HABERLER
Ana Sayfa / Haberler / Pandemi, Birey ve Toplum Semineri
31 Mayıs 2021, Pazartesi
Pandemi, Birey ve Toplum Semineri

Çevrimiçi Sosyoloji Seminerlerinin ikicisi olan "Pandemi, Birey ve Toplum" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Nuray Karaman’ın yaptığı seminerde, Doç. Dr. Özlem Avcı Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Karaman konuşmacı olarak yer aldı.

Teknoloji Dolayımlı Yaşamlar

Etkinlikte, COVID-19 pandemi sürecinin gençler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini inceledikleri araştırmanın temel bulgularını sunan Doç. Dr. Özlem Avcı Aksoy, “Pandemi Sürecinde Değişen İletişim Biçimleri ve Yeni Toplumsallıkla” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çalışmaya, pandeminin yaşandığı süreçte izolasyon, karantina, sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerle gündelik hayatın nasıl dönüştüğüne dair bir sorgulamayla başlandığını ifade eden Doç. Dr. Aksoy, “Çalışmada, 945 kişiden oluşan bir katılımcı grubuna, gündelik hayatlarına ve ilişki biçimlerine dair sorular yöneltildi. Nicel ve nitel sorgulama biçimleri kullanıldı. Pandemi sürecinde kişilerin toplumsal hayatlarını nasıl sürdürdükleri anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışıldı. Elde edilen sonuçlar, teknoloji dolayımlı yaşam biçimlerinin belirginleşmeye başladığını ortaya koymakta. Bu teknoloji dolayımlı (bir "arac"a bağlı/bağımlı olan) yaşamlar; bir taraftan gündelik hayatımızı kolaylaştıran imkânlar sunarken, bir taraftan da en temel alışkanlıkları ve değerleri tahrip eden tehditleri de ortaya çıkarmakta. Toplumsallığımızı ve ilişkilerimizi bir araç üzerinden sürdürmeye başladığımız bu dönem, bazı davranışlarımızın hangi yöne doğru değiştiğinin önemli göstergeleridir. Dolayısıyla elde edilen verilere dayanarak, pandemi döneminde yaşamsal bir zorunluluk olarak başlayan "arac"a bağlı olan toplumsallıklar (uzaktan eğitim ve çalışma eğilimlerinden mahkeme ve muayene hizmetlerine, sanal kültür turlarına ve sohbetlere kadar) pandemi sonrası dönemde de yaşamlarımızda kalıcı olacağına dair (özellikle belirli alanlarda) izler sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Anksiyete ve Depresyonda Yoğun Artış

Pandemi sürecinin, gençler üzerindeki etkilerini inceledikleri araştırmanın bulgularını aktaran Dr. Ferhat Karaman, bu süreçte genç nüfusta, anksiyete ve depresyon seviyelerinde yoğun bir artış olduğunu belirtti. Özellikle sosyal medya aracılığıyla maruz kalınan virüse dair dezenformasyonun, COVID-19 pandemisi kaynaklı endişelerin (bir yakının ölümü, iş kaybı, gelir kaybı, eğitim sürecindeki belirsizler) anksiyete ve depresyon üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayan Karaman, ayrıca bu süreçte kadınların psikolojik açıdan erkeklere oranlara daha fazla etkilendiğini aktardı. Dr. Karaman sunumunun sonunda pandemi sürecinde psikolojik iyi oluşumuzu artırmamızı sağlayacak önerilerde bulundu.

Etkinlik soruların cevaplandırılmasının ardından son buldu.