Meslek Yüksekokulları
Ana Sayfa / Tanıtım / Meslek Yüksek Okulları
3 Temmuz 2022, Pazar
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Adalet Meslek Yüksekokulu; Ülkemizdeki hukuk ve adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli, günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirmektedir.

Güçlü Yanlarımız

* Genç ve dinamik bir kadroya sahip olunması,

* Öğrencilerin gerek derslerinde aldıkları uygulamalı eğitimlerle, gerekse yaz stajları ile edindikleri bilgilerin uygulamada pekiştiriliyor olması.

İş Bulma Olanaklarımız

Programlardan mezun olan öğrencilerin iş bulma imkânları oldukça yüksektir. Öğrenciler mahkemelerin yazı işleri, icra memurluğu veya yardımcılığı, infaz kurumlarında, kamu veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel hukuk bürolarında ve noter bürolarında görev almaktadırlar.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Programlarımız
Adalet (N.Ö)-(İ.Ö)
Soyal Güvenlik (N.Ö)-(İ.Ö)
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 766

* Akademik Personel Sayısı : 7

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Banaz Meslek Yüksekokulu; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Banaz yerleşkesinde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Öğrenmeye, araştırmaya ve özverili çalışmaya açık, dinamik öğretim elemanlarının bulunması

* Şehir merkezi ve yerleşke arasında ulaşım kolaylığı

* Birimler arası ilişkilerin iyi olması

* Gelişen ve yeniliklere açık bir üniversite olması

* Değişimi yönetebilecek genç ve eğitim seviyesi yüksek idari kadronun bulunması

* Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere açık olması

* Akademik ve bireysel özgürlüğün olması

* Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içinde olmaları ve bu durumun öğrencilerin yetişmesine olumlu katkısının olması

* Eğitim ve öğretimde sürekli kalite arayışının var olması

* Uygun ulaşım imkanlarına sahip olması

* Personel ve öğretim kadrosunun öğrenciyle ve toplumla işbirliğine açık olması

Programlarımız
* İç Mekan Tasarımı
* Turizm ve Otel İşletmeciliği
* Kimya Teknolojisi
* Mimari Dekoratif Sanatlar
* Ormancılık ve Orman Ürünleri
* Laboratuvar Teknolojisi
* İnşaat Teknolojisi
* Seramik ve Cam Tasarım
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 697

* Akademik Personel Sayısı : 21

* Proje Sayısı : 3

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Eşme Meslek Yüksekokulu; evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, teknolojik değişim ve gelişimlere kolayca uyum sağlayabilen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Eşme yerleşkesinde yer almaktadır.

İş Bulma Olanaklarımız

Mezun olan öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili DGS sınavı ile geçiş yapabilmektedir. Ayrıca mezun öğrencilerimiz bankalarda, lojistik şirketlerinde, kamu kurumlarında, veteriner kliniklerinde, sigorta şirketlerinde çalışmaktadırlar.

Güçlü Yanlarımız

* Genç ve dinamik kadro

* Sosyal ve kültürel yaşam

* Şeffaf, paylaşımcı katılımcı ve değişime açık bir yönetim

* Şehir ve Meslek Yüksekokulu danışması

* Özel ve Kamu kurumlarıyla öğrenci odaklı işbirliği

* Personel ve öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmesi

* Uygulamılı eğitim

* İdari yapılanmanın kurumsal düzeydetamamlanmış olması

* Değişime açık bir üst yönetimin olmasıdır.

Programlarımız
* Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
* Bankacılık ve Sigortacılık Programı
* Lojistik Programı
* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
* Eczane Hizmetleri Programı
* Gıda Teknolojisi Programı
* Halıcılık ve Kilimcilik Programı
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayıları : 413

* Akademik Personel Sayıları : 15

* Proje Sayısı : 5

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Karahallı Meslek Yüksekokulu; ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan, eğitilmiş, donanımlı kalifiye elemanları yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Karahallı yerleşkesinde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Üniversite ve yüksekokulumuz çalışanlarının ve yönetimin yeniliklere açık olması ve AR-GE’ ye destekleri, Yurtiçi ve yurtdışı kongre katılım ve yayın destekleri

* Yurtiçi ve yurtdışı kongre katılım ve yayın destekleri.

* Üniversitenin altyapısının iyi yönde gelişiyor olması

* Genç, dinamik, nitelikli ve araştırmaya açık bir akademik kadro

* Meslek Yüksekokulumuzda sanayi-üniversite işbirliği konusunda tecrübesinin olması

* Birçok ulusal yayına sahip olan, tüm istatistiksel raporların bulunduğu emsal meslek yüksekokullarına göre güçlü bir kütüphaneye sahip olmamız.

