Fakülteler
Ana Sayfa / Tanıtım / Fakülteler
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Tıp Fakültesi; insanı önde tutan ve insan iletişiminde yetkin, en ileri eğitim teknolojileri kullanılarak eğitilmiş, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ve kendini yenileyebilen, aklını kullanmayı bilen, güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen, iyi ahlaklı ve vicdanlı hekimler yetiştirmektedir.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Eğitimini Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü bünyesinde sürdürmektedir.

Güçlü Yanlarımız

* Tıp Fakültesine başarılı öğrencilerin alınması,

* Derslikler ve laboratuvarların yeni inşa edilmesi sebebi ile bütün cihazların günümüz ihtiyaçlarını karşılayacakteknolojiye sahip olması,

* Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi,

* Kadrosunda deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra genç ve dinamik öğretim üyelerinin de bulunması,

* Öğretim üyelerinin yayın yapmaya teşvik edilmesi, Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilgiye ulaşabilecekleri kütüphane, sanal kütüphane ve internet olanaklarının olması,

* Öğrencilere burs ve destek sağlanması,

* Huzurlu ve adil bir çalışma ortamının bulunması,

* Tıp Fakültesinin ve şehirlerarası ulaşımın kolay olması,

* Yerel kurumlar (Belediye, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişkilerin olması, kurum içi çalışmaortamının açık, katılımcı ve demokratik yapıya sahip olması,

* Fakültemizin, Üniversite kampüsü içinde bulunması sebebi ile kütüphane, sosyal tesis ve spor salonlarından yararlanma imkânı bulunması,

* Birlikte kullanım protokolü imzalanan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanenin 2013 yılında devreye girmiş olması sebebi ile standartlarının yüksek olması,

* Morfoloji binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Tıp

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi bölüm eğitimi değil, tek program (Tıp) eğitimi yapılmaktadır.

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 385

Akademik Personel Sayısı : 84

Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Diş Hekimliği Fakültesi; modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan, konusunda uzman, hastalara etik ilkelerden ödün vermeden ve hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan diş hekimleri yetiştirmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Uşak ili merkezinde yer alan binasında eğitim-öğretim ve tedavi hizmetlerini sürdürmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Müdürlüğümüz Uşak ili ve tüm bölge halkına yönelik vermekte olduğu ağız diş sağlığı hizmetlerini sağlık hizmetlerinde kalite standartlarından ödün vermeden yürütmekte, günlük yaklaşık 200 – 250 hastaya hizmet imkânı sağlamaktadır.

Müdürlüğümüz bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sürekli büyümekte olup kuruluş tarihinden bu yana tedavi hizmeti verdiği hasta sayısı 159.000’i geçmiştir.

Diş Hekimliği Fakültesi Bölümleri/Programları
* Diş Hekimliği

Fakülte; Klinik Bilimleri Bölüm Başkanlığı altında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Restoratif Diş Tedavisi ve Endodontiden oluşan 8 Anabilim Dalıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Güçlü Yanlarımız

* Lisans eğitimi ve uzmanlık eğitimi verebilecek düzeye sahip olması

* Fakülte olma anlamında her anabilim dalında bilimsel faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilecek yeterli sayıda öğretim üyelerinin varlığı,

* Teorik eğitimin yanında pratik eğitimde de güncel laboratuvar altyapısının varlığı ,

* Fakültenin eğitim hizmetleri olarak ekipman yönünden tam donanımlı olması

* Öğretim üyesi-öğrenci ilişki düzeyinin sürdürülebilir olması,

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 415


Akademik Personel Sayısı : 62


Proje Sayısı : 3

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Eğitim Fakültesi; bilimsel donanım ve anlayışa sahip, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yeniliklere açık, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, grup içinde çalışmayı bilen, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, modern eğitim-öğretim ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen/yansıtabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştirebilen, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, profesyonel ve mesleğine adanmış, eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünme ile karar verme ve problem çözme becerilerine sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen öğretmenler yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Sınıf Öğretmenliği (N.Ö)
* Okul Öncesi Eğitimi (N.Ö)
* Türkçe Öğretmenliği (N.Ö)
* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (N.Ö)
* İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N.Ö)
* Fen Bilgisi Öğretmenliği (N.Ö)
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi (N.Ö)
* Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (N.Ö)
* Özel Eğitim Öğretmenliği (N.Ö)
Öne Çıkan Özelliklerimiz

* Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her tarafından yoğun öğrenci talebi olması,

* Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle yine Fakültemize dışarıdan derse giren öğretim elamanlarının bulunması,

* Fakültemizin ana yerleşke içerisinde olmasının öğretim elemanları için avantaj olması,

* Ana yerleşkenin yine öğrenci hayatını kolaylaştıran birçok sosyal ve fiziki imkânından yararlanılması,

* Denizli Bölge Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun ana yerleşke içinde olması.

Güçlü Yanlarımız

* Farklı akademik kültüre sahip genç akademik personel istihdamı

* Uşak ilinin coğrafi olarak merkezi bir yerde olması nedeniyle Fakültemiz bölümlerine Türkiye’nin her tarafından öğrenci talebinin olması

Sayılarla Fakültemiz

* Öğrenci Sayısı : 2119


* Akademik Personel Sayısı : 89


* Proje Sayısı : 30

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Fen-Edebiyat Fakültesi; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunarak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış, araştırıcı, eleştirel düşünmeye açık, üretici, problem çözmesini bilen, doğru karar verebilen, erişim becerileri yanında üst düzeyde etik değerlerle donanmış bireyler yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Arkeoloji (N.Ö)
* Matematik (N.Ö)
* Moleküler Biyoloji ve Genetik (N.Ö)
* Coğrafya (N.Ö) (İ.Ö)
* Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (N.Ö)
* Psikoloji (N.Ö)
* Sanat Tarihi (N.Ö)
* Sosyoloji (N.Ö)
* Tarih (N.Ö)
* Türk Dili ve Edebiyatı (N.Ö) (İ.Ö)
* Batı Dilleri ve Edebiyatları (N.Ö)
Güçlü Yanlarımız

* Genç ve dinamik kadro,

* Nitelikli akademik kadro,

* Üniversite içi ve dışı birimlerle iyi ilişkiler içinde olması,

* Üniversite içi fakülte ve yüksekokullara öğretim elemanı açısından destek verilmesi,

* Üniversitemizde öğretim elemanı ve bölüm sayısının en fazla olduğu fakülte olması,

* Fakültemizin eğitim öğretim veren hizmet binasının üst düzey fiziksel yapıya sahip olması.

* Fakültenin bulunduğu Uşak şehrinin diğer şehirlerle ulaşım açısından kolaylığı.

* Çok sayıda aktif faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının olması.

* Yüksek Lisans ve Doktora programlarının var olması.

* Uluslararası öğrencilerin fakülte bölümlerini tercih etmesi.

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 4039

Akademik Personel Sayısı : 115

Proje Sayısı : 22

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Güzel Sanatlar Fakültesi; aklın ve bilimin ışığında, akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alan, kültürel değerlerimizi koruyan, yaşatan, üniversitemizin ihtisaslaşmasına, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, ülkesine ve dünyaya faydalı, yenilikçi, yaratıcı ve üretken sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

BÖLÜMLERİMİZ
* Seramik Bölümü
* Moda Tasarımı Bölümü
* Resim Bölümü
* Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Güçlü Yanlarımız

* Akademisyen-Öğrenci iletişiminin kuvvetli olması

* Disiplinler arası işbirliği / etkileşim sağlanması

* Öğretim elemanlarının alanlarında yetkin olması

* Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmuş olması ve ortak çalışmalar yapılması

