KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Akademik Teşvik İtirazı
15 Mayıs 2023, Pazartesi
Akademik Teşvik İtirazı

 

Değerli Öğretim Elemanları,

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/02/2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile bildirilmiştir. İlgililere başvuru imkânı tanınması kararına istinaden;

Buna göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında 

  • Aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış,
  • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş,
  • Akademik Teşvik toplam puanlarında düşüş olan öğretim elemanlarının aşağıda verilen esaslara uygun olarak ilgili itirazın detaylı açıklamasını kapsayan başvuru dilekçelerini, kanıtlayıcı belgelerini ve her faaliyet türüne ait hesaplanan ham ve net puanlarını bir tabloda belirtmek üzere EBYS ile bağlı oldukları birim üzerinden 09/06/2023 tarihine kadar Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gerçekleştirmeleri rica olunur.

Yönetmelik değişikliğine neden olan maddeler şunlardır;

1-      Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları

2-      İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları

3-     SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.

4-       Değerlendirmeye alınan proje tiplerinde yer alan değişiklikler.

NOT: 2019 yılında Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunda bulunmuş ise Öğretim elemanlarının YÖKSİS üzerinden 2019 yılına ait başvuru formunu eklemesi zorunludur. Diğer Öğretim elemanlarının formu eklemesi zorunlu değildir.

EKLER

  1. 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız
  2. Faaliyetlerin Puanlanmasında Esas Alınacak 2018 Yılı Yönetmeliği için tıklayınız
  3. 2020 Güncel Akademik Teşvik Yönetmeliği için tıklayınız