Programlarımız
* Bilgisayar Programcılığı
* Dış Ticaret
* Lojistik
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 178

* Akademik Personel Sayısı : 11

* Proje Sayısı : 5

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; diğer sağlık personeline önderlik eden, etrafına güven aşılayabilen, sektöründe bir marka olmayı hedefleyen, mezun oldukları okullarının ismini sonuna kadar gururla taşıyan sağlık personelleri yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

İş Bulma Olanakları

Mezunlarımız üniversite, devlet ve özel hastanelerin ilgili birim ve laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile programlarımız mezunları için atanma kadro sayıları oldukça yüksektir. Ayrıca programlarımız Türkiye İş Kurumunun İş Gücü Piyasası raporlarında en fazla açık iş olan meslekler sıralamasında ilk sıralarda olan meslek grupları arasındadır.

Güçlü Yanlarımız

Meslek yüksekokulumuzda sağlık sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu bölümler için nitelikli (çoğunluğu akademik kariyer yapan) akademik kadromuzla sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında iş hayatına donanımlı bir şekilde başlamaları için gerekli teorik ve uygulama bilgileri; alanlarında deneyimli ve sağlıkla ilgili belirli konularda sertifikası olan öğretim elemanlarımızca verilmektedir. Sağlık sektöründeki konusundaki uzman personelden de derslerimizde ve ayrıca belirli aralıklarla yapılan eğitim ve seminerlerle de destek alınmaktadır.

Programlarımız
* İlk ve Acil Yardım (N.Ö)-(İ.Ö)
* Sağlık Kurumları İşletmeciliği (N.Ö)-(İ.Ö)
* Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö)-(İ.Ö)
* Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (N.Ö)-(İ.Ö)
* Yaşlı Bakımı
* Ağız ve Diş Sağlığı
* Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 1876

* Akademik Personel Sayısı : 20

* Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Sivaslı Meslek Yüksekokulu; mesleki yeterliliği olan, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Sivaslı yerleşkesinde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Eğitim-Öğretim altyapı fiziki olanaklarının yeterli olması,

* Okula ait hizmet binasının olması,

* Akademik ve idari kadroların genç, azimli ve paylaşımcı olması,

* Yönetimin yeniliklere, değişime ve gelişmelere açık olması.

* Öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ortamının güçlü olması,

* Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesi,

* Akademik ve idari personelin öğrencilerimizin sorularını çözmede istekli oluşu,

* Mevcut programların özellikle sektörün ara eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş olması ve talep gören programlar olması,

* Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesi

* Program müfredatlarımızın bölgesel gelişmeler doğrultusunda BOLOGNA sürecine uyumunun sağlanması ile güncellenmesi,

* Mezun öğrencilerimiz için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması,

* Meslek yüksekokulumuzda yeni programların açılma çalışmalarının yapılıyor olmasıdır.

Programlarımız
* Tapu ve Kadastro (N.Ö)
* Tapu ve Kadastro (İ.Ö)
* Bitki Koruma
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 297

* Akademik Personel Sayısı : 11

* Proje Sayısı : 7

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi
Genel Bilgiler

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu; sivil havacılığa güçlü, sivil havacılık etik ve ahlakını özümsemiş, toplumdaki her bir ferdin havacılık hizmetini en üst kalitede alabilmesini sağlayan, sosyal hayatın içinden, teknolojiye açık, güvenilir, lider nitelikli havacılık personelleri yetiştirmektedir.

Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu, SHY-147 Kapsamında A1 Kategorisinde SHGM tarafından yetkilendirilerek 14/05/2019 tarihi itibariyle Uçak Teknolojisi programında TANINAN OKUL unvanı kazanmıştır. Bu unvanı alan ilk devlet üniversitesidir.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

İş Bulma Olanakları

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri uçak bakım ve teknik hizmetleri, otomotiv sanayi, uçak parçaları üreten sanayi kuruluşları, uçak parçaları kalite denetimi yapan firmalar, Hava Yollarının Teknik ve Bakım hizmetleri, CNC makinesi ile üretim yapan işletmeler, model uçak üretimi yapan işletmeler, mekanik parça üretimi yapan işletmelerde teknik çizim teknisyenliği, Havayolu Şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, yabancı havayolu şirketleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler.

Güçlü Yanlarımız

* Nitelikli akademik kadro

* Farklı alanlarda ön lisans programlarının bulunması

* Mevcut akademik ve idari personelin gelişime açık, genç, dinamik olması

* Yüksekokul öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projeleri oluşturma ve yürütme becerisine sahip olması

* Sosyal, kültürel etkinliklerin zenginliği

* Okulumuzun SHY-147 Kapsamında Tanınan Okul Belgesi (A1) alarak akredite olması.

