Hk.
Sempozyum (EKOK2021)
Dr. Öğr. Üyesi Sabahat Coşkun Araştırma Hk.
IMSS'21 Sempozyumu Hk.
International Congress on Art and Design Research and Exhibition (ART&DESIGN-2021) Kongre Duyurusu
Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi (IADCE)
Eğitim Duyurusu
Ardahan Değerlemeleri-3 İçin Çağrı Mektubu
Pandemi Sürecinde Kadın
Kongre Duyurusu
Covid-19 Pandemisinde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu
Sempozyum Daveti
Medathon Yarışması
BİGGSİNERJİ Programının Yaygınlaştırılması
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
Logo Tasarımı Yarışması Duyurusu
ESİMER Eğitim Programları
OMÜSEM Eğitim Programları Hk.
Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri Hakkında
Bayburt Üniversitesi "Günümüzde İslami İlimler Algısı:Sünnet Algısı" Sempozyum Duyurusu
TRT Yetenek İstihdam Programı
Anket Çalışması
Ziraat Fakültesi Dergisi
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Motor Beceri Projesi
Kurs Duyurusu Hk.
II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu
Ezber Bozan Tasarım Yarışması
Yayın Çağrısı
Journal Of Laboratory Animal Science And Practices
Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma Merkezi Dergisi
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Ege Ar-Ge İnovasyon Zirvesine Katılımlarınız Hk.
SARGEM ve KİT-ARGEM 2021 Yılı Tanıtım Kataloğu
"İşim Gücüm Budur Benim" Konulu Söyleşi
Eğitim Programı Duyurusu
Uluslararası Ömer HALİSDEMİR ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması Duyurusu
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
Yayın Hazırlık İşleri
Anket
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Hk.
Uluslararası Tıbbi Sülük Web Semineri
TÜBİTAK 2237-A Projesi Kapsamındaki Bilimsel Etkinlik
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergileri Hk.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Makale Çağrısı
KÜSEM Kursları Hk.
Türkiye Geneli Fıfa21 Turnuvası
Makale-Yayın Daveti Hk.
20. Uluslararası Isletmecilik Kongresi (20th International Business Congress)
Sertifika Programı Duyurusu
Sarajevo Winter 2021
Düzeltme- 3. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi
YDS/YÖKDİL Ve İngilizce Hazırlık Kurs Duyurusu
Makale-Yayın Daveti Hk.
Srebrenitsa -Potocari Anma Merkezi Direktörü Suljagic'in Destek Talebi
Dergi Hk.
World Language Studies Dergisi
IMSMATEC'2021
International Symposium On Applied Science And Engineering (ISASE-2021) Konferansı
III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu
Uluslararası Zeki İmalat ve Hizmet Sistemleri (IMSS’21) Sempozyumu
Teknolojik İnovasyon Yönetimi
SUFİSİN Uzun Metrajlı Film Senaryo Yazma Yarışması
OKÜ İİBF Dergisi
Makale-Yayın Daveti
Film Festivali
IEACES 2021
1. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Kongresi
IOCENS'21
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2020/2.Dönem Duyuruları Hakkında
Hukuk Fakültesi Dergisi Makale Yayın Daveti
MEÜSEM Online Uzaktan Eğitim
1.Uluslararası Avrasya Edebiyat Çalışmaları Kongresi (IELSC)
YADOT Sertifika Programı Bilgilendirme
Bartın Üniversitesi Yayınları
Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi
Kongre Duyurusu
II. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Dergisi 2021/1. Sayısı
ProQuest TÜBİTAK ULAKBİM Ocak-Subat Eğitim Seminerleri
Yarışma 22 Mart 2021 Dünya Su Günü
Çin Hükümeti Bursları
Dergi Duyurusu
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Online Sergi Duyurusu
II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’2021)
UDCS 2021 Hk.
SUBÜ Dergileri
Makale Çağrısı
IJTAD “8 Mart” Özel Sayısı Makale Kabul Duyurusu
Teknoloji Serbest Bölgesi ile Ar-Ge ve İhracatın Kolay Yolu
IJTAD Haziran Sayısı İçin Makale Duyurusu
İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek Temalı Kongre Duyurusu
İstiklal Konulu Şiir Yarışması
I.Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi
International Journal Of Troy Art And Design İsimli Dergimizin Duyurusu Hk.
