KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2022/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
20 Temmuz 2022, Çarşamba
2022/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2022/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

KPSS 2022/1 yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleşen kamu personeli adaylarının 15 gün içerisinde aşağıdaki evrakları tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR

1-      Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2-      6 adet vesikalık fotoğraf.

3-      Sağlık Beyanı (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

4-      Askerlik Durum Beyanı (Terhis olanlar terhis belgesi- tecilli olanlar da tecil belgesi)

5-      Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

6-      Adli Sicil Beyanı (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

7-      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

8-      Avukatlık Ruhsatı

9-      İş tecrübesine dair belge.

10-  Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı.

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

İlan Tarihi     20.07.2022

İrtibat : Emin BENLİSOY  

Tlf : 0 276 221 22 05  Dahili  (1214)