Fakülteler
Ana Sayfa / Tanıtım / Meslek Yüksek Okulları
20 Haziran 2019, Perşembe
Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Adalet Meslek Yüksekokulu genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Yüksekokulda alanlarında uzman 5 öğretim görevlisi ve okulumuzun idari işleyişinde ise yine alanlarında uzman 4 idari personelimiz görev almaktadır. Gerek akademik gerekse idari personelinin yaş ortalamalarının genç olması, alanlarındaki yenilik ve değişimlerin kısa sürede işleyişe entegre edilerek verilen hizmetin daha da kaliteli olmasına büyük fayda sağlamaktadır.

Öğrencilerin gerek derslerinde aldıkları uygulamalı eğitimler, gerekse yaz stajları ile edinilen bilgilerin uygulamada pekiştirilmesi sağlanmakta ve böylece yetiştirildikleri meslek alanlarında yetkin olmaları sağlanmaktadır.

Akademik ve idari personelin hemen hepsi eğitimlerini bulundukları yerden bir üst alana taşımak için sürekli gayret içerisindedirler. Bu durum, tüm personelin alanlarında en güncel bilgiye ulaşması, kendilerini sürekli geliştirmesi ve bu gelişimi alanlarına yansıtması konusunda olanaklar sağlamaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu programları, yenilikleri yakından takip eden, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip, uluslararası standartlara uygun meslek elemanları yetiştirmektedir. Programlardan mezun olan profesyonellerin, iş bulma imkânlarının oldukça yüksek olması tercih edilme oranlarını (doluluk oranı % 100) yükseltmektedir.

Üniversite ve Meslek Yüksekokulu yönetiminin, tüm alanlarda (idari, eğitim ve öğretim, bütçe vb.) katılımı destekleyen ve şeffaf yönetim anlayışı; karşılaşılan güçlük ve sorunların kısa sürede aşılmasını sağlamakta ve bunun sonucunda güçlenen örgütsel yapı sayesinde verilen hizmet daha kaliteli hale gelmektedir. Yine yönetim anlayışının, akademik çalışmalar ve kariyer gelişiminde tanıdığı olanaklar sayesinde, hem akademik hem de idari kadromuz her geçen gün gelişmekte ve verilen hizmetin niteliği artmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulunun merkez kampüs yerleşkesi içerisinde bulunması, gerek ulaşım ve konaklama, gerekse diğer sosyal ve eğitsel alanlara ulaşımda (kantin, yemekhane, yurt, kütüphane vb.) öğrencilere zaman ve enerji olarak kolaylıklar sağlamaktadır.

Programlarımız

Adalet Meslek Yüksekokulu; Hukuk Bölümü altında bulunan Adalet Programı (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olarak 2 program şeklinde) ve Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü altında bulunan Sosyal Güvenlik Programı (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olarak 2 program şeklinde) ile eğitim öğretim vermektedir.

Öğrenci Sayısı : 617

Akademik Personel Sayısı : 5

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Banaz Meslek Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak 1993-1994 Eğitim Öğretim yılında Banaz ilçesinde İşletmecilik ve Seramik programlarına 60 öğrencisi ile eğitim öğretime başladı. Daha sonra Kimya ve Cevher Hazırlama Programları açıldı. Yüksekokulumuz 4 programla Cıva tesislerinde, S.H.Ç.E. Kurumuna ait binalarda eğitim ve öğretimine devam etti. Banaz Meslek Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı iken 17 Mart 2006 tarihinde kurulan Uşak Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Eğitim ve idari bloktan oluşan okul binamız toplam 5600 metrekare kapalı alana sahiptir. Ayrıca El Sanatları Bölümü ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin pratik yapma, el becerisi kazanmalarına imkân tanımak için aktif olarak kullandığı 45 m² Alçı Atölye, 45 m² Çamur Şekillendirme Atölye, 45 m² Döküm Atölye, 45 m² Torna Atölye, 79 m² Fırın Atölyesi, 35 m² CNC uygulama atölyesi, 35 m² Serigrafi uygulama atölyesi, 35 m² Ebru Atölyesi, 80 m² Cam Atölyesi, 280 m² Mobilya Atölyeleri bulunmaktadır.

