KURUMİÇİ DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 2017-2018 Bahar Dönemi Erasmus+ İlanı
23 Ekim 2017, Pazartesi
2017-2018 Bahar Dönemi Erasmus+ İlanı

Erasmus+ Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur.

 

Söz konusu ilan 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Belirtilen dönem dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrenciler, kendi birimlerinin bağlı olduğu Enstitü/Fakülte/YO/MYO’lara ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir.  Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir. Koordinatörlük, Ulusal Ajans Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarının tüm seçilecek öğrencilere yetmemesi durumunda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına karar verebilir.

            Öğrenciler tercih yaparken sadece “https://erasmus.usak.edu.tr/4371” bağlantısında yer alan ve kendi bölümleri ile anlaşma sağlanmış üniversiteleri seçebilirler.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ: 24/10/2017

SON BAŞVURU TARİHİ: 08/11/2017 ( Mesai bitiminde sistem başvuruya kapatılacaktır)

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-     Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu https://erasmusbasvuru.usak.edu.tr adresinden online başvuru yapıldıktan sonra alınacak imzalı çıktı

2-      1 adet fotoğraf

3-      Varsa engel durumu ve/veya Şehit yakını, gazi veya gazi yakını olmaya ilişkin belge.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak poşet dosya içerisinde, AB &Uluslararası İlişkiler Ofisi Sekreteryasına (Hacer SAĞLAM) teslim edilmelidir. Eksik belge ve eksik/ yanlış bilgi ile yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

 GENEL HÜKÜMLER:

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus+ Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz olarak uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilebilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 •  Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:
 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 •  Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak
      Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması;

 a. Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması

 b. İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

 • Öğrencilerin notlarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme uyarlanışı, güncel YÖK dönüştürme tablosuna göre yapılacaktır.
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacak ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Aday öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve buna göre asil ve yedek listeler ilan edilecektir. Bu listeler dikkate alınarak Erasmus+ öğrencileri bütçenin elverdiği kontenjanlar dâhilinde seçilir. 2017/2018 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 • Akademik başarı düzeyi                    : % 50
 • Dil seviyesi *:                                       : % 50

 

Toplam yüz puan üzerinden

 

 • Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
 • Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan**
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için) : -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
 • Geçtiğimiz yıllarda Üniversitemiz Erasmus+ Yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlardan: -5 puan

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir.

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (önlisans-lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar faydalanabilir.*** Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ayı geçmemelidir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus+ faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

KONTENJANLAR:

Üniversitemizin ikili anlaşmaları ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisine https://erasmus.usak.edu.tr/4371 adresinden ulaşılabilir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden öğrenci gönderilebilecektir.  Öğrencilerimizin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını ilgili üniversitelerin web sayfalarından inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.

Özellikle dil (sertifika), konaklama, vize ve sigorta gibi koşullar iyi incelenerek tercih yapılmalıdır. Olası önkoşullarda bir eksiklik olmasına rağmen, ilgili üniversiteye başvuran ve sonrasında bu yeterliliği sağlayamayan öğrencilerin hak kayıplarının sorumlulukları kendilerine aittir.

2017-2018 Güz dönemi öğrenim hareketliliği kapsamında üniversitemize ayrılan hibe bütçesi ve Ulusal Ajans’ın yayınladığı Yükseköğretim Kurumları için ERASMUS El Kitabı’nda yer alan kriterler göz önüne alınarak her bir Enstitü, Fakülte ve YO için üç (3) ve her bir MYO için iki (2) kontenjan ayrılması planlanmıştır. Bu birimlerden herhangi birinden öğrenci gönderilemediği takdirde kontenjanı diğer bir birime devredilebilir. ****

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,  Birleşik Krallık
500
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya
400
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300

 

 HİBELER:

 

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

ÖZEL KOŞULLAR:

 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen toplam bütçe belirlidir. Bu yıl seçilecek tüm öğrenciler azami bir yarıyıl için hibe almak üzere seçileceklerdir. Seçilen öğrencinin hibe alacağı azami süre davet mektubunda belirtilmiş tarih aralığını içeren bir akademik yarıyıl ile sınırlıdır.
 • Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak mücbir sebep yoksa asgari faaliyet süresi şartına uygun olmaması nedeniyle kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketliliğin erken sonlandırılması gerektiği durumlarda öğrencilerin, bu durumlarını önceden AB ofisi ile iletişime geçerek bildirmeleri gerekmektedir. Durumun mücbir bir sebepten kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin onay, Koordinatörlüğümüzce Ulusal Ajans Başkanlığı’na sorularak alınacaktır.  Durumları mücbir sebep olarak değerlendirilen öğrencilerin yurtdışında kaldıkları süre karşılığı hibe miktarı kendilerinde bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

NOT: Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar.

 • Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek, derslerin çoğunluğundan başarısız olmak ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenecek hibede kesinti yapılabilir.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrencilerinin yabancı dil sınavından en az 60 puan alması istenmektedir.
 • Engelli öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus+ hibesini geçemez.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

24/10/2017     Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İlanı için İnternet üzerinden başvuru  

                           ve belge teslimi için başlangıç tarihi

08/11/2017    Başvuruların son teslim tarihi (online başvuru işlemini bu tarihte yapan adaylar

                       09/11/2017 tarihinde evraklarını teslim edebilirler)

14/11/2017   Yabancı Dil Sınavı

20/11/2017   Sonuçların ilanı

Sonuçlara itiraz süresi Sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde (dilekçe ile Koordinatörlüğümüze yapılacaktır)

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda öncelikle internetten (https://erasmusbasvuru.usak.edu.tr ) gerçekleştirildikten sonra belgeler imzalı olarak AB& Uluslararası ilişkiler Ofisi Sekreterliğine teslim edilecektir. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste üniversitenin ana sayfasında ve Koordinatörlük web sayfasında ilan edilecektir.

*14/11/2017 tarihindeki Erasmus Yabancı Dil Sınavına ait sonuçlar kullanılacaktır. Yabancı Dil Sınav Sonuçları Yabancı Diller Yüksekokulundan doğrudan Koordinatörlüğümüze gönderilmektedir. Öğrencilerimiz sadece sınavlara katılacaklardır.

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

*** Ulusal Ajans tarafından Erasmus hareketlililerinden aynı öğretim kademesi içinde faydalanma süresi maksimum 12 ay olarak belirtilmektedir. Fakat yapılan ikili anlaşmaların şartlarına göre ve üniversitemize ayrılan Erasmus+ bütçesi kapsamında daha fazla öğrenciyi faydalandırmak amacıyla öğrenim hareketliliği yalnızca 1 dönem için hibeli olarak desteklenmektedir.

****ERASMUS faaliyetlerinden hibesiz olarak faydalanmak isteyenlerin de ERASMUS hareketliliği için gerekli minimum koşulları sağlayarak başvuru da bulunması ve yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi gerekmektedir.