KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Devamsızlık Hakkında Önemli Duyuru
14 June 2021, Monday
Devamsızlık Hakkında Önemli Duyuru
Mazeretleri nedeniyle  (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde) çevrimiçi yayınlanan derslerin en az yüzde altmışına (%60) devam etme zorunluluğu şartını sağlayamayan öğrencilerin, mazeretlerini belgelendirerek müracaatta bulunmaları halinde, bu öğrencilerin durumlarının ilgili akademik birim yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2021 tarih ve 3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.