HABERLER
Ana Sayfa / Haberler / Türk Halı Sanatı Konuşuldu
10 Mayıs 2021, Pazartesi
Türk Halı Sanatı Konuşuldu

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, “Doğa ve Yaşam Kavramlarının Geometrik Tasarımları ve Türk Halı Sanatından Örnekler” konulu çevrimiçi konferans gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani’nin yaptığı konferansa Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı- Kilim, Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Çiloğlu konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Çiloğlu, konuşmasında halı sanatından bahsederek “Dünyada pek çok insan üzerinden yaşadığı doğayı ve yaşamı sorgulamadan, kendilerine sunulan hayatı yaşarlar. “Güneşin doğuşu ve batışı arasındaki çizginin hayata dokunuşunu hissedemeyenler hayatı diğer canlılar gibi yaşarlar. Hayatın sonsuzluk özlemi ve doğadaki yaşam farkındalığı duygu ve düşüncelerin yüklendiği çeşitli desen ve motiflerle; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kapsayan estetik anlatımlarla halılarda yer alır. Selçuklulardan gelen gökyüzü ve sonsuz prensibi Türk halı sanatının kompozisyon ve desenlerin ana tasarımını oluşturur. Bu nedenle kilimlerde daha çok yeryüzündeki konular ele alınırken, halıların kompozisyonlarında ise genelde gökyüzü, yıldızlar ve sonsuzluk gibi kavramlar işlenmiştir. Çünkü kavramlar büyüklük ve sonsuz gücü temsil eder. İnsanın farklı yapısı ilkçağlardan itibaren gözlemlenir. Doğada ve yaşamda gördükleriyle yetinmeyen insan; faydalandığı doğal yapı özelliklerine duygu ve düşünceler yükleyerek, kendi dünyalarında biçimlendirir. Doğadan farklı olma çabalarıyla insanın yaşadığı dış dünya; kendi duygu ve düşüncelerini yansıtan iç dünya kompozisyonlarına dönüşür.”dedi.

Konferans soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.