Banaz Meslek Yüksekokulu şu anda 902 kayıtlı 489 aktif öğrenci sayısına ulaşmış olup toplamda 9 programla eğitim vermektedir. Bu programlardan iki tanesinin ikinci öğretimi bulunmaktadır.

Güçlü Yanlarımız

• Öğrenmeye, araştırmaya ve özverili çalışmaya açık, dinamik öğretim elemanlarının bulunması

• Şehir merkezi ve yerleşke arasında ulaşım kolaylığı

• Birimler arası ilişkilerin iyi olması

• Gelişen ve yeniliklere açık bir üniversite olması

• Değişimi yönetebilecek genç ve eğitim seviyesi yüksek idari kadronun bulunması

• Akademik kadrosunun genç, dinamik, deneyimli, idealist, yeniliklere açık olması

• Akademik ve bireysel özgürlüğün olması

• Öğretim elemanlarının öğrencilerle yakın diyalog içinde olmaları ve bu durumun öğrencilerin yetişmesine olumlu katkısının olması

• Eğitim ve öğretimde sürekli kalite arayışının var olması

• Uygun ulaşım imkanlarına sahip olması

• Personel ve öğretim kadrosunun öğrenciyle ve toplumla işbirliğine açık olması

Programlarımız

• İşletme Yönetimi

• Pazarlama ve Reklamcılık

• İç Mekan Tasarımı

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Kimya Teknolojisi

• Mimari Dekoratif Sanatlar (NÖ. İÖ.)

• Ormancılık ve Orman Ürünleri (NÖ. İÖ.)

• Laboratuvar Teknolojisi

• İnşaat Teknolojisi

Öğrenci Sayısı : 901

Akademik Personel Sayısı : 30

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Eşme Meslek Yüksekokulu 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversite’sine bağlı olarak Muhasebe ve İşletme Programlarıyla Eğitim ve Öğretime başlamıştır. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Halı ve Kilim Programı öğretime açılmıştır. Eşme Meslek Yüksekokulu Mayıs 2006 yılında yeni açılan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğretime açılmıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Muhasebe, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretimleri açılmıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Geleneksel El Sanatları, Lojistik ve Lojistik ikinci öğretimleri açılmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğretime açılmıştır.Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu yapımına 15.04.1996 yılında başlanılmış olan 3000.m2’lik kapalı hacimli yeni binasına 15.09.2002 tarihinde taşınmıştır.

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu yeterli öğrencinin gelmemesi sebebi ile Lojistik (i.ö.), İşletme, Geleneksel El Sanatları ve Bankacılık (i.ö) programları kapatılmış olup 5 programıyla 715 öğrencisiyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Güçlü Yanlarımız

Genç bir akademik kadro, Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim, İdari yapılanmanın kurumsal düzeyde tamamlanmış olması şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir üst yönetimin olmasıdır.

Programlarımız

• Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

• Bankacılık ve Sigortacılık Programı

• Lojistik Programı

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğrenci Sayıları : 689

Akademik Personel Sayıları : 13

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Tekstil/Dokuma Programıyla Eğitimine başlayan Meslek Yüksekokulumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu' na eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. Temmuz 2009 ayında Karahallı Meslek Yüksekokulu yeni hizmet binasına taşınmıştır. Yeni hizmet binamız 4 katlı olup ve kapalı alanı 5000 metrekaredir. Eğitim Bölümü kısmında toplam 13 sınıf, yemekhane, konferans salonu, 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

İdari Kısım ise 19 odadan oluşmaktadır. (Bu odalar: Müdür, Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri, Sekreter, Danışman, Öğrenci İşleri, Tahakkuk, Arşiv, Fotokopi, Toplantı, Öğretim Görevlileri odalarından ibarettir.) Okul bahçesinde ise kantin ve kafeteryamız bulunmaktadır.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında , Lojistik Programına 40 öğrenci, Dış Ticaret Programına 20 öğrenci, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programına 40 öğrenci toplamda bu Programlara 100 öğrenci alımı yapılacaktır. Karahallı Meslek Yüksekokulumuzda 27/06/2018 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen bölümlerde okuyan hali hazır toplam öğrenci sayımız 368 kişidir.