Programlarımız
* Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (N.Ö) (İ.Ö)
* Uçak Teknolojisi Programı (N.Ö) (İ.Ö)
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 377

* Akademik Personel Sayısı : 8

* Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; ülkemizdeki ve dünyadaki mesleki standartları yakalayarak nitelikli bilgi ve teknolojiyle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Tecrübeli ve dinamik bir akademik kadro

* Tüm çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmaya yatkın olması

* Ulusal ve uluslararası destekli (Kalkınma Bakanlığı, BAP vb.) projelerin sayılarının artıyor olması

* Güncel ve işlevsel web sayfası

* Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim

* Üniversitemizin, Türkiye’de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulayan üniversitelerden birisi olması

* Tüm öğrenci isleri hizmetlerinin İnternet ortamında yürütülüyor olması, objektif araçlardan yararlanma ve şeffaf olması

* Üniversitemizin, bilimsel araştırma projelerine ve sektörler için araştırma-geliştirme çalışmalarını destekliyor olması

* Bilimsel çalışmalar için materyal bulma imkânının bol olması

* AB kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programına katılımın destekleniyor olması

* Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin iyi düzeyde olması

* Ortaya konulan eserlerin, değerlerin kamuoyu ile paylaşılıyor olması

* Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bölümlere ilişkin kulüp faaliyetlerinin aktif olması

Programlarımız
* Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö) (İ.Ö)
* İşletme Yönetimi (N.Ö) (İ.Ö)
* Yerel Yönetimler (N.Ö) (İ.Ö)
* Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 1146

* Akademik Personel Sayısı : 12

* Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; ülkemizdeki ve dünyadaki mesleki standartları yakalayarak nitelikli bilgi ve teknolojiyle donanmış nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Eğitim-Öğretim altyapı fiziki olanaklarının yeterli olması

* Ülke ekonomisinin büyümesiyle, piyasadaki ara eleman ihtiyacının artma eğilimi.

* İlimizdeki sanayi-ticari paydaş temsilcileri ile öğrencilerin işletme uygulamalarını yapabilmeleri adına

* 2014 yılında “İşbirliği Protokolü” imzalanması,

* Çağın ve ekonominin gelişimine uyum sağlayacak programların var olması ve yeni programları açma girişimleri.

* Kurumsal iş akış süreçleri, iç kontrol standartları, hizmet envanteri gibi süreçlerin hazırlanmış olması ve uygulanması,

* Meslek yüksekokulumuzdaki programların güncel ve piyasalarda ihtiyaç duyulan programlar olması.

* Yerleşkemizdeki fiziksel olanakların yeni programlar açmak için uygun olması.

* Mevcut akademik ve idari kadronun dinamik nitelikte olması

Programlarımız
* Bilgisayar Programcılığı
* Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
* Elektrik
* Otomotiv Teknolojisi
* Kaynak Teknolojisi
* Makine
* Tekstil Teknolojisi
* Giyim Üretim Teknolojisi
* Mekatronik
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 640

* Akademik Personel Sayısı : 22

* Proje Sayısı : 2

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Ulubey Meslek Yüksekokulu; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektedir.

Meslek Yüksekokulu binamız Ulubey yerleşkesinde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” eksikliğidir. Meslek Yüksekokulumuzda bu doğrultuda I ve II öğretim olmak üzere piyasanın taleplerini dikkate alarak, 4 bölüm ve 5 program mevcut olup; 5 programla eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulumuz normal öğretim ve ikili öğretim programları ile iş yaşamına biran önce atılmak ve mesleki teknik bilgi sahibi olmak isteyen tüm gençlerimize kapılarını açık tutar. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Programlarımız
* Çocuk Gelişim (N.Ö) (İ.Ö)
* Moda Tasarım
* Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö)
* Turizm ve Seyahat
* Optisyenlik Programı
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayıları : 547

* Akademik Personel Sayıları : 13

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; zaman yönetimi konusunda daha fazla esneklik arayışında olan, yüz yüze eğitime göre daha bağımsız çalışma ortamı talep eden ya da farklı gerekçelerle geleneksel bir sınıf ortamına katılamayan öğrenciler için 21. yüzyılın teknoloji odaklı dünyasına uygun yapılandırılmış programlar üzerinden öğretim faaliyeti sunmaktadır.

Meslek Yüksekokulu binamız Bir Eylül Kampüsünde yer almaktadır.

Güçlü Yanlarımız

* Katılımcı, şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı

* Zamandan ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı sunma

* Uzaktan eğitim alanında uzman, genç, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık akademik kadromuzun olması

* Birimin akademik ve idari personelinin ekip çalışmasına yatkınlığı ve birimi geliştirme isteği

Programlarımız
* Bilgisayar Programcılığı
Sayılarla MYO

* Öğrenci Sayısı : 200

* Akademik Personel Sayısı : 5

* Proje Sayısı : 4