KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
2 Kasım 2020, Pazartesi
Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı" uygulamaya alınacaktır. Programın amacı; Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi; ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmaktır. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.800.000 Avro olup, projelere %50 - %90 aralığında hibe sağlanması planlanmaktadır.

Proje sürelerinin 12 aydan az, 18 aydan fazla olmaması öngörülmekte olup, Program'a sivil toplum kuruluşları, belediyeler, yerel yönetimler, üniversiteler veya araştırma kurumları ve merkezleri, kalkınma ajansları ve kar amacı gütmeyen sendikalar ile kooperatifler katılım sağlayabilmektedir.

Hibe çağrısının öncelikleri; yerel iklim eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının hazırlanması (modelleme, etki analizi,), İklim değişikliğiyle ilgili risklerden kaçınmak ve bunlara maruz kalmayı azaltmak (su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları, seller, aşırı hava olayları), İklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin dayanıklılığının artırılması ve yenilikçi teknolojilerin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için Türkiye ve/veya AB'deki kuruluşlar ve şehirlerarasında adaptasyon bilgi ve deneyimini artırmak olarak belirlenmiştir.

Programın, çağrısı 14 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştır, son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2020'dir. Hibe Programı'nın tanıtılması ve proje teklifi hazırlama ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yapılması amacıyla Bilgilendirme Günleri'nin 23-26-28-30 Ekim ile 2-4-6 Kasım tarihlerinde çevrimiçi araçlar üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Hibe başvuru rehberi ile eklerine ve bilgilendirme günleri takvimi ile kayıt linkine "Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi"nin internet sitesi (https://iklimeuyum.org/) ve Sözleşme Makamının internet sayfasındaki (https://ipa.gov.tr/) ihaleler bölümünden erişim sağlanmaktadır. Başvuru İngilizce dilinde yapılacak olup, çağrı ilanı ve eklerinin Türkçe çevirilerine aynı adreslerden ulaşılabilmektedir.