KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / ÖYP (50/d) Araştırma Görevlilerinin Dikkatine
24 Mayıs 2018, Perşembe
ÖYP (50/d) Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33. maddesinin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri  2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve  2547 sayılı Kanunun ek 30. maddesi uyarınca  2547 sayılı Kanunun 33. maddesinin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayan araştırma görevlilerinden;

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde müracaat edenlerin, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 33. maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılacaktır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP-50/d) kapsamında görev yapan ve 2547 sayılı Kanunun 33. maddesinin (a) fıkrası kapsamında yeniden atanmak için başvuru yapmak isteyen araştırma görevlilerinin aşağıdaki başvuru formlarını doldurularak başvuru süresi içeresinde Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsi olarak veya posta yoluyla teslim etmesi gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

-Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız. (Tek Sayfa Olacaktır)