KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı
19 Ekim 2021, Salı
Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

Üniversitemiz tarafından maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize ders saatleri dışındaki zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalışarak hayata hazırlanmalarını, iş disiplini ile sorumluluk duygusu kazanmalarını ve üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Üniversitemizin çeşitli birimlerine Kısmi Zamanlı Öğrenci alımı yapılacaktır.

1- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süreleri ve başvuru tarihleri:

1.1- Kısmi zamanlı öğrencilerin günlük ve haftalık çalışma süresi: Günlük en fazla beş, haftalık on beş saattir.

1.2- Kısmi zamanlı öğrencilerin 2021 yılı için saatlik çalışma ücreti 15,90.-TL’dir.

1.3-Kısmi zamanlı öğrenci alımı başvuru tarihleri: 13 Ekim 2021-19 Ekim 2021

2- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel şartlar:

2.1- Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olmak,

2.2- Disiplin cezası almamış olmak,

2.3- Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

2.4- Daha önce kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversite arasında yapılan sözleşmeye aykırı davranılması nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

2.5- Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

2.6- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

2.7- Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

2.8- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli olduğunu belgeleyen öğrencilerden; normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

3- Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak özel şartlar ve kontenjanlar:

3.1-Kısmi zamanlı öğrenci kontenjanları ve özel şartlar için tıklayınız

4-Kısmi zamanlı öğrenci başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar:

4.1- Başvuru birimlerin kontenjanı, birimlerde yapılacak işin niteliği, öğrencide aranan şartların yer aldığı tablo incelenmek suretiyle yapılmalıdır.

4.2- Başvuruda en fazla beş birim tercih edilebilir.

4.3- Başvuru sadece elektronik ortamda yapılacağından başvuru formunun hatasız bir şekilde doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir.

4.4- Başvuru formu elektronik ortamda eksiksiz bir şekilde doldurulup başvuru yapılan birim sayısı kadar çıktısının alındıktan sonra her bir çıktının başvuru sahibi tarafından imzalanarak başvuru yapılan birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

4.5- İnternetten başvuru esnasında problem yaşayan öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Birimi (0276 221 22 09/1411,sosyalhizmetbirimi@usak.edu.tr  ) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

5- Kısmi zamanlı öğrenci başvuruları:

5.1- Kısmi zamanlı öğrenci başvurusu için tıklayınız (http://kzobasvuru.usak.edu.tr/)