KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2020-2021 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
29 Ocak 2021, Cuma
2020-2021 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Ø Başvurular, 03 -16 Şubat 2021 (17:30’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.

Ø Yatay geçiş yapacak öğrencilerin, kayıtlı oldukları enstitüden alacakları öğrenci belgesi, transkript ve ders içeriklerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Ø ALES belgesi geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

Ø Online başvuruda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Vesikalık fotoğraf, diploma, transkript, ALES ve yabancı dil belgeleri “PDF” yada “JPEG” formatında sisteme yüklenecektir. Birden fazla sayfalı belgeler birleştirilerek tek dosya halinde sisteme yüklenecektir. Not ortalamaları 4’lük sistemde giriş yapılacaktır. Kimlik bilgileri “NVİ Sorgula” kısmından yüklenecektir.

Ø Online Başvuru Onayı, Enstitü Öğrenci İşleri tarafından 17 Şubat 20201tarihine kadar adayın mail adresine bildirilecek olup başvuru durumu online başvuru ekranında görülebilecektir. Başvurusunda eksiklikler görülen adaylar, başvurularını 17 Şubat 2021 (saat:15:00’a kadar) tarihine kadar düzeltebilirler. Enstitü Öğrenci İşleri tarafından onaylanmayan (hatalı bildirilen, reddedilen vb.) başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuruda, “Bu formda girdiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum.” Kısmını işaretlemeyen adaylar sıralamaya dahil edilmez.

Ø Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara mail gönderilecektir. İlan edilen kontenjanın 3 katı aday mülakat ve/veya yazılı sınava çağrılacaktır.

Ø Tezli Yüksek Lisans/Doktora Programları için mülakat ve/veya yazılı sınavlara girecek adayların, Online Başvuru Formu çıktısı ve Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Ø Mülakat ve/veya yazılı sınavlardan herhangi birine girmeyen adaylar yerleştirme başarı sıralamasına dahil edilmeyecektir.

Ø Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat ve/veya yazılı sınav uygulanmayacaktır.

 

Ø Kesin Sonuçlar, 25 Şubat 2021 günü mail yoluyla bildirilecektir.

Ø Kesin Kayıt İşlemleri, şahsen ya da noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

Ø Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aynı anda birden fazla lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) kayıt yaptıramayacak ve devam edemeyeceklerinden, kesin kayıt tarihlerine kadar Enstitümüzü tercih etmeleri doğrultusunda diğer enstitülerde bulunan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Ø Kesin kaydını yaptıran öğrenciler ders seçme işlemlerini online olarak https://obs.usak.edu.tr adresinden yapacaklardır.

Ø Yedek olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 04 Mart 2021 tarihinde Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.

Ø Kesin kayıt işlemlerinde fotokopileri istenilen belgelerin asıllarının gösterilmesi zorunludur. Kesin kayıt esnasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

  • Başvuru evraklarını kesin kayıt tarihleri içerisinde getirmeyen veya eksik getiren öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılıp yerlerine yedek aday(lar) çağrılacaktır.

 

Lisansüstü Kontenjanlar

Değerlendirme 

Yatay Geçiş Kabul Şartları ve İstenen Belgeler

Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Ücretleri

Başvuru Takvimi

Foreign Students Quota (Graduated Abroad)