Q&A Session With Martin Seligman Çevrimiçi Etkinlik
XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika Yönetim ve Bilişim Sistemleri Konferansı
Kara-Van Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması
Logo Yarışması
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)
Kız Öğrenciler için Programlama Kampı Projesi
ICAIBDEA 2021 International Conference on AI and Big Data in Engineering Applications
Sağlık Hukuku Sertifika Programı
Onuncu Basvuru Çagrı Ilanı
Yükseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Üye Belirlenmesi
Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi
Üniversitemiz Yayınları
AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
CTC-İletişim ve Teknoloji Kongresi
Kongre Daveti
Sabancı Vakfı Hibe Programı
4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması
Eğitim Programı Duyurusu
TÜBİTAK TEYDEB 1501-1507 ve ARDEB 1001 Programları 2021 Yılı Çağrıları
Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi
Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu
Üniversitemiz Yayınları
İslam ve Yorum Sempozyumu
Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Konulu Resim Yarışması
Makale Duyurusu
Arel USAM Kış 2021 E-Staj Duyurusu
L’ORÉAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2021
Sertifika Programı
Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Duyurusu
ÖSYM Denkliği Olan TOEFL-IBT Sınav Duyurusu
Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı III Kararları
Yargı Etiği Danışma Kuruluna Öğretim Üyesi Seçilmesi
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimi
Makale Yarışması Çağrısı
Türkiye’nin İlk Sanal Türkiye İnovasyon Haftası Hk.
Makale Duyurusu Hk.
Beşinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi
OMÜSEM İstatistik Eğitim Programları Hk.
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi
KTÜ Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu
Sempozyum Duyurusu
TÜBİTAK Avrupa Araştırma Konseyi Baş Araştırmacı Geliştirme Programı
Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
24. Tüketici Ödülleri
Sempozyum Duyurusu
Yabancı Dil Kursları
Folklor Edebiyat Dergisi Özel Sayı Çağrı Metni
7. İstanbul Güvenlik Konferansı 2021
Yabancı Dil Eğitim Kursları
Sosyal Bilimler Dergisi “TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı”
İstanbul Medipol Üniversitesi TÜBİTAK 1512 BİGG
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi
Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezâîyi Gülşenî Sempozyumu
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı Sempozyum Programı
1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Başlıklı Ulusal Sempozyum
Eğitim Programı
Ulusal Jürili Çevrimiçi Karma Sergi- 2020
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinlikleri
Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması
11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi Duyurusu
Uluslararası Ashâb-ı Kehf ve Lice Sempozyumu
Macaristan Hükümeti Bursları (2021-2022)
Bilimsel Araştırma
TÜBA Yayınları ve S-20 Sonuç Bildirgesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Hukuk Söyleşileri 1
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21)
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi E-Sertifika Programı
24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri
Sempozyum Duyurusu
Dergi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Disiplinlerarası Bakış Paneli
11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi
TÜBİTAK 1512 BİGG DÜNYA 2020/1. Dönem Duyuruları
Dergi
Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi Makale Kabulü
Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Proje Yönetimi Eğitimi Kursu
Prof. Dr. Yahya Özsoy Topluma Hizmet Ödülü 2020
Kurs Duyurusu
6.Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
Eğitim Programı (Robotik ve Kodlama Eğitimi Kursu)
Bölgesel Living Lab Zirvesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tanıtım Posteri
Sempozyum Duyurusu
Hamidiye Medical Journal Dergisi
Kongre Çağrısı
Piri Reis Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi Ekim 2020 Sayısı
Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Makale Çağrısı
Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Akademik Çalışmalarda Endnote Web Kullanımı Eğitimi ve Eğitim Koçluğu Eğitimi
Eğitim Programı Duyurusu
Uygulamalı Biyoinformatik Kursu
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü Proje Çağrısı
Pazar Erişiminde Fiyatlandırma Kursu
Bilgisayarda Nota Yazımı Kursu Afişi
Duyuru-TÜBİTAK 1071 Proje Bilgilendirme Toplantısı
Sempozyum Duyurusu
“Anadolu Erenleri” Makale Yazma Yarışması
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Duyurusu
Konferans Duyurusu (ICOBS'20)
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Eğitimler
TÜBİTAK 1512-BiGG 2020 Yılı 1. Çağrısı
İngiltere Büyükelçiliği Sıfır Atık Girişimlerini Destekleme Proje Teklif Çağrısı
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2019
Selçuk Hukuk Paneller Serisi Hk.
