KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Uşak Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile İlgili Kararlar
19 Nisan 2023, Çarşamba
Uşak Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile İlgili Kararlar

       

 

Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve öğretim süreçleri gibi birçok faktörler bir arada değerlendirilerek, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde pedagojik formasyon dersleri, TÖMER Türkçe eğitimi, Yabancı Diller hazırlık sınıfı, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarımızda gerekli düzenlemeler yapılarak aşağıda belirtilmiştir.

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı dersleri 27 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olup, Akademik Takvimimiz güncellenmiştir.

2) Altıncı maddede belirtilen istisnalar hariç tüm dersler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”a uygun biçimde online.usak.edu.tr adresinden  Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile yapılacaktır.

3) Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile yürütülen derslerde mevzuatta belirtilen devam koşulları aranacaktır. Ancak kendisi veya birinci dereceden yakınları depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için 6. maddede belirtilen uygulamalı eğitimler dışında devam şartı aranmayacaktır.

4) Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile yürütülen dersler kayıt altına alınacak, tekrar izlemeye açık olacak biçimde planlanacak ve öğretim elemanlarınca her hafta işlenecek konulara ait ders notları sisteme yüklenecektir.

5) Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile yürütülen dersler, her bir ders saati 45 dakika olarak ders programlarında yer alan gün ve saatte yapılacaktır.

6) Uygulamalı eğitimler;

   a) Tıp Fakültesi’nin 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerini,

   b) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,

   c) (7+1) programı uygulayan Fakültelerin (+1) dönemindeki öğrencileri,

   ç) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün son sınıfındaki hastane uygulaması yapan öğrencileri,

   d) (3+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemindeki öğrencileri,

   e) Meslek Yüksekokullarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan (+1) dönemindeki öğrencileri kapsamaktadır. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini Uşak dışında yaşadıkları yerlerde de yüz yüze yapabilirler.

   f) “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, Üniversitemizdeki Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse hâlihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceklerdir. Bu konu ile ilgili detaylı açıklama yapılacaktır.

Öğrenciler diğer derslerini üniversitemizden Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile almaya devam edeceklerdir. Öğretmenlik Uygulaması II dersi için koordinasyonu sağlamak üzere Eğitim Fakültesi Dekanı Başkanlığında bir Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır.

7) Teorik ve uygulamadan oluşan derslerin, teorik kısmı Uzaktan Öğretim Yöntemi (online) ile yapılacak, derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır.

Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde, Üniversitemiz Senatosunca yeniden planlanacaktır.

8) Lisansüstü programlarda teorik dersler ile teorik ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemiyle (online) yapılacaktır. Uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır. Tezli yüksek lisans ve doktora tez önerisi savunması, doktora tez izleme komitesi ve tezsiz yüksek lisans yeterlik sınavları, tez önerileri uzaktan erişim yoluyla yapılabilecektir. Sadece uygulamadan oluşan dersler bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak, uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde ilgili akademik birimlerce yeniden planlanacaktır.

9) Mezun durumuna gelmiş ve Zorunlu Stajı eksik kalmış olan önlisans ve lisans programı öğrencileri kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

10) Deprem bölgesinde bulunan ve İşletmede Mesleki Eğitim (İME) dersi için işyeri bulamayan öğrencilerin başvurmaları halinde işletmeleri üniversitemizin ilgili birimleri tarafından bulunacaktır.

11) Aşağıda (a) ve (b) şıklarındaki iki şartı birlikte sağlayan öğrenciler, kayıtlı olduğu programın Üniversitemizdeki eşdeğer programına başvuru yapması halinde özel öğrencilik statüsünden yararlanabileceklerdir.

   a) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

   b) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (6. Maddede belirtilen öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.

Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren E-devlet üzerinden alacakları YÖK e-transkript öğrenci belgesini de ekleyerek 3 hafta içerisinde müracaat edecekler ve bu durumdaki öğrenciler özel öğrencilik için ayrıca bir ücret ödemeyecektir.

Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci, kendi üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir.

12) Talep eden her öğrencimiz Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, 2022-2023 Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurmaları halinde kayıt dondurma hakkı verilecek ve bu süre programın azami öğrenim süresinden düşülmeyecektir. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri yeniden değerlendirilecektir.

13) Depremden etkilenen iller; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.