KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
18 Şubat 2022, Cuma
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

EKPSS 2022/1 yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleşen kamu personeli adaylarının 15 gün içerisinde aşağıdaki evrakları tamamlayarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAKLAR

1-      Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2-      4 adet vesikalık fotoğraf.

3-      Askerlik Durum Beyanı (Terhis olanlar terhis belgesi- tecilli olanlar da tecil belgesi)

4-      Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

5-      Adli Sicil Beyanı (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

6-      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

7-      M.E.B. Onaylı İşletmenlik Sertifikası (Bilgisayar İşletmeni Kadroları için)

8-      EKPSS ile atanan adayın engel durumunu gösteren sağlık raporu

9-      Kurumumuza yerleştirildiğine dair internet çıktısı.

10-  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

 

 

ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

 

 

 

İrtibat Telefonu : 0 276 221 22 05   (Dahili  1214)  Emin BENLİSOY

 

İlan Tarihi: 17.02.2022