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
2247 - C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)
Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu
İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Hk.
The Intercontinental Geoinformation Days (IGD) Konulu Sempozyum
Turizm Çalışmaları Dergisi Duyurusu
I. Uluslararası Medya ve Islamofobi Sempozyumu
Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
İkinci Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Çalıştay Duyurusu (İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar)
Terapotik Rekreasyon Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)
Avrupa Atık Azaltım Haftası
Sanat Terapisi E-Sertifika Eğitimi
I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu
KAPSOSBİL 2020
Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
Art Therapy E-Sertifika Eğitimi
TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı
Online Hat Sanatı Minyatür Sanatı, Çini Sanatı Eğitimleri
Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi E-Sertifika Programı
Medical Biology and Genetics Laboratory Book
İnovasyon Yarışması
Zafer Kalkınma Ajansı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı
Bangladeş Shilpakala Akademisi'nin 19. Sanat Bienali Daveti
HİB 2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Listesi Hakkında
TÜBA Covid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Başkanlığı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı
3. International Conference on Life and Engineering Sciences Konferansı
Dicle Üniversitesi Adalet Dergisi
Teknoloji Kabul Modeli ve Değişime Direnç İlişkisi Üzerine Bir Araştırma İsimli Bilimsel Anket
Medical Biology and Genetics Laboratory Book
Makale Çağrısı
SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi Eğitim Programı
Spor ve Beslenme Kursu
Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu
Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Latince Dil Eğitimi
SANKO Üniversitesi Dış Paydaş Anketi
TİHEK Kısa Film ve Kısa Film Senaryo Yarışması
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2232 Projesine Doktora Bursiyerleri İlanı
Makale Çağrısı
Bağımlılık Bilimi Alanında Akademik Yayın Rehberi
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Kayıtları
DAKİK Umut Kısa Film Yarışması
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri-
e-ICEESS’20 Online Uluslararası Konferansı
ATAILE Konuşma Kursu
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Sanal Fuarı
AMORF Doğaltaş Tasarım Yarışması
Eğitim-Canlı Dersler
Kongre Daveti
Birinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri
Dergi Duyurusu
Makale Çağrısı
2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu
Palyatif Bakım ve Fizyoterapi Çalıştayı Hk.
Enstitü Dergisi Hk.
3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Anket Çalışması
Modelleme ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Hidrometeorolojik Analizler Online Toplantı
Online Solidworks ve Online Autocad Eğitimi
Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Sanal Proje Pazarı Etkinliği
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı
Kongre Duyurusu
Yabancı Dil Kursları Hk
İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Ödüllendirmesi
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Erişilebilirlik Özel Sayısı
Makale Çağrısı
Anket Çalışması
Üsküdar Üniversitesi Ulusal Yayınevi hk.
International Journal of Engineering Technologies (IJET) Makale Çağrısı
Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020
İş İngilizcesi (A1) Seviye Eğitimi
Uluslararası Beşerî Bilimler Kongresi
Kan ve İdrar Analizlerinin Yorumlanması
Sempozyum Duyurusu
Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Duyurusu
Eğitim Afişinin Duyurulması
Canlı Seminer
Metropoliten Kentlerin Dirençliliği
Eğitim Duyurusu
Konferans Duyurusu
İzleme Kurulu Üye Seçimi İlan Örneği
Kriptografi ve Bilgi Güvenliği Konferansı Hk.
Yagmacı/Saibeli Dergiler Hk.
Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması: Uzaktan Eğitimi Değerlendirme, İyileştirme ve İyi
Eğitim Duyurusu
Sertifika Programı, Eğitim ve Kurs Duyurusu
0-36 Aylık Çocuk Bakımı Alanında Uzaktan Eğitimli Sertifika Programı
Makale Çağrısı
Konferans Duyurusu
Makale Çağrısı
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı
Katar Belediye ve Çevre Bakanlıgı ile Katar Ulusal Arastırma Fonu' nun Ikinci Dönem Gıda Güvenligi
Salgın Süreci Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme
Üniversite Dergisi Makale Çağrısı
Kongre Duyurusu
Free Virtually Conferences
Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi
Dergi
Kongre Daveti
Çalıştay Duyurusu "Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı II"
Uzaktan İş Güvenliği Eğitimi
TAGEM Ar-Ge Destek Programı Proje Başvuru İlanı
Tarihte Akseki Akseki'de Tarih Sempozyumu
Salgın Süreci Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı
İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konulu Sempozyum
Konferans
Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı Kursu
Temel Düzey Uygulamalı İstatistik Eğitimi
Makale Çağrısı
Millî Egitim Özel Egitim ve Rehberlik Dergisi
Eğitim Afişinin Duyurulması
Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020
Duyuru
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi
2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Başvuru Alan Programlarımız
Personel Maaş ve SGK İşlemleri 3 Kursu
Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi
Anket Çalışması Hk.
Sempozyum
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri "EYLÜL
Arış Dergisi Makale Çağrısı
Duyuru
Türk Masal Külliyatı-I (TÜMAK-I) Projesi
2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi
Akademik Ombudsman Dergisi Makale Çağrısı
Anket
Kurs ve Program Duyurusu
Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR)
EDRA 52. Konferansı
Kongre Davet Yazısı (MTCON)
2. Uluslararası Sanal Gerçeklik Konferansı (International Conference on Virtual Reality)
Potansiyel Mezun Çalışması
Kurs Afişlerinin Duyurulması
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Din-Ahlak-Değerler Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tanıtım Posterleri
ETÜ-Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
II. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi Duyurusu
Latince Dil Eğitimi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haftalık Söyleşileri- Ağust
“Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri” Sempozyumu Daveti
Makale Çağrısı
Mezun Takip Sistemi
5. International Conference on Materials Scienceand Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSTEC'20 Kap
Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Programları
MIKTA Akademi Diyaloğu
Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Resim Yarışması
2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
YDS-YÖKDİL Eğitimleri
TARİH DEĞİŞİKLİĞİ: Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum:TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. H
4. Uluslararası Mersin Sempozyumu ve 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu
Yüksek Gerilim Tekniği Eğitim Programı
Türkiye-AB İlişkilerinde Göç Jean Monnet Kürsüsü Yaz Akademisi
Uşak Kent Konseyi Başkanlığı Eğitim Projesi: Eğitim İçin Uşak El Ele Projesi
ULUSEM Kursları
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu
Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu
DGÖ 15. PICARD Konferansı Makale, Sunum ve Panel Önerisi Çağrısı
Bor Mineralleri ve Bileşikleri Posteri
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Aday Öğrenci Seçimi
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı
Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Online Konferansı
ARBİS ARDEB Değerlendirme Sistemindeki Yenilikler
Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum Duyurusu
Makale Davet Yazısı
Uşak Hazine Taşınmazı Satış İlan Metni
Yollar Türk Milli Komitesi 2020 Ödülleri
Yüksek Gerilim Tekniği Eğitimi
4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Şenliği
TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Dolu 57 Yıl
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Eğitimi
Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi
XIX. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu
Dergi Hk.
