KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu
2 Haziran 2022, Perşembe
Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu

Kıymetli Araştırmacılar,

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının desteği, Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğünün iş birliğinde 30 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında “Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyarız.

I. Dünya Savaşı sonunda imparatorlukların tasfiye edildiği bir süreçte Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Mütarekesi’ne istinaden İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başladığı tarihi bir gerçektir. Bu durum karşısında Türk halkı, işgal kuvvetlerine karşı yurdunu savunmak için Kuva-yı Milliye ruhuyla Mustafa Kemal Paşa’nın etrafında birleşmiş ve türlü mücadelelerle işgal kuvvetlerinin ilerleyişi Sakarya’da durdurulmuştur. Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922’deki Başkumandanlık Meydan Muharebesiyle Yunan işgal kuvvetlerini mağlup etmiş ve 9 Eylül’de İzmir’e girmiştir. Uşak ve çevresi, gerek İzmir’in işgali ve sonrasında yaşananlar gerekse Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve sonrasında ortaya çıkan olaylar bakımından oldukça önemli bir bölgede yer almaktadır. Yunan orduları Başkumandanı General Trikupis’in esir alınması, “…ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri…” emrinin verilmesi bu gelişmelere örnek teşkil eden önemli hadiseler arasında yer almaktadır.

Uşak’ın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında bu süreci bilimsel bir yaklaşımla yeniden değerlendirmek, yeni bilgi ve belgeleri, yorum ve sentezleri kamuoyu ve bilim dünyasıyla paylaşmak, tartışmak amacıyla düzenlenen Uşak’ın İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Sempozyumu’na katılımcıların, aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildirilerle katılımları bizleri memnun edecektir.

Sempozyum Konuları

•Milli Mücadele Öncesinde Uşak’ın Tarihi Gelişimi

•Milli Mücadelede Uşak

•Milli Mücadelede Batı Anadolu

•Milli Mücadelede Kuva-yı Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye

•Milli Mücadelede Sosyal, Kültürel ve Eğitim Durumu

•Milli Mücadelenin Askeri Safahâtı

•Milli Mücadelenin Diplomatik Boyutu

•Milli Mücadelenin Ekonomik Boyutu

•Milli Mücadelede İç ve Dış Basın

•Milli Mücadelede İstanbul -Anadolu İlişkisi

•Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa

•Milli Mücadele ile İlgili Diğer Bağımsız Konular


•Milli Mücadelede Uşak ve Havalisi

•Cumhuriyet Döneminde Uşak

Sempozyuma katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların yukarıda belirtilen konulara uygun bildiri özetlerini, en geç 06 Mayıs 2022 tarihine kadar http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sitesinden göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerini, özet gönderimi linkinde yer alan özet gönderim formunu doldurarak usaksempozyumu2022@usak.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. Bildirisi kabul edilen akademisyen ve araştırmacılara 11 Mayıs 2022 tarihinden itibaren gerekli bilgi verilecektir. Sempozyumda sunulan bildiri metinleri kitap olarak basılacaktır. Covid 19 salgını nedeniyle yurt dışından sempozyuma iştirak edecek araştırmacılar bildirilerini online olarak sunacaklardır.

Ulaşım giderleri katılımcılar tarafından karşılanacak olup Covid-19 salgınının seyrine göre konaklama ve diğer hususlarda http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından duyuru yapılacaktır. Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgiye ve duyurulara http://usaksempozyumu2022.usak.edu.tr web sayfasından ulaşılabilirsiniz.

Sempozyuma katılmanız temennisi ile saygılar sunarız.

 

 

DÜZENLEME KURULU ADINA