* Uluslararası katılımlı seramik yarışmasının sistematik olarak düzenlenmesi

* Toplumsal sorumluluk projelerinde yer alınması

* Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası sergi,workshop, yarışma vb. etkinliklerde başarılı olması

* Öğrencilerin ulusal ve uluslararası etkinliklerde (yarışma, ödül, teşvik vb.) başarılı olması

* Mevcut lisansüstü programlarının tercih edilmesi ve kontenjanlara yeterli başvurunun yapılması

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 258


Akademik Personel Sayısı : 35


Proje Sayısı : 10

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Türkiye'nin her yerinde gerek kamu gerekse özel sektörde alanıyla ilgili nitelikli bireyler yetiştirmektedir. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencileri aldıkları eğitimle kamu ve özel sektörde idari kadrolarda iş bulma, kendi işini kurma, toplum ve iş dünyası ile iç içe öğrenimini sürdürme açısından avantajlı durumda bulunmaktadır. Bu meslekler arasında; Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük gibi meslekler yer alıyor. Fakülte öğrencileri Erasmus değişim programı çerçevesinde Avrupa'da bulunan anlaşmalı bir çok üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim görme imkanına da sahiptir. Ayrıca öğrenciler Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmektedirler.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

BÖLÜMLERİMİZ
* İşletme Bölümü (N.Ö)
* Maliye Bölümü (N.Ö)/(İ.Ö)
* İktisat Bölümü (N.Ö)
* Kamu Yönetimi Bölümü (N.Ö)/(İ.Ö.)
* Ekonometri Bölümü (N.Ö)
* Sosyal Hizmet Bölümü (N.Ö)
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 2577

Akademik Personel Sayısı : 58

Proje Sayısı : 7

İş Bulma Olanaklarımız

Türkiye’deki kamu ve özel sektörde yer alan işletmelerle birlikte uluslararası şirketler ve kurumlar da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için önemli iş imkânları sunmaktadır. Bu imkânlar;

• Yönetim Kadroları

• Mali Müşavirlik

• Bankacılık

• Dış Ticaret Uzmanlığı

• Pazarlama

• Müşteri İlişkileri

• Halkla İlişkiler

• Sigortacılık

• Finans Sektörü

• Borsa ve Menkul Kıymetler

İhracat ve İthalat alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

İletişim Fakültesi; iletişim alanında Türkiye’de yaratıcı, yenilikçi, üretken, sonuç odaklı, etkili ve sürdürülebilir iletişim kurabilen vizyon sahibi, iletişim süreçlerini tüm boyutlarıyla bilen, bu süreçleri planlarken ve uygularken etik değerlerden ödün vermeyen, çağdaş, demokratik, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü iletişim modellerini benimseyen ve destekleyen bireyler yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
* Gazetecilik Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
* Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
* Yeni Medya Bölümü (N.Ö) - (İÖ.)
Güçlü Yanlarımız

* Yeniliğe açıklık,

* Takım çalışmasına yatkın uyumlu ekip,

* Uluslararası Film Festivaline ev sahipliği,

* Demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı,

* Etik ilkelere açıklık,

* Kemikleşmiş bir kurum kültürünün olmamasından dolayı pozitif yönde şekillendirme şansı

* Sektörel ve akademik ihtiyaç ve gelişmelere uygun yapılandırılmış akademik program,

* Erasmus +, Mevlana ve diğer programların varlığı,

* Dürüst, ilkeli, güvenilir, saydam ve empatinin temel alındığı bir çalışma ortamı.

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 2563

Akademik Personel Sayısı : 26

Proje Sayısı : 6

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

İslami İlimler Fakültesi; dini, temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen; özgün düşünce üretebilen; bilginin öğrenilmesi, uygulanması ve yayılmasını ilke edinen; ülkesini, milletini, insanlığı ve mesleğini seven, ahlaki, kültürel ve sosyal değerlere bağlı, topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, meslekî açıdan yetkin ve özgüvenli bireyler yetiştirmektedir. Fakültemizde zorunlu Arapça hazırlık sınıfı okutulmakta olup, hazırlık + 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verilmektedir.