Yüksekokulumuzda Eğitim Öğretime devam eden öğrencilerimiz ilçe merkezinde bulunan Karahallı Belediyesi yurtları, özel pansiyonlar, özel yurtlar ve evlerde barınmaları sağlanmaktadır.

Güçlü Yanlarımız

• Üniversite ve yüksekokulumuz çalışanlarının ve yönetimin yeniliklere açık olması ve AR-GE’ ye destekleri, Yurtiçi ve yurtdışı kongre katılım ve yayın destekleri

• Üniversitenin altyapısının iyi yönde gelişiyor olması

• Genç, dinamik, nitelikli ve araştırmaya açık bir akademik kadro

• Meslek Yüksekokulumuzda sanayi-üniversite işbirliği konusunda tecrübesinin olması

• Birçok ulusal yayına sahip olan, tüm istatistiksel raporların bulunduğu emsal meslek yüksekokullarına göre güçlü bir kütüphaneye sahip olmamız.

Programlarımız

• Bilgisayar Programcılığı

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Dış Ticaret

• Lojistik

• Moda Tasarımı

• Mobil Teknolojileri

Öğrenci Sayısı : 390

Akademik Personel Sayısı : 10

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Meslek Yüksekokulumuz bilim ve sosyal hayat ile iç içe, alanında üstün bir bilgi ve tecrübeye sahip, halk sağlığına ve sorumluluklarına önem veren, sağlık etiği ve ahlaki değerlerini özümsemiş, kendini sürekli geliştirmeye açık, teknolojik gelişmelere takip edebilen, özgüveni yerinde, güvenilir nitelikli personel yetiştirebilmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaçtan hareketle ön lisans programlarımızdan mezun olmuş her bir öğrencimiz ülkemizde önemli bir sektör olan sağlık alanında yerlerini almaya hazır hale gelerek, insanların sağlık standartlarını artırmanın haklı gururunu taşıyacaklardır.

Meslek Yüksekokulumuzda ikisi Profesör Doktor, ikisi Doçent Doktor, ikisi Öğretim Görevlisi Doktor, 12’si de Öğretim Görevlisi olmak üzere 18 akademisyen görev yapmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde öğrenime başlayan toplam kayıtlı öğrenci sayımız 1416’dır.

İş Bulma Olanakları

Mezunlarımız üniversite, devlet ve özel hastanelerin ilgili birim ve laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile programlarımız mezunları için atanma kadro sayıları oldukça yüksektir. Ayrıca meslek yüksekokulu programlarımız Türkiye İş Kurumunun İş Gücü Piyasası raporlarında en fazla açık iş olan meslekler sıralamasında ilk sıralarda olan meslek grupları arasındadır.

Güçlü Yanlarımız

Meslek yüksekokulumuzda sağlık sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu bölümler için nitelikli (çoğunluğu akademik kariyer yapan) akademik kadromuzla sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Öğrencilerimizin mezun olduklarında iş hayatına donanımlı bir şekilde başlamaları için gerekli teorik ve uygulama bilgileri; alanlarında deneyimli ve sağlıkla ilgili belirli konularda sertifikası olan öğretim elemanlarımızca verilmektedir. Sağlık sektöründeki konusundaki uzman personelden de derslerimizde ve ayrıca belirli aralıklarla yapılan eğitim ve seminerlerle de destek alınmaktadır.

