KURUMDIŞI DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Tarımsal Gıda Endüstrilerini Geliştirmek için Akıllı Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Teknikleri Eğitimi, 12-15 Temmuz 2022, Çevrimiçi
23 Mayıs 2022, Pazartesi
Tarımsal Gıda Endüstrilerini Geliştirmek için Akıllı Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Teknikleri Eğitimi, 12-15 Temmuz 2022, Çevrimiçi

 

Sayın İlgili;

 

Üyesi bulunduğumuz ve Türkiye sekretaryası Bakanlığımızca yürütülen Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT), Asya ve Pasifik’te verimliliği artırarak sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlama misyonuyla 1961 yılında Tokyo’da kurulan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bölgesel bir kuruluştur. AVT tarafından, Sanayi, Tarım, Hizmet ve Kamu sektörlerinde; KOBİ’lerin geliştirilmesi, dijital dönüşüm, inovasyona dayalı verimlilik artışı ve yeşil verimlilik gibi alanlarda eğitim, çalıştay, konferans, araştırma, gözlem ziyareti, kapasite geliştirme programları ve üye ülkelere özgü projeler yürütülmektedir. Bu projelerin hedef kitlesini; kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri çalışanları oluşturmaktadır.

 

Bu kapsamda; AVT tarafından, “Tarımsal Gıda Endüstrilerini Geliştirmek için Akıllı Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Teknikleri” konulu eğitim, 12-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi ve İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Program hakkında ayrıntılı bilgi, uygulama süreçleri ve başvuru formu Ek’te yer almaktadır. Eğitime katılım sağlamak üzere son başvuru tarihi 24 Haziran 2022 olup, başvuru formlarının  avt.turkiye@sanayi.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Eksik doldurulan ve son başvuru tarihi geçmiş formlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

Bilgilerinize iletir, iyi çalışmalar dileriz.