Fakülte öğrencilerimiz, Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Üniversitemizin anlaşma yaptığı dünyanın farklı bölgelerindeki yükseköğretim kurumları ile Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da bulunan anlaşmalı birçok üniversitede eğitim almak isteyen öğrencilerimiz en az bir en fazla iki dönem bu programlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca öğrenciler Farabi değişim programı ile ülkemizdeki diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl eğitim görebilmektedirler.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

İş Bulma Olanaklarımız

* Öğrencilerimiz, Türkiye'deki İlahiyat Fakülteleri diplomasına denk İslâmî İlimler Fakültesi diplomasını alacaklardır. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik, yöneticilik vb. görevleri üstlenebildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında da müezzin kayyımlık, imam hatiplik, murakıp, vaiz, müftü, müftü yardımcısı, başkanlık müfettişi vb. görevler ile Türkî Cumhuriyetlerde, Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer bütün ülkelerde din görevlisi veya din eğitimcisi olarak görev yapabilecek; örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunacaklardır.

* Arap dünyasıyla ticaret ve işbirliği alanlarının gelişmesiyle birlikte Arapça’yı iyi bilen elemanlara duyulan ihtiyacın arttığı da bir gerçektir. Arapça’yı iyi bilen mezunlarımız Arap ülkeleriyle ithalat ve ihracat yapan kamu ve özel şirketlerde ve uluslararası kuruluşlarda, basın ve yayın alanında, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden TİKA ve benzeri kuruluşlarda görev alabilmektedir.

* Ayrıca öğrencilerimiz sahip olacakları yüksek seviyedeki dil eğitimi ile daha pek çok alanda iş imkânı bulabileceklerdir. Akademisyen olmak isteyen mezunlarımız ise ilgilendikleri özel alanlarda yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer sahibi olma imkânına sahip bulunmaktadır. Bunların dışında fakültemiz mezunları dört yıllık diğer fakülte mezunlarının sahip oldukları bütün genel haklara da sahiptir.

Fakültemiz Temel Değerleri

* Devletin Temel İlkelerine ve Hukukun Üstünlüğüne Bağlılık

* Bilimsel Kalite ve Sürekli Gelişme,

* Etik İlkelere Saygı,

* Öğrenci Merkezli Eğitim,

* Şeffaflık ve Katılımcılık,

* İlkeli Yönetim,

* Kurum Aidiyeti Kazandırma,

* Bilimsellik,

* Farklılıkları Benimseme,

Bölümlerimiz
* İslami İlimler Programı (N.Ö)
* İslami İlimler Programı (İ.Ö)
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1305

Akademik Personel Sayısı : 44

Proje Sayısı : 6

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; evrensel düzeyde rekabet edebilen, üst düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, etik değerlerle donanmış, kaliteyi önceleyen, analitik ve eleştirel düşünebilen, bilgi ve teknolojiyi doğru kullanan mimarlar, planlamacılar ve tasarımcılar yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Öğretim üyelerinin bilgi, eğitim düzeyi ve kalitesi

* Güçlü ve dinamik akademik idarenin varlığı

* Öğrenci kalitesi

* Lisansüstü eğitimin olması

* Kurumuna bağlı, kaliteli ve özverili idari personel

* Personelin, öğrencilerin sorunlarını çözme becerisi

* Tüm süreç idari tasarrufların yasa ve yönetmeliklerle belirlenmesi

* Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik

* Fakültemiz web sayfasının aktif olarak yenilenmesi

Bölümlerimiz
* Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 279

Akademik Personel Sayısı : 12

Proje Sayısı : 1

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Mühendislik Fakültesi; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, iş dünyasının gereksinim duyduğu yeni teknolojiyi kullanabilen, sorunlarını bilimsel ve teknolojik anlamda çözebilen, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilen mühendisler yetiştirmektir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

