KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / [ARBİS]TÜBİTAK Çevre Söyleşileri Programı
2 Haziran 2023, Cuma
[ARBİS]TÜBİTAK Çevre Söyleşileri Programı

Logo

Değerli Araştırmacımız,

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden davetli konuşmacıların katılımı ile TÜBİTAK Çevre Söyleşileri programı düzenlenecektir.

Çevrimiçi gerçekleşecek söyleşiye TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığından Y. Müh. Tuba BUDAK DUHBACI, Doç. Dr. Özgen ERCAN, Doç. Dr. Nesimi ÖZKURT, Dr. İbrahim TAN katılacaktır.

TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı olarak söyleşide çevrenin ve denizel hayatın korunması amaçlı yapılan faaliyetler, çalışmalar ve ürünlerin anlatılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Başkan Yardımcılığı bünyesinde yer alan Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu, Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu, Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu, Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu’ndan birer araştırmacı söyleşiye katılacaktır. Çevre Haftası nedeniyle çevre kirliliğinin önlenmesi, kirliliğin kaynağında azaltılması gibi konularda kurum olarak yaptığımız çalışmalardan örnekler vererek toplumun bu konularda farkındalığını artırmaya çalışacağız.

 “Çevresel Ölçüm Sistemleri Geliştirilmesi” konulu söyleşi ile ülkemizde yönetmelik ve/veya tebliğ ile gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar kapsamında Kurumumuz tarafından özel sektör işbirliği ile geliştirilen ölçüm sistemlerinden bahsedilecektir. Bu amaçla, yürürlükte olan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri” (SAİS) Tebliği gereği, 5.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarjı öncesi sürekli olarak izlenmesi gerekmekte olup, izlemede kullanılan ölçüm sistemleri yurtdışından temin edilmektedir. Kullanılan ölçüm sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi amaçlı kurumumuzda çalışmalar gerçekleştirilerek yurtdışına bağımlılığın azalması hedeflenmiştir.

Yine yürürlükte olan “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri” (SEÖS) Tebliği kapsamında, hava kirliliğinin önlenmesi amaçlı sanayi tesisleri bacalarından çıkan kirletici parametrelerinin de sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Sanayi tesisleri bacalarından çıkan kirletici parametrelerinin ölçümünü sürekli olarak yapabilen ve özel sektör ile geliştirilen yerli bacagazı ölçüm sisteminin mevcut durumu ile hava kalitesinin korunmasına yönelik ürün geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aktarılacaktır.

Kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükûnunu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi için, çevresel gürültüye maruz kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği kapsamında esas ve kriter belirlenmiş ve bu kriterlerin gürültü kaynakları bazında uygulanması için çeşitli kaynaklardan yayılan gürültü emisyonuna sınırlamalar getirilmiştir. “Türkiye’de çevresel gürültü yönetimi konulu” söyleşi ile ülkemizde çevresel gürültü yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsedilecektir. Çevresel gürültüye dair mevcut durum analizleri kapsamında yerleşim alanlarında stratejik gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu projeler, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Belediyelerin işbirliğiyle sürdürülmektedir. Ayrıca, şehirleşmiş alanlar içerisinde karayolu ve demiryolu gürültüsünü azaltım ve önlemeye yönelik bariyer malzemesi üreten özel firmalarla işbirliği içerisinde yerli gürültü bariyer sistemleri geliştirilmektedir.

Dünya okyanus ve denizleri, başta gıda güvenliği olmak üzere kalkınma, ulaşım, enerji temini, sağlık, turizm alanlarında büyümeyi ve gezegenimizin en kritik ekosistem hizmetlerini (karbon, besin elementi döngüleri, iklim düzenleme, oksijen üretimi gibi) sağlayarak, insanlığa sosyo-ekonomik faydalar sunmaktadır. Bununla beraber, deniz ve okyanuslar üzerindeki, insan ve iklim değişikliği kaynaklı baskıların her geçen gün artması bu önemli değer ve hizmetleri risk altına sokmaktadır. “Denizel Ekosistem Değerlendirmesi ve Kıyı – Deniz Etkileşimi” konulu söyleşi ile ülkemizde deniz çalışmaları ve kıyısal baskılar kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsedilecektir. Ülkemizi çevreleyen denizlerdeki deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesi için, deniz, kıyı ve içsular olmak üzere çevre öncelikli bilimsel araştırmaları ve teknolojileri hedef alan bütünsel bir anlayış içinde yürütülmektedir. Kamu kurumları (Bakanlıklar, Belediyeler, Uygulayıcı Birimler / İdareler), uluslararası kuruluşlar (AB H2020, IPA, UNEP- MAP, AB Karadeniz İşbirliği Teşkilatı) ve özel sektör firmalarıyla iş birliği için de ekosistem tabanlı çalışmalar ve projeler gerçekleştirilmektedir.

“Temiz Bir Dünya İçin Temiz Üretim Uygulamaları” konulu söyleşi ile imalat sanayinin üretim süreçlerinde açığa çıkan kirliliğin kaynağında azaltılması veya önlenmesi amacıyla yapılan sektörel çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Temiz Üretim uygulamaları ile elde edilen çevresel kazanımlardan bahsedilecektir. Temiz Üretim, üretim süreçlerinde kullanılan enerji, su ve hammadde gibi kaynakların daha verimli kullanılması ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması amacıyla her sektöre uygulanabilen bir metot olarak değerlendirilmektedir. Temiz Üretim metodunun sektörel baz da uygulanması, ülkemizin 2053 net sıfır hedefine ve aynı zamanda Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Hareketine hizmet edecektir.

TARİH: 05.06.2023

SAAT: 10:00-12:00

Söyleşiyi TÜBİTAK YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla

TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi