REKTÖRLÜK
Ana Sayfa / Rektörlük / / Genel Tanıtım / Tanıtım
21 Haziran 2024, Cuma
UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Uşak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında saygın bir devlet üniversitesidir.

Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversitedir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 14 fakültesi, 1 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 1 enstitüsü ile 21 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binaları (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) Bir Eylül Yerleşkesindedir.

16 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur.

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK'ün dışında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almaktadır.

Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.

Uşak Üniversitesi’nin 3 önemli sanayi dalı olan Deri, Tekstil ve Seramik alanında ihtisaslaşmasına karar verildikten sonra ilgili alanlarda kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarına tasarım ve Ar - Ge ihtiyaçlarının karşılanması için 2018 yılı sonunda Uşak Üniversitesi bünyesinde Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Merkezimizde temel olarak;

* Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında tasarım desteği,

* Tasarımcı yetiştirme eğitim programları,

* Ar-Ge ve teknik destek

* Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Öncelikli olarak sanayicilerin kalkınmasını odak noktasına alan merkezimiz özellikle sanayi tecrübesine sahip tecrübeli personeli ve teknik altyapısı ile sanayici istek ve beklentilerini aşarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Merkezimiz, müşteri ve sonuç odaklı projelerle, paydaşlarımızla birlikte geliştirilen projelerle, ithalatı azaltan, istihdamı arttıran, sanayicimizin katma değerli ürün üretmesine yardımcı olması hedefleriyle çalışmaktadır.

Merkezimiz sadece ulusal şirketlerle değil uluslararası kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda 200’ün üzerinde özel ve kamu kurumu ile görüşmeler yapılmış ve birçoğu ile aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 21 protokol imzalanmış, 500’nün üzerinde tasarım faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Merkezimizde yapılan tasarımlar ulusal ve uluslararası fuarlarda sergilenmekte, firmaların kataloglarında ve kreasyonlarında yer almaktadır. Merkezimizde yapılan tasarımlar sayesinde bölge firmaları başta olmak üzere şirketlerin yurtdışından aldıkları tasarımlar artık merkezimizden sağlanmaktadır. Bu sayede ithalat azaltılmıştır ve firmaların ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olunmaktadır. Merkezimiz sanayi ile birlikte çalışarak üniversite sanayi işbirliği noktasında üniversitemizin yüzü olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Ayrıca Üniversitemizde bulunan öğrencileri gelişimine katkı sağlamak için workshoplar, öğrenci eğitimleri, firma temsilcisi-öğrenci buluşması, staj imkanları gibi konularda da çalışma yapılmaktadır.

Adı Bir Şehir, Hedefi Dünya...

DTS Tasarım Merkezimiz, kamu kurumlarının özel kıyafetlerini tasarlamaktadır. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel kıyafetlerinin tasarlanması ve teknik özelliklerinin belirlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Çift Anadal Programı

Öğrencilerin kendi bölümlerindeki lisans öğrenimleriyle birlikte, farklı bir bölümün lisans programındaki önceden tanımlanmış miktarda derslerini de başarıyla tamamlaması halinde, her iki bölümden ayrı ayrı diploma almasını sağlayan bir uygulamadır. "Çift Anadal Programı(ÇAP)" adı verilen bu programa öğrenciler, genel not ortalamaları en az 3.00 olması şartıyla, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılda başvurabilirler. Bununla ilgili yönergeye https://ogrenci.usak.edu.tr/upload/ogrenci/1YtLYQLn6f_%C3%87ift%20Anadal%20Y%C3%B6nergesi.pdf üzerinden ulaşılabilmektedir.

Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesinde Çift Anadal eğitimi verilmektedir.

Yan Dal Programı

Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yandal programının amacı, anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Yandaldan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını bulundukları eğitim programının en erken üçüncü en geç altıncı yarıyılında yapabilmektedirler. Yandal yapabilmek için gerekli genel akademik başarı notunun 3,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilmektedir. Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde yandal eğitimi verilmektedir.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 124 öğrenci topluluğu yer almaktadır.

