KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / TÜBİTAK - EuroNanoMed III 2021 Yılı Çağrısı Açıldı
28 December 2020, Monday
TÜBİTAK - EuroNanoMed III 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Araştırmacımız,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 17 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile açılmıştır. EuroNanoMed III tarafından nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında nanotıp alanındaki inovatif yaklaşımları bir araya getiren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve ayrıca klinik, akademi ve özel kuruluşlardan oluşan uluslararası ortaklı yapıdaki kamu-özel işbirliklerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla multidisipliner ve tranlasyonel araştırma projelerine destek sağlanması planlanan bilimsel tematik konular şu şekildedir:

  • Rejeneratif Tıp
  • Tanı bilim
  • Hedeflendirilmiş Taşıyıcı Sistemler

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://euronanomed.net/joint-calls/12th-joint-call-2021/ adresi incelenmelidir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.  Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 21.01.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 27.01.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 10.06.2021


İlgili Kişi:

Dr. Mahmut ÖZER
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: mahmut.ozer@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 1208

Saygılarımızla,

TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)