KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği
22 Kasım 2017, Çarşamba
2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği
2017-2018 Erasmus+ Personel Hareketliliği

2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Başvuru takvimi:

28/11/2017     Erasmus+ Personel Ders verme ve Eğitim Alma hareketliliği başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

13/12/2017      Başvuru ve belge teslimi için son gün

22/12/2017       Sonuçların ilanı

 

Personel Ders Verme Hareketliliği 

            Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. 

            Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. 

·        Personel Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma olması zorunludur.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

            Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur). 

            Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

Asgari Şartlar 

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir: - Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği 

            Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. 

            Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette  bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

 

·        Personel Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilecek kurum ile Üniversitemiz arasında ikili anlaşma şartı aranmamaktadır.

 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler 

            Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. 

            Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. 

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları 

            Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. 

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte gidilen ülkeler

Günlük hibe miktarları

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144 Avro

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya

126 Avro

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108 Avro

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90 Avro

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. 

            14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır. 

Seyahat desteği; katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkıdır. Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır.

Seyahat Mesafesi (km)

Katılımcı başına seyahat destek hibesi miktarı

100-499

180 Avro

500-1999

275 Avro

2000-2999

360 Avro

3000-3999

530 Avro

4000-7999

820 Avro

8000 ve daha fazla

1100 Avro

            Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. 

 

            Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir. 

 Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu 

            Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. 

            Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Erasmus+ kapsamında hareketlilik faaliyetinden faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personel için belirlenen toplam hibenin %80’i verilir. İkinci ödeme ise faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği belgeler dikkate alınarak ve personel, yararlanıcı raporunu (çevrimiçi anket şeklinde) teslim ettikten sonra yapılır.

2017-2018 Akademik yılı Erasmus+ Personel hareketliliği kapsamında;

a)      Personel ders verme hareketliliği için 10 asil ve 10 yedek (başvuru durumuna göre)

b)      Personel eğitim alma hareketliliği için 8 asil ve 8 yedek (başvuru durumuna göre)

Aday belirlenecektir. Başvuru alınan her ayrı bölüm içinazami 1 kişilik kontenjan sınırlaması uygulanacaktır; ancak belli bölümlerden fazla başvuru olması ya da hiç başvuru olmaması gibi durumlarda kontenjan kaydırması yapılabilir. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut anlaşmaların listesine ulaşmak için https://erasmus.usak.edu.tr/4391 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hareketlilik faaliyeti boyunca yurtdışında geçirilecek süre, seyahat günleri hariç en fazla 5 gün olmak şartıyla, mevcut bütçe kısıtları ve gidilecek ülke göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.  

2017-2018 akademik yılında Erasmus+ Programı Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine katılmak isteyen personelimizin, 28 Kasım 2017 – 13 Aralık 2017 tarihleri arasında AB&Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda istenilen belgeler

1)      Davet mektubu (aday personel karşı kurumdan temin edecektir)

2)      Ders verme / Eğitim alma başvuru formu (erasmus.usak.edu.tr’de mevcut)

3)      Personel Bilgi Formu (erasmus.usak.edu.tr’de mevcut)

4)      Ek bilgi formu (erasmus.usak.edu.tr’de mevcut)

5)      Yabancı Dil Belgesi (varsa) (güncel YÖK denkliği bulunan sınavlara ait olmalıdır)

6)      Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.

 

Rektörlük onayı ile oluşturulan “ Erasmus+ Hareketlilik Değerlendirme Komisyonu” tarafından, yukarıda bahsi geçen ölçütleri içerecek şekilde hazırlanmış olan Seçim Kriterleri (Kriterlere ulaşmak için tıklayınız: https://erasmus.usak.edu.tr/4466 ), esas alınarak yapılacak puanlama ve değerlendirme sonucunda hareketlilikten faydalanabilecek aday personel belirlenecek ve sonuçlar web sitemizde ilan edilecektir. Sonuçlara itiraz işlemleri dilekçe ile sonuçların ilanından itibaren 7 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze yapılacaktır.

Detaylı bilgi için Erasmus+2017 El kitabını inceleyiniz… https://eski.usak.edu.tr/birim_dosya/erasmus/editor_dosya/el_kitabi/Erasmus%202017%20El%20kitab.pdf

Üniversitemiz Erasmus+ Personel hareketliliği için hibelendirilecek süre daha fazla personelimizin faydalandırılması ve mevcut bütçe dikkate alınarak en az 2  ve en fazla 5 gün olarak (seyahat günleri hariç) belirlenmiştir. Bu süre dışında kalan süre hibesiz olarak değerlendirilir.