Uluslararası Öğrenci Ofisi

Üniversitemizde 55 ülkeden toplam 2 bin 45 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır.

E-Üniversite Uygulamaları

Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik öğrenci bilgi sistemimiz yer almakta olup web sayfası da mobil uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Diploma Eki Etiketi

Uşak Üniversite’sinin her bir eğitim düzeyinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yürütülen Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki yoğun çalışmalarına takiben 2013 yılında "Diploma Eki Etiketi" almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uşak Üniversitesi öğrencilerini Diploma Eki vererek mezun etmektedir.

Diploma Eki Etiketi belgesini alan öğrencilerimiz bu belge ile birlikte AB eğitim alanında olan 48 ülkede doğrudan iş başvurusu yapabilmektedirler. Bu belge aynı zamanda kalite ve akreditasyon çalışmalarımızda yaptıklarımızın da bir göstergesidir.

Erasmus Değişim Programı

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü, 20 Mayıs 2008 tarihinde Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC-Extended University Charter) almaya hak kazanmıştır.Uluslararası İlişkiler Ofisi, 2008-2009 akademik yılından itibaren Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki (EHEA) yükseköğretim kurumları ile Hayat Boyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning Programme) kapsamında ikili anlaşmalar imzalamış ve öğrencilerimize/personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz kurumlarda eğitim, araştırma ve staj programlarına katılma konusunda destek verme ve bu süreçleri yönetme misyonunu üstlenmiştir.

Erasmus değişim programı ile yurtdışında deneyim kazanan öğrencilerimiz ve personelimiz yurt dışı tecrübesi edinmenin yanı sıra iş dünyasında da ciddi bir avantaj kazanmakta ve yabancı dil yeterliliklerini arttırarak özgeçmişlerini iş platformlarında daha çekici hale getirmektedirler.

Kuruluşundan bu yana beş yüzden fazla öğrenci ve iki yüzden fazla personeli yurtdışı eğitim, araştırma ve staj imkânlarıyla buluşturan Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nün Almanya, İtalya, İspanya, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere 26 ülkeden 110 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır ve her geçen gün bu anlaşmalara yenileri eklenmektedir. Son yıllarda Uluslararası İlişkiler Ofisi bünyesinde yürütülen proje sayısındaki artış sebebiyle yıllık ortalama 90 öğrenci ve 40 personel uluslararası hareketlilik imkanlarından faydalanabilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversite ile ortak projeler yürüten Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, ülkemizdeki gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı, yani "EURODESK" Temas Noktası olarak da akredite edilmiştir.

Ayrıntılı bilgiye https://uigk.usak.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan bir programdır.

Değişim programına katılarak anlaşmamız olan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki dönem bu programdan yararlanabilirler. Benzer şekilde anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler de üniversitemize program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. Öğrencilerin yanı sıra, anlaşmamız olan yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları da program kapsamında ziyaretçi öğretim elemanı olarak üniversitemize gelebilirler. Bu değişim faaliyetinde üniversitemizde seminerler verip bilimsel faaliyetlerde bulunmak üzere en az iki hafta en fazla üç ay süreyle Mevlana Değişim Programından yararlanabilirler.

Üniversitemizin 17 ülkeden toplam 41 yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı Protokolü bulunmaktadır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı Protokolüne ek olarak imzalanan ikili işbirliği protokolleri kapsamında Japonya Teikyo Üniversitesi ile 2016-2017 akademik yılından itibaren her yıl düzenli olarak karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilmektedir.

