KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 28.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları
10 Şubat 2022, Perşembe
28.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

28.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince  Üniversitemizde  istihdam edilmek üzere, 28.12.2021 tarih ve 31703 sayılı Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 12 (oniki) adet sözleşmeli personel pozisyonuna  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak başvuran adayların değerlendirme sonuçları KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 10.02.2022-25.02.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER:

1-      Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2-      4 adet vesikalık fotoğraf.

3-      Başvuru dilekçesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

4-      Sağlık Beyanı (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

5-      Askerlik Durum Beyanı (Terhis olanlar terhis belgesi- tecilli olanlar da tecil belgesi)

6-      Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığımızdan temin edilecektir.)

7-      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

8-      KPSS 2020 Sonuç Belgesi

9-      Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atananlar için Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Aile Hekimliğinden alınan boy ve kilosuna dair bilgilerin yer aldığı belge.

10-  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

 

 

BAŞVURU SONUÇLARI:

Sonuçlar için tıklayınız.