Yüksekokullar
Ana Sayfa / Tanıtım / Yüksek Okullar
20 Haziran 2019, Perşembe
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur.

1997 yılına kadar sadece Hemşirelik bölümü ile önlisans eğitimi vermiş, bu yıldan itibaren ise dört yıllık lisans eğitimi veren Yüksekokul'a dönüşmüştür.

2006 yılında Uşak Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte buraya bağlanmış ve eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

İş Bulma Olanakları

• Hemşirelik bölümü mezunları sağlık sektöründe istihdam konusunda önde gelen bölümlerden biridir.

• Tercih edilebilirliği üst sıralarda olan bölümümüz aynı zamanda öğrencilerimiz takım halinde çalışma konusunda ve iletişim becerilerini geliştirip mesleki özgüvene sahip olabilirler.

• Sağlık Yönetimi bölümümüz yeni bir bölüm olmakla birlikte iş olanakları geniş çaplıdır. Kamu kurumları ve özel sektör sağlık kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri ile ilgili ülkemizde 2011 yılında çıkan kanun ve yönetmeliklerle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ön plana çıkmış ve fazlasıyla uzman ihtiyacı doğmuştur. 2020 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzman çalıştırma zorunluluğu geleceğinden hem özel hem kamu sektöründeki uzman açığını karşılayabilmek asına iş sağlığı ve güvenliği bölümü lisans düzeyinde önemli bir yere sahiptir.

Güçlü Yanlarımız

Yüksekokulumuzun kampüs içerisinde bulunması öğrencilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlar. Aynı zamanda tüm akademik ve idari personelimizin öğrencilerimize karşı yardımsever ve hoşgörülüdür.

Bölümlerimiz

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Öğrenci Sayısı : 1093

Akademik Personel Sayısı : 20

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2012 yılında Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak açılmıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, 2017–2018 Öğretim yılında 15 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 6 idari personel ile yaklaşık 2700 öğrenci bulunmaktadır.

İş Bulma Olanakları

Okulumuzdaki 4 bölümünden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulma olanakları bulunmaktadır.

• KPSS A Grubu: Mezun öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine tanınan bütün haklara sahiptirler. Öğrencilerimiz bu alanda kariyer meslek olarak nitelendirilen; uzmanlık, denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi sıfatlara sahip olabilmektedirler.

• KPSS B Grubu: Mezun öğrencilerimiz devlet kadrolarında çalışabilmektedirler.

• Muhasebe Sektörü

• Lojistik Sektörü

• İthalat ve İhracat Sektörü,

Güçlü Yanlarımız

• Birimin ilçe yerine şehir merkezinde bulunması,

• Lokal düzeyde banka, finans kurumu ve işletmelerin bulunması,

• Yüksekokulumuzun merkez kampüste olması

• Uşak ilinin lojistik faaliyetler açısından bulunduğu coğrafik konum,

Öğrenci Sayısı : 2596

Akademik Personel Sayısı : 16

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrencilerine zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi ve bölümlerde ihtiyaç duyulan mesleki ve genel yabancı dil (İngilizce-Almanca) derslerini yürütür. Birimimizin amacı Yabancı Dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmak ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmektir. Bu amaçla öğrencilerin Yabancı Dilde okuma, yazma, dinleme, konuşma ve mesleki dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik dersler ve kurslar yürütülmektedir.

Yabancı Diller Yüksekokuluna doğrudan öğrenci alımı olmayıp, diğer fakülte öğrencilerinden hazırlık eğitimi alan öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir.

Bölümlerimiz

• Temel İngilizce Birimi

• Modern Diller Birimi

Güçlü Yanlarımız

Yüksekokulumuzda iletişimi güçlü, genç ve dinamik bir akademik kadrosu bulunmaktadır.Teknolojik gelişmeleri takip eden ve sınıflarda uygulayan bir eğitim sistemine sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz genelinde tüm akademik kadroya redaksiyon hizmeti verilmesi, Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen uluslararası etkinliklerde simultane/ardıl çeviri hizmeti verilmesi ve sürekli eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda Temel İngilizce, Temel Almanca, YDS/YÖKDİL ve İlköğretim İngilizce dersleri Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından sağlanmaktadır.