Mühendislik Fakültesinde eğitim ve öğretim hizmetlerine son teknoloji araç ve gereçlerle devam edilmektedir. Uşak ilinin konumu itibarı ile çeşitli sanayi kuruluşlarına oldukça yakınlığı ve endüstriyel üretimin bu bölgede yoğunluk arz etmesi nedeniyle, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uygulamasını kolaylaştırmakta ve bölümlerimizdeki eğitim ve öğretim kalitesini pozitif yönde artırmaktadır.

Bölümlerimiz
* Elektrik Elektronik Mühendisliği
* Gıda Mühendisliği
* İnşaat Mühendisliği
* Maden Mühendisliği
* Makine Mühendisliği
* Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
* Tekstil Mühendisliği
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayıları : 1814

Akademik Personel Sayıları : 92

Proje Sayısı : 58

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Spor Bilimleri Fakültesi; bilimin ışığında, çağdaş uygarlık yolunda bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçi, şeffaf ve adalet ilkesiyle hareket ederek, geleceğe güvenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı 21. yüzyılın ihtiyacı olan nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, antrenör, yönetici ve spor elemanları yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
* Antrenörlük Eğitimi Bölümü (N.Ö)
* Spor Yöneticiliği (N.Ö)
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1177

Akademik Personel Sayısı : 24

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Ziraat Fakültesi; yeterli bilgi birikimine sahip, analitik düşünebilen, üretken, yaratıcı, girişimci, işbirliğine açık ve hoşgörülü Ziraat Mühendisleri yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Bölümlerimiz
* Bahçe Bitkileri Bölümü
* Bitki Koruma Bölümü
* Tarla Bitkileri Bölümü
* Zootekni Bölümü
Güçlü Yanlarımız

* Farklı konularda uzmanlaşmış, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip olma,

* İnsan nüfusunun artışıyla stratejik bakımından tarım ürünlerinin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,

* Ülke tarımının gelişmesi bakımından başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere diğer bazı bakanlıkların kamu kurumları ile özel kuruluşların Ziraat Mühendislerine ihtiyacın bulunması,

* Öğrenciler için gerek uygulama gerekse ders dışı sosyal faaliyetler için yeterli olanağın bulunması,

* Ülkemizde Uşak ilinin batıda konumlanmış olması ve çevre illerde Ziraat Fakültelerinin bulunmaması,

* Uşak ilinde gün geçtikçe destek verilenlerle tarımsal faaliyetlerin gün geçtikçe önem kazanıyor olması,

* Lisansüstü eğitimin olması,,

* Kurumuna bağlı, kaliteli ve özverili idari personel,

* Personelin, öğrencilerin sorunlarını çözme becerisi,

* Araştırma potansiyeli ve araştırmaya olan isteklilik,

* Kampüs içerisinde 17 mesleki uygulama alanlarının olması.

İŞ BULMA OLANAKLARIMIZ

* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kalkınma, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, Türkiye İstatistik Kurumu, İl Özel İdareleri, Tarım kredisi veren bankalar ve tarımsal sigorta sektörü, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Üniversiteler ve Belediyeler imar, fen işleri, park-bahçeler birimlerinde, çeşitli derneklerde bazı görevler alabilmektedirler.

* Bitkisel ve hayvansal üretici birlikleri

* Tarımsal ilaç, tohum ve fide-fidan üretim işletmeleri

* Yem fabrikaları

* Kuluçkahaneler

* Tarımsal ürünlerinin depolanması ve muhafazası ile ilgili çalışan firmalar ile kalite-kontrol AR-GE laboratuvarları

* Tarım ürünlerini işleyen fabrikalar ve gıda üretim işletmeleri

* Serbest ziraat mühendisi olarak (Tarım Danışmanı) da çalışabilirler. Ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili kendi tarım ve gıda işletmelerini de kurabilir.

Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 453

Akademik Personel Sayıs : 22

Proje Sayısı 4

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

2020 yılına kadar yüksekokul, 2020 yılından sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam eden fakülte; nitelikli lisans eğitim programları ile ülkemizin gereksinimlerini karşılayabilen uygulayıcı, sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik ve ulusal değerlere bağlı lider sağlık personeli ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

İş Bulma Olanakları

* Hemşirelik bölümü mezunları kamu ve özel sağlık sektöründe istihdam konusunda önde gelen bölümlerden biridir. Tercih edilebilirliği üst sıralarda olan bölümümüzde, aynı zamanda öğrencilerimiz ekip çalışması yürütebilir ve iletişim becerilerini geliştirip mesleki özgüvene sahip olabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz misyon ve vizyonumuz doğrultusunda almış oldukları hemşirelik eğitimi kapsamında toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve rehabilite edilmesine katkı sağlamaktadırlar.

• Sağlık Yönetimi bölümümüz yeni bir bölüm olmakla birlikte iş olanakları geniş çaplıdır. Kamu kurumları ve özel sektör sağlık kuruluşlarında istihdam imkanı elde etmektedirler.

• İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri ile ilgili ülkemizde 2011 yılında çıkan kanun ve yönetmeliklerle birlikte İş sağlığı ve güvenliği kavramı ön plana çıkmış ve fazlasıyla uzman ihtiyacı doğmuştur. Hem kamu hem özel sektörün uzman açığını karşılayabilmek konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü lisans düzeyinde önemli bir yere sahiptir.

Güçlü Yanlarımız

Fakültemizin kampüs içerisinde bulunması öğrencilerimizin sosyal yaşamına katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda tüm akademik ve idari personelimiz öğrencilerimize karşı yardımsever ve hoşgörülüdür.

Bölümlerimiz
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Hemşirelik
• Sağlık Yönetimi
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1284

Akademik Personel Sayısı : 24

Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

2020 yılına kadar yüksekokul, 2020 yılından sonra Uygulamalı Bilimler Fakültesi olan fakülte; eğitim verdiği alanda lokal anlamda Ülkemize, global anlamda ise Dünya’ya olumlu katma değer sağlayan ve bu azmi içinde yaşatan bireyler yetiştirmektedir.

Fakülte binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

İş Bulma Olanakları

* Fakültemizde 4 bölümden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.

* KPSS A Grubu: Mezun öğrencilerimiz İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencilerine tanınan bütün haklara sahiptirler. Öğrencilerimiz bu alanda kariyer meslek olarak nitelendirilen; uzmanlık ve denetmenlik, müfettişlik ve kontrolörlük gibi sıfatlara sahip olabilmektedirler.

* KPSS B Grubu: Mezun öğrencilerimiz devlet kadrolarında çalışabilmektedirler

* Muhasebe Sektörü

* Lojistik Sektörü, Taşımacılık, Depoculuk, Liman, Gümrük

* İthalat ve İhracat Sektörü

* Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir

* Lojistik uzmanı, Lojistisyen

* Uluslararası Ticaret Uzmanı

* Finans Uzmanı

* Bankacılık Uzmanı

Güçlü Yanlarımız

* Yüksekokulumuzun ilçe yerine şehir merkezinde bulunması,

* Lokal düzeyde banka, finans kurumu ve işletmelerin bulunması,

* Yüksekokulumuz Üniversite merkez kampüsünde olması,

* Uşak ilinin lojistik faaliyetler açısından bulunduğu coğrafik konum.

Bölümlerimiz
* Finans ve Bankacılık
* Muhasebe ve Finans Yönetimi
* Lojistik Yönetimi
* Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sayılarla Fakültemiz

Öğrenci Sayısı : 1751

Akademik Personel Sayısı : 24

Proje Sayısı : 1