KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2019 Yılı Norm Kadro Planlaması
3 Ocak 2019, Perşembe
2019 Yılı Norm Kadro Planlaması

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2019 yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz Senatosunun 17.12.2018 tarih ve 2018/239 sayılı kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup söz konusu norm kadro planlaması anılan yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca aşağıda yayımlanmıştır.

İlgili norm kadro planlamasını görüntülemek için tıklayınız.