KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Çağrısı
22 Ağustos 2022, Pazartesi
Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Çağrısı

21. YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ – VI KONFERANS BİLDİRİ ÇAĞRISI

Uşak Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEKAM) işbirliği ile bu yıl altıncısı düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Uluslararası Göç” konferansı, alanında önde gelen akademisyen ve uzmanların katılımıyla 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde HYBRİD olarak gerçekleştirilecektir. Bu konferansın amacı, Türkiye başta olmak üzere, 21. Yüzyılda dünyanın pek çok ülkesini ilgilendiren uluslararası göç hareketlerinin siyasi, iktisadi, hukuki ve sosyolojik boyutlarının tarihsel bir bakış açısıyla tartışılmasıdır. Konferans, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile kamu ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, araştırma, fikir ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir. Konferans konularının ana başlıkları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir: Uluslararası göç hareketleri, Mülteci sorunu, Uluslararası göç ve güvenlik, Düzensiz göç, Göçmen kaçakçılığı, Göç politikaları, Emek göçü, Zorunlu göç, Beyin göçü, Göç ve kültür, Göçmen entegrasyonu, Göç ve kadın, Diaspora ve azınlık çalışmaları, Göç ve kalkınma, Göç ve ekonomi vb.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı'na bildiri özeti göndermek için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 Bildiri özeti son gönderim tarihi: 10 Eylül 2022

Kabul edilen bildirilerin ilanı : 20 Eylül 2022

Tam metin göndermek isteyen katılımcılar için son tarih: 1 Kasım 2022

Konferans dili: Türkçe ve İngilizce

Katılım ücreti: 300 TL

Katılım ücreti (öğrenciler için): 200 TL

Kayıt tarihi: 20 Eylül 2022 - 30 Eylül 2022