KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru
30 Ocak 2023, Pazartesi
Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmelerine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan çalışanlarımızın 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçirilmelerine ilişkin başvuru ve atama sürecine dair açıklamalar aşağıdaki gibidir.

NAKİL DÜZENLEMESİ

7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kadroya geçirilecek kişiler, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere DÖRT YIL süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

ÖNCEKİ HİZMET SÜRELERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

7433 sayılı Kanunda, memur kadrolarına atanacakların sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, memur kadrolarına atanacak personelin intibak işlemleri 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde belirtilen ortak hükümler bölümüne göre yürütülecektir. Ayrıca, ilgililerin 657 sayılı Kanunun 84’üncü maddelerine göre askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları halinde bu süreler de derece ve kademelerinde değerlendirilecektir. Ayrıca, kişilerin en son öğrenim gördüğüne dair mezun belgelerini sunmaları, yapılacak intibak işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlayacağından büyük önem arz etmektedir.

UYARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışan ve aynı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadroya geçme talebinde bulunacak personel için bu duyuru tebliğ mahiyetindedir.

2) Atama işlemlerine esas olmak üzere gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecek olup atama işlemleri için talep edilen evrakların eksik ya da hatalı ibraz edilmesi durumunda sorumluluk personele aittir.

Talep dilekçesi için tıklayınız.

Sağlık beyanı için tıklayınız.