KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / Taşeron Firmalar Kapsamında Çalışan Personelin Dikkatine
2 Ocak 2018, Salı
Taşeron Firmalar Kapsamında Çalışan Personelin Dikkatine

Üniversitemizde görev yapan taşeron firma personeli 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi uyarınca sürekli işçi olarak atanacaktır. Atanacak olan kişilerin aşağıda talep edilen belgeler ile birlikte 2 Ocak 2018 – 11 Ocak 2018 tarihleri arasında (son başvuru 11 Ocak 2018 mesai sonuna kadardır) Kendi birimlerine aşağıda isimleri belirtilen personele nüfus hüviyet cüzdanları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                              Sema Nur DORUK

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı               Yıldırım ŞAHİN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı                 Mustafa ŞENEROL

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı                    Ramazan ŞAHİN – Mustafa KES

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü                   Tolga ÜNSAL

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü

 Başvuruda teslim edilecek evraklar

Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örnekleri için tıklayınız.)

Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu (Form İçin Tıklayınız)

Bu forma aşağıdaki belgeler eklenecektir:

  1. Beş adet vesikalık fotoğraf
  2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge eklenecektir (Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23.05.1998, erkekler için 23.05.1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 01.04.1974 erkeklerde 01.04.1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 01.04.1968, erkeklerde 01.04.1963 tarihinden önce olanlardan istenecektir. Sigortalılık başlangıç tarihi; turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir).
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Form İçin Tıklayınız) (Form çıktı alınmadan doldurulup daha sonra çıktı alınacaktır. Fotoğraf yapıştırılacaktır.) İşçinin idareler aleyhine açmış olduğu dava ya da icra takibi varsa bu davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyan dilekçesi örneği (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)

Süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.altisveren.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.