KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / [ARBİS]BIODIVERSA+ 2021 Yılı "Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek" Başlıklı Çağrısı Açıldı
26 Ekim 2021, Salı
[ARBİS]BIODIVERSA+ 2021 Yılı "Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek" Başlıklı Çağrısı Açıldı

Logo

Değerli Araştırmacımız,

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılacak olan "Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek" başlıklı çağrı kapsamında; her düzeyde (genler, türler, ekosistemler) biyoçeşitliliği ve kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumayı amaçlayan eylem ve politikalara bilime dayalı rehberlik sağlamak, yeni yaklaşımlar ve politikalar önermek hedeflenmektedir. Kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumak, yeni yaklaşımlar ve politika seçenekleri önermek ve koruma eylemleri ile politikalarının sonuçlarının değerlendirilmelerini teşvik etmek de çağrı kapsamındaki temel amaçtır.

 BiodivERsA+ 2021 yılı ilgili çağrısı 01/10/2021 tarihinde uluslararası başvuruya açılmıştır.

Çağrı, doğal alanda biyolojik çeşitlilik korunmasına yöneliktir ve habitatların ve/veya türlerin restorasyonu ile ex-situ koruma çalışmalarına yönelik değildir. Ayrıca çağrı kapsamındaki çalışmalara kara, tatlı su ve deniz olmak üzere tüm ekosistemlere yönelik kurgular dâhildir. Aşağıda belirtilen üç farklı temadan bir veya daha fazlasını ele alan araştırma projelerinin bu çağrı ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

  • Tema 1: Öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi, etkili ve dayanıklı ekolojik ağların oluşturulması, türe dayalı korumanın geliştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi üretilmesi.
  • Tema 2: Biyoçeşitlilik ve ekosistem korumasının çoklu faydaları ve maliyetleri hakkındaki projeler.
  • Tema 3: Etkili koruma sonuçları sağlamak için yönetim ve yönetişim ile ilgili projeler.

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.org/1772 adresinden ulaşılabilmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi:

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 30.11.2021

1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 06.12.2021

1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 09.12.2021

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 14.04.2022

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ Çağrısı hakkında bilgi için:

Dr. Yeliz TÜMBİLEN ÖZER

Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)

e-posta: yeliz.ozer@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 02

Tuğçe Ceren ÇELİKER

Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: ceren.celiker@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 72

TÜBİTAK- 1071 programı detayları için:

Dr. Fahriye ERTUĞRUL

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 1805

Saygılarımızla,

TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)