Programlarımız

• İlk ve Acil Yardım

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

• Yaşlı Bakımı

• Ağız ve Diş Sağlığı

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğrenci Sayısı : 1364

Akademik Personel Sayısı : 19

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Sivaslı Meslek Yüksekokulu 1998-1999 Öğretim Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. 2002-2003 Öğretim Yılına kadar İşletmecilik Programı ile öğretimine devam eden Yüksekokulda, bu öğretim yılında programın adı İşletme Programı olarak değiştirilmiştir. Yüksekokul, 17.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 Sayılı Kanunla Uşak Üniversitesine bağlanmıştır. 2008-2009 Öğretim Yılında Fidan ve Fidecilik, Organik Tarım ve Pazarlama programları açılmıştır. Yüksekokul 2010 Yılı Temmuz ayında yeni hizmet binasına taşınmış ve burada öğretime devam etmektedir. 2009-2010 Öğretim Yılında İşletme Programının adı İşletme Yönetimi Programı, Fidan ve Fidecilik Programının adı ise Bahçe Tarımı Programı olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 Yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne Fidan Yetiştiriciliği, Bitki Koruma ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı dahil edilmiştir. 2016-2017 Güz YY. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü adı altında Tapu ve Kadastro Programı (NÖ) açılmıştır. 2017-2018 Güz yarıyılında da Tapu ve Kadastro Programı’nın ikinci öğretimi açılmıştır.

Şu anda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü adı altında Bitki Koruma Programı ve Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü adı altında Tapu ve Kadastro Programında (NÖ ve İÖ) eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Güçlü Yanlarımız

• Çalışanların genç, azimli, paylaşımcı olması.

• Binaların yeni ve çağdaş teknolojiye uygun olması.

• Yeterli teknolojik donanım imkânlarının var olması.

• Yönetimin yeniliklere, değişime ve gelişmelere açık olması.

• Üniversite kütüphane ve bilgi merkezinin zengin elektronik kaynaklara sahip ve çevrimiçi erişim imkânının olması, 7/24 hizmet vermesi.

• AR-GE altyapısının yetersiz olması nedeniyle kalkınma programlarının gelecek için öngördüğü ihtisaslaşma alt yapılarına uygun olarak şekillendirebilme olanağının bulunması

• Mezun öğrencilerimiz için kamu ve özel sektörde geniş istihdam alanlarının olması

• Öğrenci ve öğretim elemanları arasındaki iletişim ortamının güçlü olması

• Öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilmesi

• Gelişmekte olan bilim ve teknolojiye ayak uydurma kararlılığı

• Akademik ve idari personelin öğrencilerimizin sorularını çözmede istekli oluşu

• Mevcut programların özellikle sektörün ara eleman ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiş olması ve talep gören programlar olması

• Eğitimin Türkçe olarak verilmesi

• Öğrencilerin sektörle olan güçlü ikili ilişkiler sayesinde daha kolay staj imkânı bulmalarıdır.

Programlarımız

• Tapu ve Kadastro

• Tapu ve Kadastro İkinci Öğretim

• Bitki Koruma

Öğrenci Sayısı : 272

Akademik Personel Sayısı : 9

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversite bünyesinde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/b-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında iki bölümle İslami İlimler Fakültesi Atasay Kamer Binasında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. 2017 yılından itibaren sınavsız geçiş kaldırılmış olup, sadece Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan sınav ile gelmektedir.

İş Bulma Olanakları

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri uçak bakım ve teknik hizmetleri, Otomotiv sanayi, Uçak parçaları üreten sanayi kuruluşları, Uçak parçaları kalite denetimi yapan firmalar, Hava yollarının teknik ve bakım hizmetleri, CNC makinesi ile üretim yapan işletmeler, Model uçak üretimi yapan işletmeler, Mekanik parça üretimi yapan işletmelerde teknik çizim teknisyenliği, Havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, Yabancı havayolu şirketleri, Sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler,

