KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Sosyal Bilimler Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı
20 Şubat 2020, Perşembe
Sosyal Bilimler Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru İlanı

detay için tıklayınız.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI ve GENEL BİLGİLER: 

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak Yükseköğretim Kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 • Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 • Başvurular, internet üzerinden enstitümüz web sayfasında bulunan “Online Başvuru” sisteminden alınacaktır.
 • Yazılı Sınav/Mülakat yapılacak olup, yazılı sınav/mülakata kontenjanın 3 katı aday çağrılacaktır.
 • Adayın başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden son beş (5) yıla ait olmak şartı ile en az"65" puan alması gerekir.
 • Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT puanları geçerlilik süresi beş (5) yıldır.
 • Adayın, yabancı dil puanının en az “55” veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili bir puan olması gerekir.
 • Yabancı Dil Sınavına ait puan sonucunun son beş (5) yıla ait olması gerekmektedir.
 • Yazılı Sınav/Mülakata girmeyen aday başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
 • Yazılı Sınav/Mülakat sınav notu; doktora programlarında 100 üzerinden 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
 • Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.
 • Burada belirtilmeyen hususlarda “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”ı, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.