KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / İdari İzin
18 Mart 2020, Çarşamba
İdari İzin

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı Genelgesi uyarınca, 13/03/2020 tarihli ve E.21113 sayılı yazımız ile yükseköğretim kurumlarımızda alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararlar duyurulmuştu. İlgi yazımızın dağıtımını müteakip Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16/03/2020 tarihli ve E.12461 sayılı yazıları ile COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla yükseköğretim kurumları Tıp Fakültesi üniversite hastaneleri/Tıp Fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki sağlık hizmet sunumunda görev alan akademik ve idari personel ile Tıp Fakültesindeki intörnlerin durumunun ve uygulamanın Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilmesinin talimatlandırılmasına binaen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun
16/03/2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: Üniversitelerimizin Tıp Fakültesi hastaneleri/Tıp Fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.


Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir. Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili
üniversite rektörlüklerince karar verilecektir.

 

Tüm Detayları İçimTıklayınız...