Güçlü Yanlarımız

• Nitelikli akademik kadro

• Farklı alanlarda ön lisans programlarının bulunması

• Mevcut akademik ve idari personelin gelişime açık, genç, dinamik olması

• Yüksekokul öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası projeleri oluşturma ve yürütme becerisine sahip olması

• Sosyal, kültürel etkinliklerin zenginliği

Programlarımız

• Havacılık ve Yer Hizmetleri Programı

• Hava Lojistiği Programı

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Öğrenci Sayısı : 559

Akademik Personel Sayısı : 5

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Güçlü Yanlarımız

• Tecrübeli ve dinamik bir akademik kadro

• Tüm çalışanların bilişim teknolojilerini kullanmaya yatkın olması

• Ulusal ve uluslararası destekli (Kalkınma Bakanlığı, BAP vb.) projelerin sayılarının artıyor olması

• Güncel ve işlevsel web sayfası

• Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık bir yönetim

• Üniversitemizin, Türkiye’de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS) uygulayan üniversitelerden birisi olması

• Tüm öğrenci isleri hizmetlerinin İnternet ortamında yürütülüyor olması, objektif araçlardan yararlanma ve şeffaf olması

• Üniversitemizin, bilimsel araştırma projelerine ve sektörler için araştırma-geliştirme çalışmalarını destekliyor olması

• Bilimsel çalışmalar için materyal bulma imkânının bol olması

• AB kapsamında gerçekleştirilen öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programına katılımın destekleniyor olması

• Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin iyi düzeyde olması

• Ortaya konulan eserlerin, değerlerin kamuoyu ile paylaşılıyor olması

• Öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla bölümlere ilişkin kulüp faaliyetlerinin aktif olması

Programlarımız

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö)

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö)

• İşletme Yönetimi (N.Ö)

• Yerel Yönetimler (N.Ö)

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İşletme Yönetimi (İ.Ö)

• Yerel Yönetimler (İ.Ö)

• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

• Özel Güvenlik ve Koruma

Öğrenci Sayısı : 1294

Akademik Personel Sayısı : 12

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun akademik geçmişi 1987 yılına kadar uzanmaktadır. Uşak Meslek Yüksekokulu adı altında 1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında Ege Üniversitesi bünyesinde İzmir’de Tekstil Programı ile eğitim- öğretime açılmıştır.Zaman içerisinde bölgemiz ve ilimizin öngörülebilen gereksinimleri doğrultusunda yeni ön lisans programlarının açılması ile güçlü akademik teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

Meslek Yüksekokulumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretime devam etmekte iken 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen ek 60. Maddeyle tüzel kişiliğini kazanmış olan Uşak Üniversitesine bağlanmıştır.

Üniversitemiz Rektörlüğünün 06/06/2014 tarih ve 965 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Meslek Yüksekokulunun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülerek, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Günümüzde altı (6) bölüme bağlı dokuz (9) programda eğitim - öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Güçlü Yanlarımız

• Eğitim-Öğretim altyapı fiziki olanaklarının nispeten yeterli olması

• Meslek Yüksekokulunun kampüs alanında, okula ait hizmet binasının olması

• Tecrübeli ve uyumlu Akademik - İdari kadroların bulunması

• Eğitim planımızın BOLOGNA sürecine uyumunun sağlanması ve uygulamalara yönelik atölye-laboratuvarlarımızın büyük oranda tamamlanması

• İlimizdeki sanayi-ticari paydaş temsilcileri ile öğrencilerin işletme uygulamalarını yapabilmeleri adına 2014 yılında “İşbirliği Protokolü” imzalanması

• Yerel ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda ”BOLOGNA” süreç kısıtlamaları da dikkate alınarak müfredatların güncellenebilmesi

• Kurumsal iş akış süreçleri, iç kontrol standartları, hizmet envanteri gibi süreçlerin hazırlanmış olması ve uygulanması

• Birim Web sayfasının kurumsal iş akış süreçleri ve bağlayıcı mevzuatlar dikkate alınarak güncel tutulması.( Müfredatlar - intibaklar, ders içerikleri, duyurular, öğrenci ve personel formları vb.)