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı yurt içerisinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve öğrenci değişimine olanak sağlayan değişim programı olup üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde yürütülmektedir. Bu değişim programı ile öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl süresince kendi eğitim aldıkları yükseköğretim kurumlarının dışında yurt içinde örgün öğrenim veren bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Bu değişim hareketliliği ön lisans düzeyinden doktora düzeyine kadar tüm öğrencilere açıktır. Programa, ön lisans ve lisans eğitimi veren programlara kayıtlı hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ile bilimsel hazırlık eğitimi alan ve/veya ilk yarıyıl eğitimini tamamlamamış yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuramazlar. Ön lisans ve lisans öğrencileri için programa katılabilmeleri için gereken asgari ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00 iken yüksek lisans ve doktora öğrencileri için asgari ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50’dir. Her bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca aynı öğrenim düzeyinde yalnızca bir defaya mahsus bu programdan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı ile bu programa katılan öğrencileri farklı bir akademik çevre ile tanıştırarak onların eğitim-öğretim hayatlarına, akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlamalarına olumlu katkılar sağlamak hedeflenmektedir. Bu bağlamda değişime katılan öğrencilere değişim süresine bakılmaksızın (Güz yarıyılı ya da Güz+Bahar yarıyılı) 4 ay süreyle karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Bu burslar, öğrencilerin diğer burs veya kredi olanaklarından faydalanmasına engel teşkil etmemektedir.

Değişime katılabilecek öğrenci sayısı ise üniversiteler arasında yapılan Farabi Değişim Programı Protokolleri ve ilgili akademik birimlerin kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Değişime katılmaya hak kazanan öğrenciler, esasen kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumlarına zorunlu olarak yaptıkları ödemeler (öğrenci katkı payları gibi) var ise bu ödemeleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarına yapmaya devam ederler. Ancak değişim programı çerçevesinde eğitim aldıkları yükseköğretim kurumuna bu bağlamda herhangi bir ödemede bulunmazlar.

Uşak Üniversitesi Farabi Değişim Programına yılda ortalama 20 değişim öğrencisi kabul edilmiş, 32 değişim öğrencisi de bu değişim programı kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gönderilmiştir. Üniversitemizin 79 yükseköğretim kurumu ile Farabi Değişim Programı Protokolü bulunmaktadır.

Yurt Konaklama Ve Sosyal İmkanlar

Kredi Yurtlar Kurumunun bünyesinde üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi içinde 1168 kişilik KYK kız öğrenci yurdu, yerleşkemizin hemen yanında 2822 kişilik KYK kız yurdu ve yine üniversitemize 1 Km uzaklıkta bir kız öğrenci yer almaktadır. Ayrıca üniversitemize 2 ve 8 Km uzaklıkta biri 504 kişilik diğeri 1000 kişilik KYK erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kent merkezinde öğrencilere hizmet veren birçok özel yurt ve apart şeklinde öğrenci evleri de bulunmaktadır.

Bir Eylül Yerleşkemizde bulunan Öğrenci Yaşam Merkezimizde yer alan üniversite yemekhanesinde yaklaşık 7000 kişiye yemek verilmektedir. Ayrıca üniversitemiz kampüsü içerisinde kantinlerde de öğrencilerimize beslenme olanakları sağlamaktadır.

Uşak kent merkezinden Üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesine ulaşım toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika sürmektedir. İlçelerden ulaşım ise yine toplu taşıma araçlarıyla gerçekleşmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik, halk dansları, modern danslar, tiyatro ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamaktır.

Uşak Üniversitesi'nde yer alan fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.

Ayrıca Bir Eylül Yerleşkesi'nde bulunan içerisinde yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren işletmenin yer aldığı Öğrenci Çarşısı da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.

Burs İmkanları

- Rektörlük Bursu

- YÖK Destekleme Bursu: Fen Edebiyat Fakültesi- Matematik Bölümü, Ziraat Fakültesinin tüm bölümleri

- 100/2000- Doktora Bursları: (Moleküler Biyoloji ve Genetik-Makine Mühendisliği-Kimya Mühendisliği-Tarih)

