HABERLER
Ana Sayfa / Haberler / İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Çözümleri Konuşuldu
20 Aralık 2022, Salı
İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Çözümleri Konuşuldu

Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma” adlı konferans 16 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Konferansta Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük bir sunum yaptı.

 

Prof. Dr. Kütük yaptığı konuşmada iklim değişikliğinden, iklim değişikliği ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantılardan ve iklim değişikliğine uyum konularından bahsetti.

 Plansız sanayileşmenin ve düzensiz kentleşmenin artmasıyla çevre ve iklim sorunlarının da arttığını dile getiren Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük, son yıllarda bu sorunların dünyada daha görünür hale geldiğinden bahsetti. Bu sorunların daha da görünür olmasından dolayı, çevre ve iklim değişikliği konusunda bazı adımların atıldığını söyledi. Çevre ve iklim konusunda atılan bu adımlardan birisinin 1997’de gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkeleri tarafından imzalanan ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü olduğunu belirten Prof. Dr. Kütük, diğerinin ise Paris anlaşması olduğunu ifade etti.

 “Gündem 2030”

Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük, tüm insanları, hayvanları ve çevreyi kalkınmanın özneleri haline getirmiş ve hiçbirini diğeri için feda etmeden, hepsinin birlikte var olmalarını merkeze alan “Gündem 2030” hakkında da bilgi verdi. Kütük, “Birleşmiş Milletler, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ kapsamında 2015 yılından 2030'a kadarlık süreçte, aşırı yoksulluğu sona erdirme, adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliği konularını merkeze alan küresel amaçlar üzerinde uzlaştı.” dedi.    

 

Ormanlara Dikkat

Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük, dünyada en çok sera gazı salınımı kaynaklarından birisinin de enerji üretimi süreçleri olduğundan ve bunun için enerjinin verimli kullanılması gerektiğinden de bahsetti. Ayrıca tüm dünyanın karbon salınımını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kütük, dünyadaki sera gazlarının azalmasında büyük pay sahibi olan ormanlarda son yıllarda büyük miktarlarda azalma olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinden kaynaklı sorunlarla mücadelenin yerel olarak değil, tüm dünya ülkelerini içeren bir yaklaşımla yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kütük, sürdürülebilir kalkınma programlarının tüm dünya ülkeleri tarafından etkin bir şekilde uygulanması ile birlikte çevre sorunlarının ve neden olduğu iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

Konferans öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.