KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Lisans Öğrencilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru
28 Mart 2023, Salı
Lisans Öğrencilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

EĞİTİM FAKÜLTESİ DIŞINDAKİ PROGRAMLARDA ÖRGÜN EĞİTİMİNE DEVAM EDEN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ HAKKINDA DUYURU

1. 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitimine devam eden öğrencilere eğitim-öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısı için tıklayınız.

2. Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini almak zorunlu değildir.

3. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda yer alan atamaya esas olan öğretmenlik alanlarına kaynaklık teşkil eden programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz Pedagojik Formasyon Eğitimi için başvuru yapabilecektir. Programınızın uygunluğunu kontrol etmek için tıklayınız.

4. Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan derslerin kredisi (40 AKTS), öğrencinin öğretim programında yer alan derslerin kredisine (240 AKTS) dâhil değildir. Alınacak Pedagojik Formasyon dersleri öğrencilerin Not Durum Çizelgesi (Transkript) içerisinde pedagojik formasyon eğitimi dersi olarak gösterilecektir ve bu dersler mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir.

5. Pedagojik Formasyon Eğitimine yönelik başvurular, çevrim içi olarak Uşak Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sistemi üzerinden alınacaktır. Öğrencilerin, Pedagojik Formasyon Eğitiminde yer alan dersleri seçebilmeleri için sistem üzerindeki formu 02-08 Şubat 2023 tarihleri arasında doldurmaları, onaylamaları ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme tarihlerinde (13-20 Şubat 2023) Pedagojik Formasyon Eğitiminde yer alan dersleri seçerek, ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Formun doldurulması sadece Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuru talebi olup, ders kaydı yapıldığı anlamına gelmemektedir.

6. Pedagojik formasyon eğitimi seçmeli derslerinin listesi ve AKTS kredileri aşağıda gösterilmiştir.

Dersleri açılacak, altıncı ve sekizinci yarıyıl öğrencileri listeli seçmeli derslerden kredi limitleri çerçevesinde alabileceklerdir. 

Dördüncü yarıyıl öğrencileri 2022-2023 Bahar yarıyılında pedagojik formasyon seçmeli dersler sistemine dahil edilmeyecektir. Bu öğrenciler istedikleri takdirde sonraki dönemlerinde tanımlanmış pedagojik eğitimi formasyon derslerini alabileceklerdir.

  1. b.  Öğretmenlik Uygulaması (10 AKTS) ve Özel Öğretim Yöntemleri (4 AKTS) dersleri 2023-2024 Güz yarıyılında açılacaktır.

8. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi bahar yarıyılına mahsus olmak üzere;

a. Formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde kayıtlı son sınıf mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin çevrim içi olarak başvuru yapmaları halinde, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlamaları kaydıyla bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dâhil derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.

b. Son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerinin tamamlanarak diplomasını almak isteyen öğrenciler mezuniyet işlemleri yapılarak diplomalarını alabilecekler, kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak (a) fıkrası uyarınca formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek istediğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ise, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebileceklerdir.

c. Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde almış ve (b) fıkrası uyarınca lisans programından mezun olmuş olanların talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlarının yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alabilmeleri, bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanların Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödemeleri gerekmektedir.

9. Pedagojik Formasyon Eğitiminde alınan dersler öğrencinin transkriptine yansıyacak ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’suna etki edecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi derslerini seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladıklarına dair ifade yer almayacak, öğrencilerin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.  

10. Diplomaya “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır” ifadesinin yazılabilmesi için ilgili yarıyıllardaki Pedagojik Formasyon Seçmeli grubundaki seçmeli derslerin tamamının (toplam 40 AKTS) alınmış ve başarılmış olması gerekmektedir.

11. Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki durumlar için Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK yazısına bakılması gerekmektedir.

Not: Yoğun telefon trafiği nedeniyle lütfen sorularınızı formasyon@usak.edu.tr e-posta adresine gönderiniz. En kısa zamanda sorularınız cevaplanacaktır.

Eğitim Fakültesi Dışındaki Programlarda Örgün Eğitimine Devam Eden Lisans Öğrencilerine Yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Sık Sorulan Sorular ve Cevapları için tıklayınız.

BAŞVURUNUZU BAŞLATMAK İÇİN TIKLAYINIZ