- Tekstil Mühendisliği Destekleme Bursları: Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden öğrencilere tercih kılavuzunda yer alan şartları sağlamaları durumunda İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİP) tarafından eğitim bursu verilmektedir. 2021-2022 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak üniversitemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanacaktır. Ayrıca Üniversite Sınavında İlk 5 tercihinde "Tekstil Mühendisliğini" seçen öğrencilere Türkiye’nin önde gelen kurumları tarafından, İlk 20 bin Öğrenciye Asgari Ücret, 20-50 bin arası, öğrenciye Asgari Ücretin %70'i, 50-80 bin arası öğrenciye Asgari Ücretin %50'si şeklinde burs imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca bölüme yerleşerek kesin kayıt yaptıran (ek kontenjan hariç) en yüksek puanlı ilk 15 öğrenciye Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından normal öğrenim süresi olan dört yıl boyunca (isteğe bağlı hazırlık sınıfı hariç) Eylül-Haziran ayları arasında toplam 10 ay süre ile aylık 500 TL karşılıksız burs verilmektedir.

- Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma ve yemek bursları da verilmektedir.

- İslami İlimler Fakültesi Destek Bursları: TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) Akademi Bursu ile Hazırlık ve 1. Sınıf kız öğrencilerine belirlenen kontenjan dâhilinde Yurt, Burs ve Kurs imkânı verilmektedir.

Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi

Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi bilgi çağında, bilimsel bilginin üretim adreslerinden birisi olan üniversitemizin bu işlevini yerine getirebilmesi için, gerek üretim aşamasında bilgi merkezi olma özelliği ile gerekse bilginin yayılması ve insanlığa ulaştırılması aşamasında köprü olma özelliğine uygun olarak yapılanmasını ve örgütlenmesini tesis etmeye çalışmaktadır.

Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi; öğrencilerin, akademik ve idari personel ile üniversite dışından gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2013 Eylül ayından itibaren Bir Eylül Kampüsündeki 1.000 kişilik kapasiteli 10.819 m2 lik 4 katlı yeni binasında hizmet vermektedir. Kütüphane Binamızda okuma salonları haricinde, 1 adet Toplantı Seminer Salonu, her biri 8-10 kişilik olmak üzere 6 adet Grup Çalışma Odası, 1 adet 5 kişilik Engelli Birimi Grup Çalışma Odası, 18 adet karel (tek kişilik çalışma odası), 4. Katta kafeterya ve bay / bayan mescidleri bulunmaktadır.

Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin öğrenci ve personellerinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla kurulmuştur. Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi, 21. Yüzyılı yakalamış ulusal ve uluslararası bilgi merkezleri arasında öncü bir bilgi merkezi olabilme vizyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesinin kitap koleksiyonu şu an itibariyle 82.483 adettir. Basılı süreli yayın sayısı yaklaşık 3.768, tezler ise 1.784 adettir. Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı ise 73’dır. Veri tabanları bünyesinde, 315.192 elektronik kitap, 5,3 milyon e-tez, 53.741 elektronik dergi, bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi, Library of Congress Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf sistemine uygun olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanede mevcut bütün materyallere erişimin sağlanması için söz konusu materyaller "(YORDAMBT 18, 6) YORDAM Kütüphane Bilgi - Belge ve Digital Arşiv Otomasyon Programı" adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve Internet üzerinde de kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, https://kutuphane.usak.edu.tr adresli web sayfamızdan Online katalog Tarama, http://katalog.usak.edu.tr/vetisbt adresinden de Kampüs Dışı Erişim hizmetleri verilmektedir.

Uşak Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, Erişilebilirlik Belgesi ve Bayrağına sahiptir.

Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi içinde, iki bin kişilik uluslararası standartlarda spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, sauna ve buhar odaları, fitness salonu bulunan bölgenin en iyi spor merkezidir. Girişler kartlı sistemle yapılmaktadır. Son sistem cihazların olduğu spor merkezimizde galoş makinesi, mayo kurutma makinesi gibi kullanıcılara kolaylık sağlayan cihazlar bulunmaktadır. Spor kompleksimizde ısıtma ve soğutma işlemi bilgisayar sistemine bağlı olup otomatik yapılmaktadır. Havuzun dezenfektesinde gümüş iyonları kullanıyoruz. Böylelikle diğer havuzlarda kullanılan kimyasallardan beşte bir oranında daha az kimyasal kullanmış oluyoruz. Son sistem makinelerle günde iki defa iyon, klor ve ph ölçümü yapılan yarı olimpik yüzme havuzumuzun sıcaklığı havuzda bulunan ekrandan görülebilmektedir. Engelli kullanıcılarımızı da unutmadık. Havuzumuza, Engelsiz Üniversite projesi kapsamında diğer birimlerimizle koordineli çalışarak engelli kullanıcılarımızın havuza giriş çıkışlarını kolaylaştıran engelli asansörü yerleştirdik. Fitness salonunda internet bağlantılı kardiyo aletlerimiz mevcuttur.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi

1000 kişilik Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Üniversitemiz ve Uşak’ın kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Hareketli platformlu orkestra çukuruna sahip opera, bale, konser, tiyatro, kongre gibi etkinliklere imkan tanıyan 1000 kişilik kongre merkezimiz, iki bodrum kat da dahil olmak üzere beş katlıdır. Merkezin her katında ayrı kullanım alanları vardır. Merkezimizde fuaye alanları, 99 kişilik 2 konferans salonu, 827 kişilik bir salon, 162 kişilik konferans salonu, 2 adet 88 kişilik seminer odası, 2 adet 77 kişilik seminer odası, 4 adet 10 kişilik seminer/çalışma odası, 116 kişilik bir konferans salonu, 150 kişilik bir konferans salonu, yemekhane, prova ve soyunma odaları yer almaktadır.

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü öğrencileri iş yaşamına hazırlanan öğrencilerin amaçladıkları kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için danışmanlık hizmeti veren bir kurumdur.

Koordinatörlüğümüz kariyer geliştirme ve iş/staj imkânları odaklı seminer, konferans, fuar ve eğitimler ile mezun adayı öğrencilerimiz için iş dünyasına hazırlık aşamasında destek sağlamakta ve "kariyer.usak.edu.tr" adresinde her ay düzenli olarak yayımlanan iş ve staj imkânları duyuruları öğrencilere sunulmaktadır.Koordinatörlüğümüz çağımızın en önemli olgularından biri olan dijitalleşmeyi de ön planda tutarak resmi sosyal medya hesaplarını da @kariyerusak(Instagram, LinkedIn) kullanıcı adı ile aktif olarak kullanmaktadır.Tarafımızca düzenlenen etkinliklere ek olarak devlet ve özel kurumlarda yayımlanan iş / staj duyurularını da aynı zamanda bu sosyal medya hesaplarımızda öğrencilerimiz ve takipçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Mezunlar ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü olarak Uşak şehrindeki ve bölgemizdeki TEKNOPARK, İŞKUR, UTSO, Zafer Kalkınma Ajansı ve çeşitli firmalarla aktif iletişim içerisinde etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. 2021 Kasım ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz "Kariyer Günleri" etkinliğimizde işveren ve öğrencinin temas halinde olması ve iş başvuru mülakatları gerçekleştirmeleri için öğrenci ve işverenleri bir araya getirmekteyiz. Buna ek olarak, 2019’da ve 2022’de İzmir’de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde bölgemizdeki paydaş üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen “Ege Kariyer Fuarı’na üniversitemizden çok sayıda öğrencinin katılımını/ulaşımını sağlayarak öğrencilerimizi bölgemizdeki işverenlerle buluşturduk. İlimizin dışında bölgesel kalkınma projeleri kapsamında mezun ve mezun adaylarının iş imkânlarını değerlendirebilmesi açısından gerçekleştirilen etkinlik ve projelere okulumuzun ve dolayısıyla öğrencilerimizin katılımlarını bölgemiz kalkınma ajansıyla çalışmaktayız. Öğrencilerimizin bölgesel fırsatlara ek olarak ulusal ve uluslararası iş fırsatlarını da en iyi şekilde değerlendirmeleri için LinkedIn ve Kariyer.net gibi iş başvurusu odaklı platformların nasıl "etkili" kullanılabileceğine ilişkin eğitimler düzenleyerek öğrencilerimizi gelecek kariyer deneyimlerine hazırlıyoruz.