KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2019/2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları
30 Ocak 2019, Çarşamba
2019/2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvuruları

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 AKADEMİK YILI 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları ve Üniversitemize gelecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmamaları gerekmektedir.
 2. Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.
 3. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
 4. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
 5. Web sitemizde ismi yer almamış üniversitelerin yazılması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 6. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
 7. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
 8. ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 9. Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
 10. Daha önce Mevlana Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan bursuz olarak faydalanabilir.
 11. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
 12. Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
 13. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.
 14. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Aday Öğrenci Başvuru Formunun imzalı çıktısı (2 adet)
 • Onaylı Transkript Belgesi (2 adet Türkçe, 2 adet İngilizce)
 • Varsa Yabancı Dil Belgesi (1 adet)

 

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin 04 Şubat 2019 tarihinden 25 Şubat 2019 tarihine kadar Üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü web sayfası “Belgeler ve Formlar” bölümünden veya Y.Ö.K. Mevlana web sayfası “Belgeler” bölümünden “Aday Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir
 2. Onaylı transkript belgesi başvuruda teslim edilecektir.
 3. Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgesi(YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, vb.) varsa başvuruda teslim edilecektir. İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.
 4. Başvuran öğrencilerden yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne getirmeleri istenecektir. Dil puanı olmayan ya da dil puanı olduğu halde kurumumuzun yapacağı dil sınavına girmek isteyen öğrenciler için Yabancı Dil Sınavı 26/02/2019 – 28/02/2019 tarihleri arasında uygun görülecek bir tarihte yapılacaktır. Dil sınavının tarihi, yeri ve saati ile ilgili duyuru daha sonra ilan edilecektir. Öğrenciler ilanları takip etmekle yükümlüdür.
 5. Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.
 6. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir. 
 7. Yapılacak seçim 2019-20120 Akademik Yılı “GÜZ”, “BAHAR” ve “GÜZ - BAHAR” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.
 8. Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir. 2019-2020 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. Y.Ö.K. Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.
 9. 2019/2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kriterlerine ilişkin olarak alınan 23/01/2019 tarihli Y.Ö.K. Yürütme Kurulu Kararı incelenmelidir.
 10. Başvuru için gerekli olan belgeler, 04 Şubat 2019- 25 Şubat 2019 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

 

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “Aday Öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “Kabul Mektubu” ve “Öğrenim Protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

 

SEÇİM TAKVİMİ

Değişim İlanlarının Duyurulması ve Başvuruların alınması 04 Şubat 2019 - 25 Şubat 2019
Başvuruların Değerlendirilmesi 01 Mart 2019
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e iletilmesi 22 Mart 2019
Yabancı Dil Sınavı 26/02/2019 – 28/02/2019 tarihleri arasında uygun görülecek bir tarihte yapılacak olup kesin tarih, yer ve saat daha sonra ilan edilecektir.

 

Yürütme Kurulu Kararları için tıklayınız.