Dergi
Yabancı Dil Eğitimleri
e-ICOAEF VII Konferansı
Sempozyum Duyurusu
Hukuk Eğitimleri Duyuru Yapılması
Marfresh 2020 Sempozyumu
Mezun Bilgi Sistemi
Harran Üniversitesi Mezun Portalı
Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE)
II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu Ailenin Korunması Hakkı Bildiriler Kitabı
TİHEK Akademik Dergisi "Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı"
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanında Proje Hazırlama Eğitimi Etkinliği
İngilizce YDS-YÖKDİL ve TIP DİL Hazırlık Eğitimi
The International Intensive Online Summer School of Sufi Studies Programı
Makale Çağrısı
Kadir Has Üniversitesi Herkese Açık Online Kolokyum Serisi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
OMÜSEM İstatistik ve Yazarlık Eğitimleri
Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Karar Tutanağı ve Kutlama Programı
Dergi Bilgilendirme ve Makale Çağrısı
İşyerleri ve Ulaşım Araçları için Covid-19 Çalılma Rehberleri Afişleri ve Covid-19 Farkındalık İle
Online Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi Hk.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
Avrasya Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dergisi
e-ICOAEF VII Konferans Daveti
Eğitim Afişlerinin Duyurulması
Anket
Konferans Daveti
Covid-19 Anketi
"Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" Başlıklı Anket Çalışması Hak
2019-2020 Misafir Öğr. Yaz Okulu Ders İçerikleri
Akademik Dergi
Duyurusu (3rd International Gazi Pharma Symposium Series - GPSS 2020)
Uzaktan Eğitimde İyi Uygulamalar Çalıştayı
Kalkınma Kütüphanesi
Çevrim İçi Proje Yazma Eğitimi
Bilimsel Çalışma Anketi
Yabancı Dil Kursları
BELLEK Dergisi Makale Çağrısı
Uluslararası 15 Temmuz Anti-Darbe Hekatonu OnlineTurnuvası
İstanbul Aydın Üniversitesi Makale-Yayın Daveti
Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu
AÇA Bilimsel Komite Çağrısı 2020
Heykel Yarışması
19. Devlet Fotoğraf Yarışması
Tebriz Üniversitesi 34th Call for Participation of Khwarizmi International Award-KIA
JCoDe Journal of Computational Design Dergisi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mezun İletişimi
Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri
Necmettin Erbakan Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Ruhu Ulusal Jürili Sergi
IJEASS Dergisi
II. Uluslararası Muş Sempozyumu
İstanbul Okan Üniversitesi 14. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
Seminer Duyurusu
Makale-Yayın Daveti
Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Dergisi
7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Barış, Güvenlik ve İşbirliği
Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu
Zeynep Başak Gülsoy Anısına Deneme Yarışması
Sıtkı Davut Koçman Bilim Ödülleri
ISITES2020 Sempozyumu
Eğitim Fakültesi Dergisi (MCBUEFD)
Bilimsel Çalışma Anketi
SDÜ ve CNR İşbirlikli "OSC COVİD-19 Projesi" Anketi
ISHAD2020 Sempozyumu
Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu
ICONDATA 2020
Tez Onay Sayfası, Kişisel Veriler
"Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Millî Egemenlik" Konulu Kısa Film Yarışması
Makale Çağrısı
Mezun Takip Sistemi Hk.
Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu
Online Covid-19 Konferansı
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD)
İYTE Instagram Fotoğraf Yarışması
Çevrimiçi Uluslararası Jürili Karma Sergi
Online COVİD-19 Konferansı
Ege Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi
17. Uluslararası Kil Konferansı
Uzaktan Eğitim Kurs Duyurusu
1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Ulusal Deprem Araştırma Programı
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
II. Uluslararası Filoloji Kongresi
23 Nisan Çocuk Bülteni
Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kurs Duyurusu
1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Ulusal Deprem Araştırma Programı Çağrılı Proje
II. Uluslararası Filoloji Kongresi
İSTİB Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
Kentsel ve Gayrimenkul Eğitimleri
Eğitim Programları Duyurusu
I.Uluslararası Ormancılık ve Tabiat Turizmi Kongresi
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması
Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Milli Egemenlik Konulu Kısa Film Yarışması Duyurusu
Online International Covid-19 Conference
Güvenlik Çağrısı Dergisi
Yayın Hazırlık İşleri Hk.
PDR Anabilim Dalı Başkanları Toplantısı
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
3. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı
3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Resim Sergisi Hk.
Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Komisyonu Üyeliği Başvurusu
Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Eğitimlerinin Duyurulması
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi TEVİLAT İsimli Bilimsel Hakemli Dergi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: TBMM’nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı
Gazi Üniversitesi YDS Hazırlık Kursu
Mehmet Akif Ersoy Kaynakçası
Bölgesel Kariyer Fuarları Hakkında
Anadolu Üniversitesi Anadolu Strateji Dergisi
II. Anadolu Ulusal Forumu
MERLAB Faaliyet Çalışmaları
I. Ulusal Sağlık Hizmetlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Mikroskopi Eğitim Günleri
Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıstayı
"İklim Değişikliği ve Su Yönetimi" Eğitimi ve "22 Mart Dünya Su Günü" Panelinin İleri Bir Tarihe E
Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Tanıtımı Talebi
2020 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri
I.Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi Hk.
II. Otoloji Odyoloji Kongresi
Kutbuddin Şîrâzî Sempozyumu
Kuş Halkalama Çalışmalarının Duyurulması
İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Eğitimi ve Dünya Su Günü Paneline Daveti
Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin
II. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi
II. Anadolu Ulusal Forumu
Eğitim Duyurusu
Çukurova Üniversitesi 18. Üniversitelerarası Tiyatro Festivali
IMSMATEC'20 İSTANBUL
Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı
I. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi
"Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması
Sertifika Programı
ANSO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Duyurusu
Ağrı Konulu Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışması
Dünya Tüketiciler Haftası
Panel
Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi "Deprem, Kent ve İnsan" Çalıştayı
ICHES-IDU 2020 Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Riskli Bebeklerde Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Sempozyumu
Kısa Film Yarışması
A'Dan Z'ye Yapı Güçlendirme Eğitimi
2. Mühendislik ve Teknoloji Zirvesi
Makale Çağrısı
Yapıların Deprem Tasarımında Performansa Dayalı Tasarım ve Yeni Teknolojiler Eğitimi
Etkinlik Daveti (6. Uluslararası İLK-İM'20)
AGU START Proje Pazarı
14. Uluslararası MEB Robot Yarışması Afişleri
Panel
3 rd. International Hydrogen Energy Congress and Exhibitions (IHEC 2020) Kongresi
TOEFL IBT Sınavı Hk.
Bursa AB Online Akademi 11. Dönem Kayıtları
Program Davet Çağrısı
2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı Hk.
Ticaret Hukuku Uzmanlık Egitimleri
IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Hakkında
I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi
6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
İlan ve İmza Töreni
"Neden Dil Öğre(N/T)emiyoruz
3. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
Equinox 2020 Sempozyum ve Equinox Dergisi Makale Çağrısı Hk.
2020 KÜNİB Eğitim Fuarları Hk.
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Desteği İçin Hibe Programı
Kongre Resmi Çağrısı
DAKAF'20 Kariyer Fuarı Hk.
2020 Akıngüç Ödülü Duyurusu
Uluslararası Sempozyum Duyurusu Yapılması
IV. Genç Sanat Etkinliği kapsamında, Ulusal Jurili bir Karma Sergisi
2020 Erişilebilirlik Yılı Duyurusu
Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Milli Egemenlik Kısa Film Yarışması
Uluslararası Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Konferansı
Egitim ve Ahlak Kongresi
Kamu Spotu Yarışması
Bolu Uluslararası Poster Tasarım Yarışması
III. Uluslararası Rumeli Sempozyumu
YEVDES Projesi - Ar-Ge Başvuru Çağrısı
Coronavirüs (2019-nCoV) Bilgilendirme
2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları
İşitme Engelli Kadınlar ile Sağlık Alanında Çalışmak Çalıştayı
Uluslararası 1 Mayıs Kongresi
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
II. Uluslararası Multidisipliner Dijital Yaşam Kongresi
4.Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
Kurs Duyurusu
Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi
II. Aerobiyoloji ve Palinoloji Sempozyumu (APAS2018)
Lycus Dergisi
Makale Çağrısı
Dünden Bugüne Uluslararası Siirt Sempozyumu
3.Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı (7-29 Mart 2020)
Fen ve Mühendislik Alanında Akademik Proje Hazırlama Eğitimi
2. Uluslararası Biyolojik ve Tıbbi Bilimler Kongresi (ICBMS 2020)
Makale Çağrısı
ATI 2020: Architecture, Technology and Innovation 2020 Sempozyumu
12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı
'İklim ve Su' Konulu Fotoğraf Yarışması
III. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi
IV. Uluslararası Tuizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris, 2020
PTE ACADEMIC Sınav Tarihleri
Eğitim Duyurusu
ACET Farmakoloji Seti
Türkiye Bilimler Akademisi Duyuruları
Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
İstatistik ve Veri Analizi Eğitimleri
10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
'İklim ve Su' Konulu Fotoğraf Yarışması
Konferans Duyurusu
15. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi
Sempozyum Davet
İşitme Engelli Kadınlar ile Sağlık Alanında Çalışmak Çalıştayı
Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies)
V. Yaşam Bilimleri Kongresi
Sinema K.-Sinema Günleri Hk.
I. Uluslararası Bebek, Çocuk ve Ergen Psikolojisi Kongresi
13. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
Göç: "Önümüzdeki Yirmi yılın Projeksiyonu ve Ötesi" Konulu Uluslararası Sempozyum
IV. Ulusal, II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi
I. Uluslararası Şiddet Sempozyumu
Zafer Kalkınma Ajansı 2020 SOGEP
L’ORÉAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2020 İlanı
TÜBA Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri Çalıştayı
ERA-NET ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) Çağrısı
Idlib Yardım Kampanyası
Mezuniyet Bilgi Sistemi
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
11.Gıda Mühendisliği Kongresi Duyurusu
Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Merkezi
III. Dil ve Kültür Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
Elazığ ve Malatya Depremi Yardım Kampanyası
Erciyes Dağı Kış Tırmanışı
Eğitim ve Ahlak Kongresi
L'OREAL-UNESCO Ulusal Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 2020 İlanı
II. İslami İlimler Araştırmaları Öğrenci Sempozyumu
Eğitim Tesisi, Misafirhane ve Kamp
İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi
3. Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması
ISESER 2020
Toplantı ve Sempozyum Hk.
Lisansüstü Eğitim Sanat ve Tasarım Sempozyumu
İdlib Yardım Kampanyası
Geleneksel Üretim Yöntemleri İle Üretilen Çanakkale Seramikleri
III.Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı
DAKAF'20 AR-GE ve Proje Pazarı / Yarışması
4. Uluslararası Matematik Bilimleri Konferansı
International Youth Robot Competition (IYRC-2020)
Endokrinoloji Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve 7. Gebelik Sempozyumu
NATO STO IST Paneli Yeni Çalısma Grupları
Elazığ ve Malatya Depremi Yardım Kampanyası
Uluslararası Türkülerin Dili Bilgi Şöleni
İdlib Yardım Kampanyası
İnsan Bilimleri Dergisi
2. Ulusal Safranbolu Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
Sempozyum
Uluslararası Sempozyum Duyurusu
Atlı Cirit Aday Hakem Kursu Hk.
Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar
Webinar
AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi
Bitki Patolojisinde Biyoinformatik Analizler
Hava Taşımacılığı ve Bölgesel Kalkınma Uluslararası Sempozyumu
Fiyat Analiz Cetveli
II. Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2020
4'üncü Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi
Sempozyum Duyurusu
6. Uluslararası Çevre Bilimleri ve Teknoloji Konferansı
Akademik Teşvik Ödeneği Hk.
Konferans
9. Ar-Ge Proje Pazarı
Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Dergi tanıtımı Uluslararası AMİSOS Dergisi
Arış Dergisi Makale Çağrısı
Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Kongresi
5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Kursu
3. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi Hk.
3rd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2020)
Üniversitemiz İletişim Fakültesinin Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergisi İçin Makale Gönde
Mezun Bilgi Sistemi
Makale Duyurusu
2. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı
16.Uluslararası Kar Film Festivali
FARABİ VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı
GETAT 2020
AnkosLink 2020 Uluslararası Konferansı
Sosyoloji Kongresi Dağıtım Metinleri
KTÜ-TTM 2020 Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı
FATIH ETZ Projesi
Kontenjan İşlemleri
KEIYA-II Konferans Duyurusu
II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi
1 inci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Daveti
Türk Dili ve Kültürü Sempozyumu
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları
Tıp Fakültesi Dergisi
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
ICAME'20 Konferansı