Programlarımız

• Bilgisayar Programcılığı

• İnternet ve Ağ Teknolojileri

• Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

• Elektrik (İ.Ö)

• Elektronik Tek. (İ.Ö)

• Otomotiv Teknolojisi (N.Ö)

• Otomotiv Teknolojisi(İ.Ö)

• Kaynak Teknolojisi

• Makine (İ.Ö)

• Tekstil Teknolojisi

• Giyim Üretim Teknolojisi

• Deri Teknolojisi

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Öğrenci Sayısı : 1015

Akademik Personel Sayısı : 20

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; ülkemizdeki sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyacı olan donanımlı, alanlarında iyi yetişmiş “mesleki ve teknik” alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden, teorik ve pratik bilgilerini bir arada kullanabilen özgüvenli, katılımcı, toplumsal değerlere önem veren, bilgiye ulaşmasını bilen, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünen kalifiye eleman yetiştirmektir.

Güçlü Yanlarımız

Sektörlerindeki kalifiye eleman, bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktördür. Ülkemizdeki en önemli eksiklik sektörlerdeki “kalifiye ara elemanı” eksikliğidir. Meslek Yüksekokulumuz bu doğrultuda I ve II öğretimde olmak üzere piyasanın taleplerini dikkate alarak, 8 bölüm ve 8 program mevcut olup; 3 programla eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmekte olup, Normal öğretim ve Gece öğretim programları ile iş yaşamına biran önce atılmak ve mesleki teknik bilgi sahibi olmak isteyen tüm gençlerimize kapılarını açık tutar.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Programlarımız

• Çocuk Gelişim N.Ö

• Çocuk Gelişim İ.Ö

• Moda Tasarım

• Bankacılık ve Sigortacılık N.Ö

• Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö

• Turizm ve Seyahat

Öğrenci Sayıları : 634

Akademik Personel Sayıları : 9

Uşak Üniversitesi Yerleşkesi Genel Bilgiler

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, 2009 – 2010 öğretim yılında; İşletme Yönetimi program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılı itibariyle Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Bilgisayar Programcılığı programı da eğitim öğretime devam etmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz 1 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile 1 yüksekokul sekreteri ve 2 memurdan oluşan idari kadrosu ile hizmet vermektedir.

Meslek yüksekokulu bünyesinde Zorunlu Ortak Dersler sisteminin eğitim öğretim faaliyetleri de yürütülmektedir. Örgün ve uzaktan eğitim hizmetlerimizden yaklaşık 12.000 öğrencimiz yararlanmaktadır.

Güçlü Yanlarımız

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde tüm Uşak Üniversitesi öğrencilerini kapsayacak şekilde uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu bağlamda zorunlu ortak dersler olarak adlandırılan Temel Bilgi Teknolojileri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil dersleri meslek yüksekokulu tarafından uzaktan eğitim yoluyla web tabanlı olarak yürütülmektedir. 2017-2018 öğretim yılı itibariyle uzaktan eğitim faaliyetlerinden yaklaşık 12000 öğrencinin yararlandığı sistemde canlı sanal derslerin yürütülmesi, sınavların hazırlığı, organizasyonu ve değerlendirilmesi UZEMYO tarafından sağlanmaktadır. Güçlü sistem altyapısı, deneyimli akademik personelleriyle hem senkron hem de asenkron derslerin yürütülmesini sağlamaktadır.

İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerindeki dersler çevrimiçi olarak yürütülmektedir. Bu bölümlerdeki derslerin teknik işleyişi de aynı şekilde akademik personeller tarafından yürütülmekte, ara sınavlar sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılırken, dönem sonu sınavları ise yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Programlarımız

• Bilgisayar Programcılığı

• İşletme Yönetimi

Öğrenci Sayısı : 17

Akademik Personel Sayısı : 2