KURUMDIŞI DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / ÇOMÜ-JARNAS makale çağrısı
29 Mart 2021, Pazartesi
ÇOMÜ-JARNAS makale çağrısı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki hakemli, uluslararası bilimsel bir dergi olan “Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences” (eski adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) 2018 yılı itibari ile TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'de taranmaktadır. 2021 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olarak makalelerin %70’i İngilizce dilinde olacak şekilde, temel ve uygulamalı bilimler konusundaki araştırmalar üzerine makale yayınlayan dergimiz, özgün bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlamak isteyen tüm araştırmacılarımıza açıktır. Makale yüklemek ve detaylı bilgi almak için https://dergipark.org.tr/en/pub/jarnas ve http://jarna.dergi.comu.edu.tr/ linklerinden yararlanılabilir.