KURUMDIŞI DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongres
2 Aralık 2022, Cuma
2. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongres

2. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi

2nd International Congress on Scientific Advances

 

21-24 Aralık 2022

Değerli Bilim İnsanları

 

(ICONSAD'22) için özet veya tam metin bildiri son gönderim tarihi  07 Aralık 2022' dir. 

 

2. Uluslararası Bilimsel Gelişmeler Kongresi (ICONSAD'22), 21-24 Aralık 2022 tarihleri arasında online sözel sunumlu olarak düzenlenecektir.

ICONSAD'22, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini multidisipliner bir ortamda bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 

ICONSAD'22 katılımcılara;

  • Eğitim Bilimleri

  • Fen Bilimleri

  • İktisadi ve İdari Bilimleri

  • Mühendislik

  • Mimarlık

  • Sağlık Bilimleri 

  • Sosyal Bilimler

  • Spor Bilimleri 

  • Uygulamalı Bilimler 

  • Ziraat 

 

alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. (Tam metin bildiri zorunluluğu yoktur).

 

Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan  sonra pdf olarak ISBN'li bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

 

Not: Kongremiz doçentlik başvurusu kriterlerine uygundur.  

 

Önemli Tarihler:

 

Özet ya da Tam Metin Son Gönderim

7 Aralık 2022

Kayıt için Son Tarih

15 Aralık 2022