Rektörümüzden
Ana Sayfa / Tanıtım / Rektörümüzden
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Rektörümüzden

15 yıllık geçmişi ile genç, dinamik, ulusal ve uluslararası akademik alanda başarılara sahip kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi;

Evrensel değerlere bağlı, yerel sorunları çözmeye odaklı, nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle bilimsel bakış açısına sahip, özgüvenli, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştiren, kentin ve bölgenin kurumlarıyla işbirliği içinde Uşak’ın ve bölgenin huzur ve refahına katkı sağlamayı önceleyen bir kurumsal düşünce yapısıyla hareket etmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan bir üniversite olmayı amaçlayan, bilgi ve teknoloji üreterek, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında ilkler ve medeniyetler şehri olan Uşak’a öncülük eden, aynı zamanda bölge ekonomisinin rekabet gücünü artıran, tercih edilen mezunlar yetiştiren, uluslararası saygınlıkta bir üniversite olma yolunda çalışmalarına hızla devam etmektedir. 2006 yılında kurulan üniversitemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından bizzat açıklanan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” temalı program kapsamında; deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur. Bu program ile üniversitemiz, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, başta şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliğe yönelmesi, alt yapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerinin bu sektörlerin kalkınmasında odak noktası olması amaçlanmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak, “Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” sloganını benimseyen kurumsal yapısıyla Uşak Üniversitesi, ülke kalkınması için çalışan tüm birimleriyle öncü üniversiteler arasında yer almaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla üniversitemiz, öğrencilerimize sunduğumuz yurt içi ve yurt dışı staj imkanları, Erasmus/Erasmus+ değişim programları ile hem yerel hem de global çevreye uyumlu, etik değerlere önem veren bireyler yetiştirmekte önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemizde bulunan tüm fakültelerde ortak seçmeli ders havuzu ile farklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerimiz, diğer fakültelerden ders alarak, alanları dışında da eğitim alma imkanına kavuşmaktadır. Bununla birlikte Yan Dal/Çift Ana Dal programları ile öğrencilerimiz, farklı fakültelerden ve bölümlerden diploma programlarına dahil olabilmektedir. Ayrıca bütün bölümlerimizde seçmeli ders olarak uygulamalı girişimcilik dersi verilmektedir. Bu dersi alan öğrencilerimiz sertifika almakta, bu sertifika ile KOSGEB’in hibe programlarından faydalanarak kendi işletmelerini açabilme imkânına sahip olmaktadırlar.

Genç ve dinamik Uşak Üniversitesi; öğrenci merkezli yönetim anlayışı, aklın ve bilimin ışığında, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu ile kaliteye toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı bir üniversitedir.Üniversitemiz, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedefine büyük önem vererek, bu konuda çalışmalar yapmayı temel hedef olarak belirlemiştir.

Sevgili Öğrenciler;

Bir öğretim kurumunun en önemli ögelerinden biri daima öğrencileridir. Uşak Üniversitesinin en önemli varlığı sizlersiniz. İhtiyaçları, sorunları, beklentileri her gün artan bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızlı bir dünyada insanların, kurumların ve ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için günün değişen koşullarına ve geleceğe hazır bir şekilde donanımlı olmaları gerekiyor. Sizleri geleceğe hazırlamak için tüm kadromuzla ve var gücümüzle, Yeni Türkiye’nin yenilikçi bir üniversite modelini ortaya koymak adına gayret ve çalışmalarımız devam etmekte, tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz. “Aklın ve Bilimin Işığında Yeni Nesil Üniversite” sloganımızı sizlerle birlikte başaracağız.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör