REKTÖRLÜK
Ana Sayfa / Rektörlük / Genel Tanıtım / Misyon & Vizyon
24 Mayıs 2024, Cuma
Misyonumuz

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel değerlere bağlı, özgüven sahibi, donanımlı bireyler yetiştirmeyi, toplumun ve bölgenin gelişimine yönelik ihtisaslaşma alanlarında projeler üreterek sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Eğitim ve araştırma alanlarında mükemmelliğe önem veren, bilgi üreten, ihtisaslaşma alanında tasarım geliştiren, geleceğe yön veren girişimci bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

Temel Değerler ve İlkelerimiz

Çevik Yönetim

Değişimlere hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayan bir yönetim anlayışına sahiptir.

Farklılıklara Saygı

Paydaşlarının değerlerine ve farklılıklarına saygılıdır.

Mükemmellik

Mükemmellik kültürünü benimsemekte ve tüm süreçlerinde uygulamaktadır.

Kurumsal Kültür

Çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurumsal kültürün yerleşmesine önem verir.

Bölgesel Değerler

Bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkar.

Çevre Bilinci

Çevresel zenginliklerinin farkında olup çevre bilincine sahiptir ve doğaya saygılıdır.

Kalite Politikamız
  1. Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.

  2. Paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik süreçleri sürekli iyileştirmek için sürdürülebilir mükemmellik anlayışını oluşturmak.

  3. Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde çevik liderliği ve çalışan katılımını sağlamayı hedeflemek.

  4. Üniversite personeli ve öğrencilerinin sürekli gelişiminin sağlanması için güncel eğitimlerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırarak sağladığı faydalar konusunda farkındalık oluşturmak.

  5. Teknolojik imkânlar ile verimli bir çalışma sistemi oluşturarak hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunmak.

  6. Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

  7. Üniversitenin kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Yistemine, Kal-Der EFQM Mükemmellik Yolculuğuna, Program Akreditasyonlarına, YÖK Kalite Kurulunun Kurumsal Değerlendirme Programına uyumlu hareket etmek.