Neden Uşak Üniversitesi
Ana Sayfa / Tanıtım / Neden Uşak Üniversitesi
20 Haziran 2019, Perşembe
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi

Uşak Üniversitesi öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve % 100’e yakın doluluk oranıyla tercih edilen üniversiteler arasına girmiştir. Uşak Üniversitesi, ulusal ve uluslararası akreditasyonları tamamlamış, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model olmayı ve öncelikle Türkiye üniversiteleri arasında ilk 20 ‘ye girmeyi hedeflemektedir.

Tarihi öneme sahip ve “İlkler şehri” olarak bilinen Uşak ili Batı Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz’i birbirine bağlayan bir Ege ilimizdir. Bu bağlamda Uşak Üniversitesi konumu itibariyle kavşak noktasında olan bir üniversitedir.

Modern ve kullanışlı Kütüphanemiz, Ömer Halisdemir Spor Kompleksimiz (içinde yarı olimpik yüze havuzu, 2000 kişilik basketbol sahası ve fitness salonu ile) ve Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezimiz hem üniversitemize hem de Uşak iline hizmet vermektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi ve 5 bin kişi seyirci kapasiteli kapalı tribünü, 10 bin kişi seyirci kapasiteli açık çim tribünüyle toplam 15 bin kişinin müsabakaları izleyeceği, spor salonlarının bulunduğu sentetik çim futbol sahasının olduğu bir kompleks inşaatı devam eden projelerden biri olarak en yakın zamanda Uşak’a kazandıracağız.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili mesleki derslerini Uşak Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde görmekte ve yine bu işletmelerde staj imkânı verilmektedir. 7+1 olarak adlandırılan sistem ile 7 dönem ders + 1 dönem uygulamalı eğitim modeli oluşturularak, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sanayi tecrübesi kazandırılmaya 2018-2019 Bahar döneminde itibaren başlanacaktır.

KOSGEB destekli projeler ile Uygulamalı Girişimcilik dersi üniversitemizde seçmeli ders olarak verilmekte ve 56 saatlik bu dersi alan öğrencilerimize iş kurdukları takdirde hibe ve düşük faizli kredi sağlanmaktadır.

Ayrıca Uşak Üniversitesi olarak 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deklare etmesiyle, tekstil, deri ve seramik alanlarında pilot üniversite seçilerek, Uşak tekstil, deri ve seramik sektörlerinde potansiyeli canlandırma adına bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi

Uşak Üniversitesi Bir Eylül Merkez Yerleşkesi, il merkezine 8 km uzaklıktadır. Bu yerleşkede Rektörlük Binası, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Kütüphane, KYK Kız Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisler yer almaktadır. Bir Eylül Yerleşkemizde ayrıca Öğrenci Çarşısı, Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi, Bilimsel Araştırma Laboratuarı bulunmaktadır. Uşak İli Merkez’de ise Diş Hekimliği Fakültesi bulunmakta bunların yanı sıra Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde de birer Meslek Yüksekokulumuz bulunmaktadır.

Uşak Üniversitesi 12 Fakülte, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsüyle Topalam 33 280 öğrencisi bulunan teknolojik bakımdan yeni ve gelişmiş bir üniversitedir.

• Ön lisans: 8283

• Lisans: 21755

• Lisansüstü: 3242

• Toplam 33280

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi

Üniversitemizde farklı akademik birimlerde (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırıp, ders seçimlerini yaparak; danışmanlarının gözetiminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Uşak Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına katılamazlar.

Üniversitemizin öncelikli hedefi var olan tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının niteliğini üst seviyelere çıkarmak, açık olmayan programları ise gerek akademik gerekse teknik ve fiziki anlamda donatarak eğitim vermeye hazır noktaya taşımaktır.

Üniversitemizde eğitim programları mesleki donanıma sahip nitelikli insan gücü hedefi ile sektörle işbirliğine içinde sadece bilimsel gereklere değil, sektörün gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde kurgulanmaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi

Yemek Bursu, Kısmi Zamanlı Öğrenci Bursu, Rektörlük Bursu, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin her bölümüne ilk üç sırada yerleşen öğrencilere verilen YÖK Bursu, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü ilk üç sırada yerleşen öğrencilere verilen YÖK Bursu, Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Zootekni Bölümüne ilk 15 sırada kayıt yaptıran 15 öğrenciye ve Bahçe Bitkileri Bölümüne ilk 6 sırada kazanarak kayıt yaptıran 6 öğrenciye anlaşmalı kurumlar tarafından verilen burslar bulunmaktadır. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümüne yerleşerek kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 10 öğrenciye verilecek olan burs, Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programına kesin kayıt yaptıran ve puan sıralamasında ilk 15’de yer alan 15 öğrenciye burs imkanları bulunmaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Çift Anadal İmkanı

Çift Anadal , lisans eğitimi alan öğrencilerin kendi bölümleri dışında bir bölümün derslerini asıl aldığı derslerle eş zamanlı olarak alıp, bu dersleri başarıyla tamamlaması durumda mezun olduğu zaman çift lisans diplomasına sahip olmasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadaldan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını bulundukların eğitim programının en erken 3’üncü en geç 5’inci yarıyılında başvurabilir. Çift Anadal yapabilmek için gerekli genel akademik başarı notunun 3,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Çift Anadal programıyla ilişkileri kesilir. Öğrencilerin iki daldan da başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için öncelikle asıl eğitim gördükleri programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, çift anadal ikinci lisans programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilmektedir.

Üniversitemizde Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi’nde Çift Anadal eğitimi verilmektedir.

Yandal İmkanı

Yandal, bir lisans programına kayıtlı öğrencilerin başka bir bölümün bazı derslerini eş zamanlı olarak alıp başarı ile tamamladıktan sonra bir yandal sertifikası almalarına olanak sağlayan sistemdir. Yandal programının amacı, Ana dal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır. Yandaldan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını bulundukların eğitim programının en erken 3’üncü en geç 6’inci yarıyılında başvurabilir. Yandal yapabilmek için gerekli genel akademik başarı notunun 3,00 olması gerekmektedir. Öğrencilerin asıl eğitim gördükleri lisans programından başarısız olmaları durumda Yandal programıyla ilişkileri kesilir. Ana dal programından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye yan dal programı sertifikası verilmez. Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak, yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilmektedir.

Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde Yandal eğitimi verilmektedir.