KURUMDIŞI DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor
8 Kasım 2019, Cuma
Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor

Değerli Araştırmacımız,

Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada ise, tüm proje başvuruları bu değerlendirme raporları dikkate alınarak Bağımsız Değerlendirme Paneli’nde (IEP) görüşülmekte ve aldıkları puana göre sıralanmaktadır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçerek ulusal fonlayıcı kuruluşlarca destekleneceğı taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktadır.

Eurostars Programı kapsamında, ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

- Yüksek öğrenim diploması (lisans ya da yüksek lisans)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Hakemlik konusunda detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Eurostars Programı hakem havuzuna kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Eurostars Nedir?

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve 36 Eurostars üye ülkesinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerle ikili ve/veya çok taraflı işbirliği olanağı sunmaktadır Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2020 yılı ilk dönem Eurostars çağrısı 13 Şubat 2020’de kapanacaktır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz:

https://www.eurostars-eureka.eu

http://www.eureka.org.tr

 

Saygılarımızla

TÜBİTAK - Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı