KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuruları Değerlendirilmesi Hakkında
30 Ocak 2020, Perşembe
2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuruları Değerlendirilmesi Hakkında

2019 Yılı Akademik Teşvik Başvuruları Değerlendirmeleri Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları 29 Ocak 2020 tarihinde başvuru sahibinin mailine  Akademik Teşvik Başvuru Sistemi  tarafından otomatik olarak gönderilerek açıklanmıştır.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına ilişkin itirazlar 5 Şubat 2020 mesai bitimine kadar ilgili birime yapılacaktır.  İtiraz dilekçeleri ve kanıtlayıcı belgelerden oluşan dosyalar ilgili Meslek Yüksek Okulu/Yüksekokul Fakülte/ Enstitüler tarafından EBYS üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilecektir. İtirazlar sadece YÖKSİS çıktısında beyan edilmiş akademik faaliyet değerlendirmelerine yönelik olabilecektir. Yeni eklenen akademik faaliyetler (proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akademik Teşvik Başvuru Değerlendirmeleri 17 Ocak 2020 tarihli, 31011 sayılı “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te belirtilen aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılmıştır:

 

Tebliğler için;

            “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve bildiri kitabında yer alan tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” (17 Ocak 2020 tarihli, 31011 sayılı “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 3-9) hükmü gereğince değerlendirme yapılmış ve kanıtlayıcı belgelere bakılmıştır.

 

Kitap/Kitap Bölümü için;

            “Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi” (17 Ocak 2020 tarihli, 31011 sayılı “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1) hükmüne göre işlem yapılmış ve sunulan kanıtlayıcı belgelere göre karar verilmiştir. 

Projeler için;

            “Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje” (17 Ocak 2020 tarihli, 31011 sayılı “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 5) hükmüne göre işlem yapılmış ve sunulan kanıtlayıcı belgelere göre karar verilmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı başvuru sahibinin Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde belirtilen hususları dikkat ederek her bir faaliyet alanındaki kanıtlayıcı belgeleri itiraz dilekçesine mutlaka eklemesi önem arz etmektedir.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı